Crisis en catastrofe gaat in op de invloed van rampen op het geloof in God, solidariteit en liefdadigheid, en lokale en nationale identiteitsvorming in de periode 1750-1940. Ook is er aandacht voor de culturele representatie van rampen in literatuur, schilderijen en gedenkboeken.
Het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Door de dreiging van klimaatrampen en pandemie├źn groeit het besef dat rampen een grote invloed hebben op de ontwikkeling van gemeenschappen.
In de periode 1755-1918 deden zich ook tal van rampen voor die de Nederlandse samenleving raakten, zoals de Leidse buskruitramp van 1807, verschillende cholera-uitbraken en grootschalige rivieroverstromingen. In de koloni├źn waren vulkaanuitbarstingen en watersnoden terugkerende fenomenen. En dan waren er nog grote internationale rampen, zoals de aardbeving in Lissabon van 1755 en de Spaanse griep in 1918.

Met bijdragen van Ruben Ros, Erica Boersma, Arti Ponsen, Marita Mathijsen, Lotte Jensen, Fons Meijer, Jan Wim Buisman, Ron Brands, Hans Beelen, Alicia Schrikker, Sander Tetteroo, Judith Bosnak en Rick Honings.

Lees hier het interview door Frank Hills op Historisch Nieuwsblad. En hier de bespreking door Raymond van den Boogaard.