Boeken / redacties

2024
Lotte Jensen, Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland. Amsterdam: Prometheus, 2024.
2024
Lotte Jensen, Water: A Dutch Cultural History. Translated by Nancy Forrest-Flier. Nijmegen: Radboud University Press (open access: pdf).
2023
Hanneke van Asperen and Lotte Jensen (eds.),  Dealing with Disasters from Early Modern to Modern Times. Cultural Responses to Catastrophes. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023. Open Access.
Pdf
2022
Lotte Jensen, Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis. Amsterdam 2022.
2021
Jaarboek Bilderdijk. Themanummer Rampen in de tijd van Bilderdijk. Red. Rick Honings, Lotte Jensen en Gert-Jan Johannes. Hilversum 2021.
2021
Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.), De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. Amsterdam: De Bezige Bij, 
2021
Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Onder redactie van Lotte Jensen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021. Open acces.
2020
Lotte Jensen en Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. Nijmegen 2020. 
Pdf
2020
Lotte Jensen (red.),  Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer van De Moderne Tijd 3/4 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020).
2020
Lotte Jensen (red.), Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving. Amsterdam: De Bezige Bij, 2020. Bestellen
2019
Beatrice de Graaf & Lotte Jensen, Veilig. Het verlangen naar geborgenheid. Uitgeverij De Kring. Deventer 2019. Bestellen.
2019
Against English. Pleidooi voor het Nederlands. Samenstelling: Lotte Jensen, Niek Pas, Daniël Rovers en Koen van Gulik. Amsterdam: Wereldbibliotheek 2019.
2019
Rick Honings en Lotte Jensen, Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. Amsterdam: Prometheus, 2019. Online beschikbaar
Pdf
2019
Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Rijk. Editie Lotte Jensen en Tommie van Wanrooij. NIjmegen: Vantilt, 2019.
Pdf
2018
Lotte Jensen, Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd. Nijmegen: Vantilt,  2018.
Pdf
2018
Jeroen Dera, Lotte Jensen, Jos Joosten (red.), Letterkundige neerlandistiek nu en in het komend decennium. Themanummer Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 134 (2018) 2.
2018
Marieke van den Brink, Andrea Evers, Lotte Jensen & Jeroen de Ridder, Grensoverstijgend. Kansen en belemmeringen voor interdisciplinair academisch onderwijs. Uitgave De Jonge Akademie, Amsterdam 2018. Download pdf.
2018
Lotte Jensen (red.), Nieuwe perspectieven op het Nederlandstalige epos. Themanummer Spiegel der Letteren 60 (2018) 1-2.
2017
Lotte Jensen, Celebrating Peace. The Emergence of Dutch Identity, 1648-1815. Translated by Clare Wilkinson (Nijmegen: Vantilt Publishers, 2017).
Pdf
2017
Helmers herdacht. Gedichten van Jan Fredrik Helmers (1767-1813) ter gelegenheid van zijn 250ste geboortedag op 7 maart 2017. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum en Lotte Jensen (Amstelveen 2017).
2016
Lotte Jensen & Stine Jensen, Het Zussenboek. Amsterdam: De Geus, 2016.
2016
Rick Honings & Lotte Jensen (red)., Nieuwe perspectieven op Hendrik Tollens. Themanummer De negentiende eeuw, ter gelegenheid van de 160ste sterfdag van Hendrik Tollens 40 (2016) 3.
2016
Lotte Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815. Nijmegen: Vantilt.
2016
Lotte Jensen (Ed.), The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815. Amsterdam: Amsterdam University Press 2016. Open Access.
2015
Andrea Evers, Lotte Jensen & Herman Paul, Grensverleggend, Kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek. Uitgave van De Jonge Akademie. Amsterdam 2015. Online raadpleegbaar.
2015
Renger E. de Bruin, Cornelis van der Haven, Lotte Jensen & David Onnekink (red.), Performances of Peace. Utrecht 1713. Leiden/Boston: Brill, 2015. Open Access available.
2014
Rick Honings, Lotte Jensen en Olga van Marion (red.), Schokkende boeken! Hilversum: Verloren, 2014.
2013
Lotte Jensen, De les van Leeuwtje. Kinderboeken over het beleg en ontzet van Leiden. Leiden: Primavera Pers. Online
Pdf
2013
Lotte Jensen en Nina Geerdink (red.), Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit en herinnering. Hilversum: Verloren, 2013.
2013
Lotte Jensen, Verzet tegen Napoleon. Nijmegen: Vantilt.
2012
Lotte Jensen (red.) Nederlandse letterkunde 17 (2012) 2. Themanummer De verbeelding van het verleden. Literatuur, geschiedschrijving en ideologie, 1600-1815. 
2010
Arend Fokke Simonsz, De moderne Helicon. Editie Lotte Jensen en Alan Moss. Nijmegen: Vantilt. 
Pdf
2010
Lotte Jensen, Joep Leerssen, Marita Mathijsen (eds.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation. Leiden / Boston: Brill.
2009
J.F. Helmers,De Hollandsche natie. Editie Lotte Jensen, met medewerking van Marinus van Hattum Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. Digitaal raadpleegbaar
Pdf
2009
Geluk in de negentiende eeuw. Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Onder redactie van Lotte Jensen en Lisa Kuitert. Amsterdam: Bert Bakker.
2008
Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. Tweede druk 2016.
2006
Brievenliefde. Themanummer Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur 12 (juni 2006) 43. Gastredacteur: Lotte Jensen. Met bijdragen van onder anderen Erik-Jan Bos, Arnon Grunberg, Ingmar Heytze, Arnold Heumakers, Stine Jensen, Lisa Kuitert en Vrouwkje Tuinman. 
2002
Helleke van den Braber, Lotte Jensen, Peter Kegel, Annemieke Meijer en Mathijs Sanders (red.), Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis. Lustrumboek van Ts. Tijdschrift voor tijdschriftstudies. Nijmegen: Vantilt.
2001
Lotte Jensen, 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt'. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. Hilversum: Verloren.
Bekijk meer

Artikelen (wetenschappelijk)

2024
Ingrid de Zwarte and Lotte Jensen, 'Relative absence: Dutch memory culture and monuments of the Hunger Winter 1944-45'. In: Famines and the Making of Heritage. Edited by Marguérite Corporaal and Ingrid de Zwarte (Abingdon/New York: Routledge), 95-114. Open access.
Pdf
2023
Lotte Jensen, 'Cultural Resilience during Nineteenth-Century Cholera Outbreaks in the Netherlands'. In: Hanneke van Asperen and Lotte Jensen (eds.), Dealing with Disasters from Early Modern to Modern Times. Cultural Responses to Catastrophes (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023), 121-136. Open Access
2023
Hanneke van Asperen and Lotte Jensen, 'Introduction. Cultural Responses to Catastrophes from Early Modern to Modern Time'. In: Hanneke van Asperen and Lotte Jensen (eds.), Dealing with Disasters from Early Modern to Modern Times. Cultural Responses to Catastrophes (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023), 15-38. Open access
2023
Lotte Jensen, 'Eerbetoon en handelswaar. De portretten van A.L.G. Bosboom-Toussaint'. In: Iconische schrijvers. Geschiedenis van het Nederlandse auteursportret. Onder redactie van Sander Bax, Lieke van Deinsen, Rick Honings en Bertram Mourits (Zutphen: Walburg Pers), 2023, 104-113.
2022
Lotte Jensen, 'Inleiding. Veerkracht als object van onderzoek'. In: De moderne tijd 6 (2022), 4, 265-271.
Pdf
2022
Lotte Jensen, 'Cultural Nationalism and the Inventions of Dutch Literary Icons'. In: Networks, Narratives and Nations. Transcultural Approaches to Cultural Nationalism in Modern Europe and Beyond. Edited by Marjet Brolsma, Alex-Drace-Francis, Kristztina Lajosi, Enno Maessen, Marleen Rensen, Jan Rock, Yolanda Rodriguez Pérez and Guido Snel (Amsterdam: Amsterdam University Press), 117-126.
Pdf
2022
Marguérite Corporaal & Lotte Jensen, '"But most brothers when in misfortune". A transnational approach to natural disasters'. In: Nineteenth-Century Contexts 44 (2022) 3, 265-283, Open access..
Pdf
2022
Lotte Jensen, Hanneke van Asperen, Adriaan Duiveman, Marieke van Egeraat, Fons Meijer, Lilian Nijhuis, 'Appropriating disasters. A framework for cultural historical research on catastrophes in Europe  1500 –1900'. In: Journal of Historical Geography 76 (2022), 34-41. Open access. 
Pdf
2021
Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff, Catrien Santing, ' Dancing with death. A historical perspective on coping with Covid‐19'. In: Risk, Hazard & Crisis in Public Policy 12 (2021) 3, 346-367.  https://doi.org/10.1002/rhc3.12225
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'De rampen die Hij zendt, zijn liefdebanden. De gezangen van Rhijnvis Feith'. In: Jaarboek Bilderdijk . Themanummer Rampspoed, 2021, 51-59. 
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'Culturele veerkracht. Lessen uit de vroegere cholera-epidemieën voor de huidige coronacrisis'. In: Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie​. Onder redactie van Marieke Winkler, Marijke Malsch en Jan Willem Sap (Amsterdam: Boom), 241-265. Lees hier.
Pdf
2021
Lotte Jensen, '"De zee, die brult van toorn". De verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed in de literatuur'. In: De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. Onder redactie van Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen. Amsterdam: De Bezige Bij, 99-131.
2021
Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen, 'De Sint-Elisabethsvloed in woord en beeld. Een inleiding'. In: De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. Onder redactie van Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen. Amsterdam: De Bezige Bij, 11-23.
2021
Lotte Jensen, 'Het kindje in de wieg. Een iconisch beeld uit de Sint-Elisabethsvloed'. In: Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 30:1 (2021), 4-12.
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'Droogte, aardbevingen en watersnood. De omgang met natuurverschijnselen, 1400-1800'. In: Leidschrift 36 (2021) 1, 7-16.
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'Estella Dorothea Salomea Hertzveld, 1837-1881'. In Vertalerslexicon: 
2021
Lotte Jensen, 'Floods as shapers of Dutch cultural identity: media, theories, practices'. In: Water History 13 (2), 217-233. Open access: https://doi.org/10.1007/s12685-021-00282-8
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'Dichtende verslaggevers. Watersnoodliteratuur in de achttiende eeuw'. In: Leidschrift 36 (2021) 1. Themanummer natuurverschijnselen, 17-34. 
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'De schoonheid van een ramp. De culturele verbeelding van de watersnood van 1799'. In: Vooys 39 (2021) 1, 6-17. 
Pdf
2020
Lotte Jensen, Hanneke van Asperen, Adriaan Duiveman, Marieke van Egeraat, Fons Meijer en LIlian Nijhuis, 'Omgaan met rampen in Nederland door de eeuwen heen: de rol van culturele media bij gemeenschapsvorming'. In: Neerlandica Wratislaviensia 30 (2020), 43-59. https://doi.org/10.19195/0860-0716.30.4
Pdf
2020
Lotte Jensen, 'Zingen over branden, scheepsrampen en grote buitenlandse catastrofes, 1755-1918. Lokale, nationale en internationale saamhorigheid'. In: Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer De Moderne Tijd 4 (2020) 3/4, 270-293.
Pdf
2020
Lotte Jensen, 'De opmars van Disaster Studies. Nieuwe perspectieven in het rampenonderzoek'. In Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer De Moderne Tijd 4 (2020) 3/4, 147-164.
Pdf
2020
Rick Honings en Lotte Jensen, 'Nazionalisti, romantici, realisti'. In: Roberto Dagnino & Marco Prandoni, Cultural Letterari Neerlandese. Autori, testi e contesti dal mediovo a oggi. Milano: Hoepli, 2020, 189-207. 
Pdf
2020
Lotte Jensen, 'Inleiding'. In: Lotte Jensen (red.), Napoleons nalatenschap. Nederlandse sporen in de samenleving. Amsterdam 2020, 11-18.
2020
Lotte Jensen, 'Gered uit de klauwen van een tiran. Napoleon in kinder- en jeugdboeken'. In: Lotte Jensen (red.), Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving (red), Amsterdam 2020), 123-136.
2020
Lotte Jensen, 'Om Hollands rampen tranen plengen. Watersnoodpoëzie van Katharina Wilhelmina Schweikhardt'. In: Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Onder redactie van Rick Honings & Gert-Jan Johannes. Leiden: Leiden University Press, 2020, 157-165, 264-265.
Pdf
2020
Lotte Jensen, ' Hispanophobia and Hispanophilia in the Netherlands : Continuities and Ruptures in the Nineteenth Century'. In:  Literary Hispanophobia and Hispanophilia in Britain and the Low Countries (1550-1850).  Edited by Yolanda Rodríguez Pérez. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020, 235-254.
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'De hoogtijdagen van het nationalisme. De overwintering der Hollanders op Nova Zembla door Hendrik Tollens'. In: Sara Keijzer, Sanne Koch en Diederick Wildeman (red.), Strijd om het ijs. Vierhonderd jaar ontdekking en exploitatie van de noordpool (Tielt: Lannoo 2019), 52-29.
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'Een onbekende variant van het Wilhelmus: het Watersnood-Wilhelmus uit 1881'. In: Nieuw Letterkundig Magazijn (2019), online .
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'Zingen om het hoofd boven water te houden. Overstromingen en de Nederlandse liedcultuur. In: Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 28 (2019) 2, 78-91.
Pdf
2019
Lotte Jensen, Spektakel en amusement. Robinson Crusoe op het Nederlandse toneel rond 1800'. In: Jaarboek Achttiende Eeuw (themanummer 300 jaar Robinson Crusoe) (2019), 35-44.
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'Traanrijk en Troosthart. Zingen over watersnoodrampen in de achttiende eeuw'. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 42 (2019) 1, 1-14. Online
Pdf
2019
Lotte Jensen, ‘Disaster upon disaster inflicted on the Dutch. Singing about natural disasters in the Netherlands, 1600-1900’, BMGN – Low Countries Historical Review 134 (2019) 2, 45-70. DOI:  http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10449.
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'Twee maal springtij. Het epos tussen 1780 en 1850'. In: Spiegel der letteren 60 (2018) 1, 59-80.
Pdf
2018
Lotte Jensen, Kornee van der Haven en Christophe Madelein, 'Inleiding. Nieuwe perspectieven op het Nederlandstalige epos'. In: Spiegel der letteren 60 (2018) 1, 3-10.
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'Pippi Langkous en het zwarte jongetje Sambo. Discriminatie in de literatuur'. In: Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten 42 (2018) 3, 452-458.
Pdf
2018
Jeroen Dera, Lotte Jensen, Jos Joosten, 'Woord vooraf'. In: Letterkundige neerlandistiek nu en in het komend decennium, themanummer Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 134 (2018) 2, 87-88.
Pdf
2018
Lotte Jensen en Rick Honings, ‘Het zomersch land onder de vuren lucht’. Over de toekomst van de studie van de Nederlandse letterkunde'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde (2018), 89-102.
Pdf
2018
Lotte Jensen 'Imagining Europe. The Peace of Ryswick (1697) and the Rise of European Consciousness'. In: Gemma Blok, Vincent Kuitenbrouwer, Claire Weeda (Eds.), Imagining Communities. Historical Reflections on the Process of Community Formation. Amsterdam: Amsterdam University Press, 59-75.
Pdf
2018
Marguérite Corporaal & Lotte Jensen, 'Introduction. The Long Nineteenth Century'. In: Maarten de Pourcq & Sophie Levie (eds), European Literary History. An Introduction. Londen / New York: Routledge, 2018, 223-232. 
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'Defining the Nation'. In: Maarten de Pourcq & Sophie Levie (eds), European Literary History. An Introduction. London / New York: Routledge, 2018, 244-255. 
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'Napoleon's Hundred Days and the Shaping of a Dutch Identity'. In: Kate Astbury & Mark Philp (eds.), Napoleon’s Hundred Days and the Politics of Legitimacy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018, 125-142.
Pdf
2018
Lotte Jensen, '"Treuren wil ik, eenzaam dwalen". Tollens over de dood van zijn dochtertjes. In: Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. Onder redactie van Rick Honings, Olga van Marion en Tim Vergeer (Hilversum 2018), 85-96.
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'Vries, Jeronomo de'. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited by Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, vol. 1, 580-581. Open access
2018
Lotte Jensen, 'Critical writing'. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited by Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, vol.2, 814-815. Open Access.
2018
Lotte Jensen, 'Patriotic poetry and verse'. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited by Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, vol.2, 808-809 Open Access.
2018
Lotte Jensen, 'Tollens, Hendrik'. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited by Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, vol.1, 560-561 Open Access.
2018
Lotte Jensen, 'Jacobsen, Jens Peter'. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited by Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, vol.1, 359. Open Access
2018
Lotte Jensen, 'Literary historicism'. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, vol. 2, 810-812 Open Access.
2018
Lotte Jensen, 'The founding father of Dutch literary history: Jeronimo de Vries'. In: Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830). Edited by Rick Honings, Ton van Kalmthout and Gijsbert Rutten. Amsterdam: Amsterdam University Press, 277-296. 
Pdf
2017
Lotte Jensen, 'Denken over het vaderland: theorie en praktijk'. In: Historisch Tijdschrift Holland 2017 (2), 52-61. pdf
Pdf
2016
Lotte Jensen en Rick Honings, 'Nieuwe perspectieven op Hendrik Tollens'. In: De negentiende eeuw 3 (2016), 145-152. Pdf
2016
Lotte Jensen, 'Dichter des vaderlands? De transnationale Tollens'. In: De negentiende eeuw (2016) 3, themanummer Nieuwe perspectieven op Tollens, 169-201. Pdf
2016
Lotte Jensen, '"See our Succumbing Fatherland, Overwhelmed by Disaster, Woe and Strife". Coping with Crisis during the Reign of Louis Bonaparte'. In: Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies 40 (2016) 2, 151-164. Open access.
Pdf
2016
Lotte Jensen, 'Introduction'. In: Lotte Jensen (Ed.), The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016, 9-27. Online access. Pdf
2016
Lotte Jensen, 'Pre-Modern Dutch identity and the peace celebrations of 1748'. In: Jane Fenoulhet, Gerdi Quist & Ulrich Tiedau (eds.), Discord and Consensus in the Low Countries, 1700-2000. London: UCL Press, 2016, 6-19, 191-193. Open access.
2016
Lotte Jensen & Marguérite Corporaal, 'Poetry as an Act of International Diplomacy: English translations of Willem van Haren’s Political Poetry during the War of the Austrian Succession'. In: Journal for Eighteenth-Century Studies 39 (2016) 3, 377-394, doi: 10.1111/1754-0208.12338.   
2015
Lotte Jensen, ‘Wederom vereenight door de Vrede’. Gelegenheidsgedichten op de Vrede van Breda'. In: Ginder ’t vreêverbont bezegelt. Essays over de betekenis van de Vrede van Breda 1667. Redactie Raymond Kubben. Breda 2015, 52-61.


Pdf
2015
Lotte Jensen, ‘"Toen ’t volk als uit één’ mond, lang leve Oranje! riep". Orangisme in het vredesjaar 1748'. In: Tijdschrift voor geschiedenis 128 (2015), 1-22.
Pdf
2015
Lotte Jensen, '"Bent u bekend in de Republiek der Letteren"? Napoleon en Bilderdijk'. In: De post van Bilderdijk. Een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum. Samengesteld door Gert-Jan Johannes, Joris van Eijnatten en Piet Gerbrandy. Amstelveen 2015, 99-107. Pdf
2015
Renger E. de Bruin, Cornelis van der Haven, Lotte Jensen & David Onnekink, 'Introduction'. In: Performances of Peace. Utrecht 1713. Leiden / Boston: Brill, 2015, 1-21. Open Access available.
2015
‘De hand van broederschap toegereikt’. Nederlandse identiteiten en identiteitsbesef in 1815'. In: Frank Judo & Stijn Van de Perre (red.). Belg en Bataaf. De wording van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Antwerpen: Polis, 2015, 79-101, 343-349.


Pdf
2015
Lotte Jensen, 'Visions of Europe: Contrasts and Combinations of National and European Identities in Literary Representations of the Peace of Utrecht (1713)'. In: Renger E. de Bruin, Cornelis van der Haven, Lotte Jensen & David Onnekink (Eds), Performances of Peace. Utrecht 1713. Leiden / Boston: Brill 2015, 159-178. Open Access available
Pdf
2014
Lotte Jensen, Rees, Catharina Felicia van, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (red. Els Kloek). URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Rees [28/10/2014]
2014
Lotte Jensen, 'Visscher, Jacobina Berendina'. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (red. Els Kloek). URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Visscher [03/10/2014]
2014
Olga van Marion, Rick Honings & Lotte Jensen, 'Fact or fiction. Literary representations of Jacqueline of Bavaria, 1600-1850'. In: Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 54 (2014), 161-178. Pdf
2014
Lotte Jensen, ‘Ambivalente vrede. Gelegenheidsgeschriften rondom de Vrede van Aken (1748)’. In: Vooys 32 (2014) 3, 15-24. Pdf
2014
Lotte Jensen, ‘“Gij, schuim der dwingelanden!” Polydorus (1813) van Samuel Iperuszoon Wiselius’. In: Rick Honings, Lotte Jensen en Olga van Marion (red.), Schokkende boeken! Hilversum 2014, 157-163. Pdf
2014
Rick Honings en Lotte Jensen, '"I don’t get it dude, what’s so controversial about this?" Bij wijze van inleiding'.In: Rick Honings, Lotte Jensen en Olga van Marion (red.), Schokkende boeken! Hilversum 2014, 9-17. Pdf
2014
Lotte Jensen, 'Lang leve de dode dichter! Schrijversherdenkingen en literaire fancultuur rond 1800'. In: Spiegel der letteren 56 (2014) 3, themanummer Literaire Fancultuur (red. Gaston Franssen en Rick Honings), 249-277. 
Pdf
2014
Lotte Jensen, 'Van Staring tot Cremer. De literaire identiteit van Gelderland in de negentiende eeuw'. In: Bijdragen en Mededelingen Gelre (2014), 179-197. Pdf
2014
Lotte Jensen, 'Lokale en nationale feestvreugde. Gelegenheidsgedichten rondom de bevrijding van Naarden in 1814'. In: Uw bevrijding is daar. Rond de bevrijding van Stad en Lande van Gooiland 1813-1814. Redactie Joris Cammelbeeck, Frits van Dulm, Jacqueline Lamers, Jan Vollers. Eindredactie: Jaap Groeneveld. Speciale uitgave van Tussen Vecht en Eem (2014), 21-32. Pdf
2013
Lotte Jensen, 'De vaderliefde van Jan Fredrik Helmers'. In: Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Onder redactie van Rick Honings & Olf Praamstra. Hilversum 2013, 45-53. Pdf
2013
Nina Geerdink en Lotte Jensen, 'Inleiding'. In: Lotte Jensen en Nina Geerdink (red.), Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit en herinnering. Hilversum 2013, 7-21. Pdf
2013
Lotte Jensen, ‘Parodieën in oorlogstijd. De alleenspraak van Gijsbrecht van Aemstel’. In: Lotte Jensen en Nina Geerdink (red.), Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit en herinnering . Hilversum 2013, 53-70. Pdf
2013
Lotte Jensen, 'Nationaal versus Europees gemeenschapsgevoel: gelegenheidsverzen op de Vrede van Utrecht (1713)'. In: Jaarboek Oud-Utrecht (2013), 117-132. Pdf
2013
Lotte Jensen, 'Ten strijde tegen het "Kotzebueïsmus". De Tooneelmatige Roskam, in één- en-twintig geestige en satyrique vertoogen (1799)'. In: De achttiende eeuw 45 (2013) 1, 3-33. Pdf
2012
Lotte Jensen, ‘Cornelius van Marle over Napoleons veldtocht naar Rusland’. In: Het Bilderdijk-Museum (2012), 9-18. Met geannoteerde uitgave van Van Marles Katabasis. Online
Pdf
2012
Lotte Jensen, ‘Commemorating Tollens: Cultural Nationalism, Literary Heritage and Dutch National Identity. Dutch Crossings. Journal of Low Countries Studies 36 (2012) 3, 244-255.
Pdf
2012
Lotte Jensen, ‘De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit: het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813’. In: De zeventiende eeuw 28 (2012) 2, 161-175. Online versie. Pdf
2012
Lotte Jensen, 'Synchrone en diachrone herinnering. Michiel de Ruyter in twee vaderlands-historische epen van Adriaan Loosjes'. In: Nederlandse letterkunde 17 (2012) 2, 141-157. Online.
Pdf
2012
Kornee van der Haven en Lotte Jensen, 'Inleiding. Geschiedenissen lezen, herlezen en onthouden. Literatuur, geschiedschrijving en ideologie, 1600-1815'. In: Nederlandse letterkunde 17 (2012) 2, 65-77. Online.
Pdf
2012
Lotte Jensen en Lieke van Deinsen, 'Het theater van de herinnering. Vaderlands-historisch toneel in de achttiende eeuw'. In: Spiegel der Letteren 54 (2012), 193-225. Pdf
2012
Lotte Jensen, 'De toneelcriticus rond 1800. Ideaalbeeld en prakijk in Amstels Schouwtooneel van Barbaz'. In: Explosieve debatten. Kritische tradities in Nederlandse en Engelse tijdschriften, 1755-1940. Onder redactie van Helleke van den Brabar en Inger Leemans. Zutphen 2012, 44-58, 165-168. Pdf
2012
Lotte Jensen, 'Een nieuw monument voor Tollens. Cultureel nationalisme, letterkundig erfgoed en nationale identiteit'. In: Groniek 191 (2012), 81-90. Pdf downloaden. Pdf
2011
Lotte Jensen, 'The Dutch against Napoleon. Resistance literature and national identity, 1806-1813'. In: Journal of Dutch Literature vol.2, nr. 2 (2011), 5-26. Online available.
Pdf
2011
Lotte Jensen, '"Bemind, geëerbiedigd en bespot". Waarom Jacoba van Beieren geen nationale heldin kon worden'. In: Vrouw van het Vaderland, Jacoba van Beieren in literatuur en kunst. Redactie Rick Honings en Olga van Marion, Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland 2011, Rotterdam 2011, 65-82.  
Pdf
2011
Lotte Jensen, 'Fokke [Simonsz], Arend'. In: Biografisch Woordenboek van Nederland. URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Fokke [21/09/2011]
2011
Lotte Jensen, 'Wereldburgerschap als verzetsdaad. Kosmopolitisme en patriottisme bij Jan Fredrik Helmers'. In: De negentiende eeuw 35 (2011) 1-2, 59-72. Pdf
2011
Lotte Jensen, 'Loosjes, Adriaan (1761 - 1818)'. In: Biografisch Woordenboek van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Loosjes [04/01/2011]
2010
Lotte Jensen, 'Loots, Cornelis (1764 - 1834)'. In: Biografisch Woordenboek van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Loots [18/08/2010]
2010
Lotte Jensen, 'Literature as Access to the Past. The Rise of Historical Genres in the Netherlands, 1800-1850'. In: Lotte Jensen, Joep Leerssen, Marita Mathijsen (eds.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation. Leiden / Boston: Brill, 127-146.
Pdf
2010
Lotte Jensen, 'Een mijnenveld vol explosieven. Kritiek in Nederlandse toneeltijdschriften rond 1800'. In: De negentiende eeuw 34 (2010), 3-25. Pdf
2010
Lotte Jensen, 'Verzetspoëzie en nationale identiteit, 1806-1813'. In: Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. Onder redactie van Nele Bemong, Mary Kemperink, Marita Mathijsen en Tom Sintobin. Hilversum 2010, 117-134. Pdf
2009
Lotte Jensen en Lisa Kuitert, 'Inleiding'. In: Geluk in de negentiende eeuw. Onder redactie van Lotte Jensen en Lisa Kuitert. Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker, 2009, 7-11.
Pdf
2009
Lotte Jensen, 'Een babytand als oorlogswapen. Geluk in tijden van bezetting'. In: Geluk in de negentiende eeuw. Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Onder redactie van Lotte Jensen en Lisa Kuitert. Amsterdam 2009, 74-85. Pdf
2009
Lotte Jensen, 'Drunken Swines'. The Representation of the Westphalians in Dutch literature from the Seventeenth to the Nineteenth century'. In: Jan Konst, Inger Leemans und Bettina Noak (Hg.), Niederlandisch-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830. Gottingen: V&R Unipress, 2009, 87-99. Pdf
2008
Lotte Jensen, 'Visscher, Jacobina Berendina'. In: Biografisch woordenboek van Nederland. Zesde deel. Red. K. van Berkel e.a. 's-Gravenhage 2008, p. 524-527. Klik hier voor de tekst.
2008
Lotte Jensen, 'Rees, Catharina Felicia van'. In: Biografisch woordenboek van Nederland. Zesde deel. Red. K. van Berkel e.a. 's-Gravenhage 2008, p. 397-400. Klik hier voor de tekst.
2007
Lotte Jensen, 'Controversiële helden: Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt in de ogen van literatoren, 1800-1830'. In: De negentiende eeuw 31 (2007), 4-22. [een sterk herziene en uitgebreide versie in: De verheerlijking van het verleden, 2008, hoofdstuk 2]
2007
Lotte Jensen, 'Het New Historicism: de reddende engel? Bilderdijk als casus'. Dossier Literatuur als bron (red. Jurgen Pieters). In: Neerlandistiek.nl 07.06 c [oktober 2007]. Klik hier voor de tekst. Pdf
2007
Lotte Jensen, 'Between Text and Context. An Interpretation of Three Patriotic Plays by Anna P. Muller-Westerman'. Thomas F. Shannon, Johan P. Snapper (Eds.), Dutch Literature and Culture in an Age of Transition. The Berkeley Conference on Dutch Literature 2005. Munster 2007, 73-87. Pdf
2006
Lotte Jensen, 'Trots op haar eigen naam. Codien Zwaardemaker-Visscher'. In: Filter. Tijdschrift over vertalen 13 (2006) 3, 21-30. Pdf
2006
Lotte Jensen, 'Needlework Mania and Nineteenth-Century Dutch Magazines for Women'. In: Cahiers Isabelle de Charriere / Belle de Zuylen Papers (2006) 1, 34-43. Pdf
2006
Lotte Jensen, 'Helden en anti-helden. Vaderlandse geschiedenis op het Nederlandse toneel, 1800-1848'. In: Nederlandse letterkunde (juli 2006), 101-135. Klik hier voor de tekst. 
Pdf
2006
Lotte Jensen, 'In verzet tegen "Duitschlands klatergoud?". Pleidooien voor een nationaal toneel, 1800-1840'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde (2006), 289-302. Klik hier voor de tekst.
2005
Lotte Jensen, 'Naar een nieuw overzichtswerk van de eerste feministische golf? De casus Catharina van Rees (1831-1915). In: Spiegelbeeld. Reflecties bij 25 jaar vrouwengeschiedenis. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 25 (2005), 68-93. Pdf
2005
Lotte Jensen, 'Storm en romantiek in de negentiende-eeuwse letterkunde. Een commentaar bij de chefs d'oeuvre van Marita Mathijsen en Wim van den Berg'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 121 (2005), 356-373. Klik hier voor de tekst.
2003
Lotte Jensen, 'Petronella Johanna de Timmerman'. In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 986-987. Pdf
2003
Lotte Jensen, 'De Rhapsodist (1771-1783)'. In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 837-840. Pdf
2003
Lotte Jensen, 'De Onderzoeker (1768-1772) / De Opmerker (1772-1778'). In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 749-752. Pdf
2003
Lotte Jensen, 'Christina Leonora de Neufville'. In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 728-729. Pdf
2003
Lotte Jensen, 'Johannes Monnikhoff'. In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 707-709. Pdf
2003
Lotte Jensen, 'Petronella Moens'. In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 703-704. Pdf
2003
Lotte Jensen, 'Josina Carolina van Lynden'. In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 658-660. Pdf
2003
Lotte Jensen, 'Willem Deurhoff'. In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 260-265. Pdf
2003
Lotte Jensen, 'De Denker (1663-1774)', In: The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. General editors Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Han van Ruler, Paul Schuurman, Michiel Wielema. London: Thoemmes Press, 251-253. Pdf
2001
Lotte Jensen, 'Women journalists in the Dutch Republic in the eighteenth century'. In: These women who want to be authors. Female authorship during the Enlightenment. Studies edited and with an introduction by Mihaela Mudure. Cluj-Napoca 2001, 69-80. Pdf
2001
Lotte Jensen, 'De Nederlandse vrouwenpers in een internationaal perspectief'. In: Nederlandse Letterkunde 6 (2001) 3, 219-239. Klik hier voor de tekst.
1999
Lotte Jensen, 'Huiselijkheid versus creativiteit: de vrouw als object en subject in de eerste decennia van de negentiende eeuw' In: De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden aan prof.dr. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Redactie: K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, G.F.H. Raat. Amsterdam 1999, 100-113. Pdf
1997
Kritische voorrede door Johannes Monnikhoff. Inleiding en redactie door Lotte Jensen. In: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 7 (1997), 32-43.
Pdf
1997
Lotte Jensen, 'Johannes Monnikhoff. Bewonderaar en bestrijder van Spinoza'. In: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 7 (1997), 5-31.
Pdf
1997
Lotte Jensen, Spinoza's godsopvatting gekritiseerd door Johannes Monnikhoff (1707-1787). Hertaling van J. Monnikhoff, Voorrede.' Klik hier voor de tekst. 
Pdf
Bekijk meer

Artikelen (vakpublicaties)

2024
Lotte Jensen, 'De waterwolf waart ook in België rond'. Column de lage landen (10 juni 2024), online.
2024
Lotte Jensen, 'Wanneer de Noordzee een moordzee wordt'. In: de lage landen (mei 2024), 36-43 of online.
Pdf
2024
Lotte Jensen, 'Waterloo! Het Eurovisiesongfestival schrijft geschiedenis'. In: de lage landen (2 april 2024), online.
2024
Lotte Jensen, 'Op een dag zal het bloemen regenen uit de wolken'. Column de lage landen (10 maart 2024), online
2024
Leveren van bouwsteen M1b 'Verhaal voor transitie – historisch en cultureel perspectief' voor de eindrapportage van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging Verkennend Onderzoek Oplossingsrichting Meebewegen (4-3-2024) o.l.v. Harm Albert Zanting en Matthijs Bouw, 163-164, online
Pdf
2024
Lotte Jensen, 'Culturele herinnering'. In: WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Ed.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen (29 februari 2024), online. 
Pdf
2024
Lotte Jensen, 'Voor Vlaanderen was de aardappelcrisis net zo vormend als de watersnoden voor Nederland'. In: de lage landen (19/2/2024), online.
Pdf
2024
Lotte Jensen, Interview met de Deense schrijver Jens Christian Grøndahl. In: De Volkskrant (10 februari 2024), Boeken & Wetenschap, 14-17, ook online. 

2024
Lotte Jensen, 'Nooit meer aardappelziekte'. In: de lage landen ( 2 februari 2024), online
2023
Lotte Jensen en Ronald van Raak, 'Universiteiten, neem het debat over internationalisering nu eens serieus'. In: NRC (18 december 2023),17 en online.
2023
Lotte Jensen, 'Zusterlijk zondigen tegen de Nederlandse taal'. In: De lage landen (6-12-2023), online.
2023
Lotte Jensen, 'Vrede en oorlog zijn geen tegenpolen'. In: de lage landen (8 november 2023), online. Ook gedrukt in de lage landen (februari 2024), 104-105.
2023
Lotte Jensen, 'De klimaatcrisis zal de klimaatklever overleven'. In: de lage landen (11-10-2023), online
2023
Lotte Jensen, 'Rampen en musicals gaan prima samen'. In: De lage landen (4 september 2023), online.
2023
Lotte Jensen, 'Omtzigt presenteert zich met beeldspraak die Nederlands lief is: die van het water. Des te vreemder dat hij niets zegt over het klimaat'. In: De Volkskrant (23 augustus 2023), 24. Online
2023
Lotte Jensen, 'Koninklijke lofredes en kwinkslagen'. Column in de lage landen (3 juli 2023), online
2023
Lotte Jensen, 'De Canon van Vlaanderen floreert in zijn vele zijpaden en uitstapjes'. In: de lage landen (5 juni 2023), online.
2023
Lotte Jensen, 'Samen in de strijd tegen het water. Overstromingen kennen geen grenzen'. In: de lage landen. Speciale editie: Anno 2050. Een verleden met toekomst. Rekkem 2023, 100-105.
Pdf
2023
Lotte Jensen, 'De podcast over koning Willem-Alexander is een goudmijn voor toekomstige historici'. In: De lage landen (12 mei 2023), online.
2023
Lotte Jensen, 'Zweedse bestseller ‘De details’ is toegankelijk, weinig diepgravend proza over het alledaagse leven'. Recensie van Ia Genberg, De details. In: De Volkskrant, (6 mei 2023), online.
2023
Lotte Jensen, 'Deense hulpacties tijdens de Watersnoodramp'. In: Tijdschrift Zeeland. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 32 (2023) 1, 10-15.
Pdf
2023
Lotte Jensen, 'Nederland en Vlaanderen houden elkaar op veilige afstand in hun publieksgeschiedenis'. In: De lage landen (3-5-2023), online.
Pdf
2023
Lotte Jensen, '"Kleine talen". Op universiteiten heerst het Engels, er is geen plaats voor andere talen'. In: De Volkskrant (15 april 2023), Boeken en wetenschap, 7. Ook online.
2023
Lotte Jensen, Hoe Nederland kijkt naar Tom Waes: het cabaret van Vlaanderen'. In: De Standaard (11 april 2023), online.
Pdf
2023
Lotte Jensen, 'Nederland kijkt wel even op van de geschiedenislessen van Tom Waes'. Column de lage landen (2-4-2023), online.
2023
Lotte Jensen, 'De gierige Belg en de vrijgevige Nederlander'. Column in de lage landen (3 maart 2023), online
2023
Lotte Jensen, 'The 1953 North Sea flood was more than a national disaster'. Radboud recharge (8 February 2023), online.
2023
Rick Honings en Lotte Jensen, 'Haafner was geen antikoloniaal'. In: NRC (9 februari 2023), 17, 
Pdf
2023
Lotte Jensen, 'De herdenking van de Watersnoodramp in 1953 is een uitgelezen moment om te leren van de geschiedenis'. In: Nederlands Dagblad (30 januari 2023), online.
Pdf
2023
Lotte Jensen, 'De watersnoodramp was meer dan een nationale ramp'. In: NRC Handelsblad (27 januari), 5, ook online. Ook gepubliceerd op Radboud Recharge (7 februari 2023), online.
Pdf
2023
Lotte Jensen 'Hoe cultuur de herinnering aan de Watersnoodramp springlevend houdt'. Column in de lage landen (24-1-2023), online.
2022
Lotte Jensen, Matthijs van Nieuwkerk of roekeloze stoutheid. De lage landen (5 december 2022), online.
2022
Lotte Jensen, 'Een koudere aarde begint voortaan bij jezelf'. In: De lage landen (2 november 2022), online.
2022
Lotte Jensen, '1815: Vreemde smetten in Wien Neerlandsch bloed'. In: Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland. Onder redactie van Lex Heerma van Voss, Nadia Bouras, Marjolein 't Hart, Manon van der Heijden en Leo Lucassen. Mmv Marijcke Schilings, Amsterdam: Ambo Anthos, 2022, 339-344.
Pdf
2022
Lotte Jensen, 'Pas op voor de mug!'. Column in de lage landen (3 oktober 2022), online.
2022
Lotte Jensen, 'Samen onder de zeespiegel'. Voorpublicatie van Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis in De Volkskrant (24 september 2022), 14-15, online.
2022
Lotte Jensen, 'De Hollandsche Natie, J.F. Helmers 1812'. Literatuurgeschiedenis.nl (15 september 2022), online
2022
Lotte Jensen, 'Een ogenblik dronken. Mijn grootste historische sensatie ooit'. In: de lage landen (2-09-2022), online.
2022
Lotte Jensen, 'Polen als lichtend voorbeeld'. Column de lage landen (29-6-2022), online.
2022
Lotte Jensen, 'Is Poetin de nieuwe Napoleon?'. In: de lage landen (1-6-2022), online.
2022
Lotte Jensen en Ingrid de Zwarte, 'Monumenten houden de herinneringen aan hongersnood levend'. In: NRC Handelsblad (27 mei 2022), 18-19, online
2022
Lotte Jensen, 'Famines Are Part of Our Living Past'. Translated by Noor de Bruijn. In: The low countries (25 May 2022), online.
2022
Lotte Jensen, 'Les famines sont une partie bien vivante de notre passé'. Traduit par Thomas Lacloux. In: Les plat pays (9-5-2022), online.

2022
Lotte Jensen, 'Benefit Campaigns for Ukraine Fit Into a Long Historical Tradition'. Translated by Noor de Bruijn. In: The Low Countries (10-5-2022), online.
2022
Lotte Jensen, 'Hongersnoden behoren tot ons levende verleden'. Column in De lage landen (29 april 2022), online.

2022
Lotte Jensen, 'Veerkracht en kwetsbaarheid. Rampen in historisch perspectief'. Inspiratie-essay Maand van de Geschiedenis 2022, 8-15, Online.
2022
Lotte Jensen, 'De emotionele waarde van boeken'. Column in de lage landen (2/3/2022), online
2022
Lotte Jensen, 'Wanneer eindigt deze pandemie?' Column de lage landen, online (31 januari 2022).
2021
Lotte Jensen en Vincent Hunink, 'De waterwolf en de Hollandse leeuw. Drie zeventiende-eeuwse gedichten over de drooglegging van het Haarlemmermeer'. In: Accolade 39 (2021),108-121.
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'Chérissons la connaissance des langues et le plurilinguisme'. Traduit par Marcel Lecloux. Online: les plat pays, 15-12-2021. Online. 

2021
Lotte Jensen, 'Koester talenkennis en meertaligheid'. In: De lage landen, 2 december 2021, online
2021
Lotte Jensen, 'How the Struggle Against Water Shaped Dutch Identity'. Translated by Paul Vincent, The low countries, online.
2021
Lotte Jensen, 'De strijd tegen het water wordt niet altijd gewonnen'. In: NRC Handelsblad, Opinie & Debat (13 november 2021), 9. Ook online.
2021
Lotte Jensen, Beatrice de Graaf, Rina Knoeff, Catrien Santing, 'Historische lessen in tijden van pandemie'. In: VIEWZ (2021) 4, 
2021
Lotte Jensen, 'Huiveringwekkend actueel: de Sint-Elisabethsvloed. In: de lage landen (2021), online.
2021
Lotte Jensen, La lutte contre l'eau, vecteur de l'identité neérlandaise. Traduit par Marcel Harmignies. In Septetrion 50 (2021), 32-39. Online.
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'Wat zou Vondel van de coronapas gedacht hebben?' In: De lage landen (5 oktober 2021), online
2021
Lotte Jensen, 'Fiers, mais vulnérables. La lutte contre l’eau, vecteur de l’identité néerlandaise'.   Traduit du néerlandais par Marcel Harmignies. In: Septentrion. Miroir de la culture en Flandre et aux Pays-Bas (2021), 2-9. 
2021
Lotte Jensen, 'Nature doesn't cause disaster, people do' (translated by Kate Connelly). The low countries (7 September 2021), Online.
2021
Lotte Jensen, 'De mens veroorzaakt rampen, niet de natuur'. De lage landen (1 sept. 2021), online
2021
Lotte Jensen, 'Hoe kwetsbaarheid en trots het wij-gevoel versterken. De strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit. In: De lage landen. Themanummer Water: vloek en zegen, 3 (2021), 10-19. Online.
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'Waarom de coronapandemie geen goede romans oplevert, maar wel mooie poëzie'. In: De Volkskrant (zaterdag 17 juli 2021), 5-8. Ook online.
2021
Lotte Jensen, 'Omarmen'. De Volkskrant, 'Geachte redactie' (3 juni) 2021. Online
Pdf
2021
Lotte Jensen, Rampliederen door de eeuwen heen. Inleiding en begeleidende teksten bij de CD Treur Nederland. Rampliederen door de eeuwen heen van Camerata Trajectina. Download het CD-boekje.
2021
Lotte Jensen, Beatrice de Graaf, Rina Knoeff en Catrien Santing, 'De geschiedenis als gereedschapskist tegen de pandemie'. In: De lage landen 64 (mei 2021) nr. 2, 76-80.
Pdf
2021
Lotte Jensen, Beatrice de Graaf, Rina Knoeff, Catrien Santing, 'Cher gouvernement, utilise les connaissances historiques dans la lutte contre la pandémie'. Traduit par Marcel Harmignies. In: Les play-pays.com (20-04-2021), Online.

2021
Lotte Jensen, 'Taalregels'. In: De Volkskrant (17 april 2021), online.
Pdf
2021
Lotte Jensen, Beatrice de Graaf, Rina Knoeff and Catrien Santing, 'Dear Government, Please Make Use Of Historical Knowledge to Defeat the Pandemic'. In: The low countries (8 April 2021), Online. (Translated from the Dutch by Anna Asbury).

2021
Lotte Jensen, Beatrice de Graaf, Rina Knoeff en Catrien Santing, 'Beste overheid, gebruik historische kennis in de strijd tegen de pandemie'. In: De lage landen (1 april 2021), Online
2021
Lotte Jensen, 'Getemperd enthousiasme'. Rubriek over Vestdijk en de Nobelprijs. Commentaren op het rapport van Van Marken (1967). In: Vestdijkkroniek 137 (2021), 42-43,
Pdf
2021
Lotte Jensen, 'Epidemieën vormen maar al te vaak een broedplaats voor politieke revoluties en opstanden’. In: De Volkskrant 25 januari 2021, online.
2020
Lotte Jensen, 'Diversiteit, inclusiviteit en safe spaces'. In: De Volkskrant (30 december), 29. Online

2020
Adriaan Duiveman en Lotte Jensen, 'Nieuwe waterverhalen moeten wortelen in ons verleden'. In: Water Governance (2020) 3, 56-58. Online via http://water-governance.nl/.
2020
Lotte Jensen, 'Sara Burgerhart en al die andere rebelse vrouwen'. In: Voltreffer! Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde. Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert. Redactie Frans Blom, Lucas van der Deijl, Marjolein Hogenbirk, Jeroen Jansen, Oeds van Middelkoop (Amsterdam, november 2020), 129-131. Ook online gepubliceerd op Neerlandistiek.nl. 
2020
Lotte Jensen, 'De beeldspraak van de hamer en de dans lopen spaak in de coronacrisis'. In: De Volkskrant (2 december 2020), 29. Online
2020
Lotte Jensen, 'De hoogtijdagen van het nationalisme. De overwintering der Hollanders op Nova Zembla door Hendrik Tollens'. In: Büchmania (september 2020), nr. 17, 48-57.
Pdf
2020
Lotte Jensen, 'Het Aapenland voor Rutte'. In: Neerlandistiek (13-11-2020). Ook verschenen in NRC Handelsblad (14-11-2020), Opinie & Debat, 03. Online.
2020
Marc van Oostendorp en Lotte Jensen, 'Boeken voor een premier'. In: NRC Handelsblad (14 november 2020), Opinie & Debat 3. Online.
2020
Lotte Jensen, 'De renaissance van de Nederlandse literatuur begint in Italië'. In: De Volkskrant (4 november), 29. Online versie  
2020
Lotte Jensen, 'Berg de routekaart op in het corona-dasboard'. Neerlandistiek (2-11-2020), online.
2020
Lotte Jensen, 'Ziektekiemen verslaan staatshoofden'. In: De Volkskrant (7 oktober 2020), 27. Online versie. 
2020
Lotte Jensen, 'Verachtelijk en laag als mensch'. In: Geschiedenis Magazine (2020) nr. 7, 18-19.
Pdf
2020
Lotte Jensen, 'Hoe lang Napoleon voortleeft'. In: Geschiedenis Magazine (oktober 2020) nr. 7, 11-14.
Pdf
2020
Lotte Jensen, "Bekoorlijk Gelderland, Aerdsch paradijs". In: Magazine Maand van de geschiedenis 2020, 4-6.
2020
Lotte Jensen, 'Om in coronaslogans te spreken: alleen samen krijgen we zeespiegelstijging onder controle. In: De Volkskrant (9 september 2020). Online raadpleegbaar
2020
Lotte Jensen, 'De strijd tegen het water in woord en beeld'. In: Lotte Jensen en Adriaan Duiveman, Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. Nijmegen 2020, 6-13.
Pdf
2020
Lotte Jensen, 'Ik hoop dat er een vorm van nuance overeind blijft in de discussie over standbeelden en straatnamen'. In: De Volkskrant (8 juli 2020),29. Online

2020
Lotte Jensen, 'Groot was de schok toen de horeca plots dicht most vanwege het virus - in 1918'. In: De Volkskrant 10 juni (2020). Online raadleegbaar
2020
Beatrice Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff en Catrien Santing, 'Aan de slag! Een manifest voor ‘applied history’. 
Wicked problems en de noodzaak van een diepe blik'. Historici.nl (13-05-2020), online.

2020
Lotte Jensen, 'Miljardensteun voor KLM, maar het hoger onderwijs kan wel 5 miljard missen'. In: De Volkskrant (12 mei 2020), online.
2020
Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff en Catrien Santing, 'Historici moeten ook meedenken, juist nu'. In: NRC Handelsblad (2-3 mei 2020), Opinie & Debat, 4-5. Online.
2020
Lotte Jensen, 'Plotseling blijken wij met ons onderzoek de toekomst te kunnen voorspellen'. In: De Volkskrant (8 april 2020), 29, online.
2020
Lotte Jensen, 'Het coronalied en het choleralied: zingen in tijden van rampspoed'. Neerlandistiek.nl (3 april 2020), online.

2020
Lotte Jensen, 'Door het oprukkende Engels onderschatten we het belang van talen als het Frans en Duits`. In De Volkskrant (11 maart 2020), 23. Online.
2020
Lotte Jensen, 'De watersnoodramp van Nieuwkuijk in 1880'. Brabants Erfgoed, online
2020
Lotte Jensen, 'Schrap de bizar hoge onderwijsprijs van minister Van Engelshoven'. In: De Volkskrant 11 februari (2020). Online
2020
Lotte Jensen, 'University of Twente bant Nederlands'. In: De Volkskrant (8 januari 2020), 23. Online.
2019
Lotte Jensen, 'De opwarming van de aarde is goed nieuws voor de poëzie'. In: De Volkskrant (4 december 2019), 23. Online.
2019
Lotte Jensen, Interview met Yolanda Rodriguez Perez: 't Kan verkeren'. In: Against English. Pleidooi voor het Nederlands. Samenstelling: Lotte Jensen, Niek Pas, Daniël Rovers en Koen van Gulik. Amsterdam 2019, 130-134.
2019
Lotte Jensen en Stine Jensen, 'De ribben van de grammatica'. In: Against English. Pleidooi voor het Nederlands. Samenstelling Lotte Jensen, Niek Pas, Daniël Rovers en Koen van Gulik. Amsterdam 2019, 69-75.
2019
Lotte Jensen & Stine Jensen, 'English please. I don't speak Dutch'. In: NRC Handelsblad (16 november 2019). Online. 
2019
Lotte Jensen, 'Zingen over rampen. Het lied als nieuwsverspreider en troostverschaffer'. In: Kleio 60 (november 2019), 4-9. 
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'De meeste mensen deugen misschien, maar de zinnen in het boek van Bregman niet'. In: De Volkskrant (5 november 2019). Online.
2019
Lotte Jensen, 'Leve de student die de moed heeft zijn docent te corrigeren'. In: De Volkskrant (9 oktober), 23. Online raadpleegbaar.
2019
Lotte Jensen, 'Historische rolmodellen met een vlekje'. In: Geschiedenis Magazine 7 (oktober 2019), 18-20. Online raadpleegbaar.
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'Het idee van een Gouden Eeuw helpt bij natievorming'. In: NRC Handelsblad (maandag 16 september 2019), 18. Online raadpleegbaar.
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'Leg cv's van wetenschappers ook langs de klimaatmeetlat'. In: De Volkskrant (11 september 2019), 23, Online raadpleegbaar.
2019
Lotte Jensen, 'De grootste dijkbreukzanger van Nederland: Marco Borsato of Hendrik Tollens?'. In: Wat mijn oog doet glinsteren. Een liber amicorum voor Dick Welsink. Samenstelling: Daan Cartens en Bertram Mourits. Den Haag 2019, 133-141.Ook gepubliceerd op neerlandistiek.nl (10 februari).
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'Netherlands and Belgium', To the Barricades. Edited by Mark Philp & Kate Astbury. Online database.
2019
Lotte Jensen, 'The national anthem Wien Neerlandsch bloed'. To the barricades. Edited by Mark Philp & Kate Astbury. Online database.
2019
Lotte Jensen, 'The Brabançonne'. To the Barricades. Edited by Mark Philp & Kate Astbury. Online database.
2019
Lotte Jensen, 'Amour sacré de la patrie'. To the barricades. Edited by Mark Philp and Kate Astbury. Online database.
2019
Lotte Jensen, 'Rampen en identiteitsvorming in Nederland'. In: Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2019 (Hilversum 2019), 133-136.
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'Iedere universiteit moet haar taalbeleid op orde hebben'. In: Neerlandistiek.nl (11 mei 2019). Online: https://www.neerlandistiek.nl/2019/05/iedere-universiteit-moet-haar-taalbeleid-op-orde-hebben/
2019
Lotte Jensen, 'Wie Europees denkt is juist voor meertaligheid'. In: De Volkskrant (4 april 2019), online raadpleegbaar. 
2019
Twistgesprek 'De verengelsing van universiteiten is positief'. Met Eric C. Hendriks en Lotte Jensen, onder leiding van Maurits Chabot. In: NRC (26 januari 2019), Online raadpleegbaar.
2018
Lotte Jensen, ‘Codien Zwaardemaker-Visscher, schrijfster’. In: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Samengesteld door Els Kloek (Nijmegen: Vantilt), 26-27.
2018
Lotte Jensen, ‘Catharina Felicia van Rees, feministe’. In: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Samengesteld door Els Kloek (Nijmegen: Vantilt), 21-22.
2018
Lotte Jensen, 'Universities partly blamed for downturn in Dutch as a language degree. Dutchnews.nl  (9 Oktober 2018).
2018
Lotte Jensen, 'Schuif het Nederlands niet zomaar terzijde'. In: De Volkskrant 20 september 2018, 29. Online.
2018
Lotte Jensen, 'De watersnoodramp van 1861. Jacob Jan Cremer versus Multatuli'. In: Driels Oud Neijs 5 (2018), 4-11.
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'Van overstromingen tot sprinkhanenplagen. Nieuw onderzoek naar rampen in Nederland'. In: Vaktaal 31 (2018) 2, 17-18.
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'Waarom ik als neerlandicus ook dol ben op internationalisering'. In: Voertaal (6 juni 2018): https://voertaal.nu/ook-als-neerlandicus-ben-ik-dol-op-internationalisering/
2018
Lotte Jensen, 'Verengelsing is niet gelijk aan internationalisering'. In: NRC (25 mei 2018), online
2018
Lotte Jensen, '2017. Orkaan Irma en nationale liefdadigheid'. In: Wereldgeschiedenis van Nederland. Onder redactie van Marjolein 't Hart, Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Les Heerma van Voss, Leo Lucassen en Jeroen Touwen. Amsterdam 2018,726-731.
Pdf
2018
Lotte Jensen, '1717. De Kerstvloed en de strijd tegen het water'. In: Wereldgeschiedenis van Nederland. Onder redactie van Marjolein 't Hart, Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Les Heerma van Voss, Leo Lucassen en Jeroen Touwen. Amsterdam 2018, 311-316.
Pdf
2018
Lotte Jensen, "'Wat moet ons Nederland al lyden". Zingen over rampen'. In Geschiedenis Magazine 53 (april 2018) 3, 32-34. 
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'Geschenk voor de juffrouwen (1792-1793)'. In; Rietje van Vliet en Pieter van Wissing (red.), Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften: https://www.ent1815.nl/g/geschenk-voor-de-juffrouwen-1792-1793/.
2018
Lotte Jensen, 'Weekblad zonder tytel (1801)'. In: Rietje van Vliet en Pieter van Wissing (red.), Encyclopedie van Nederlandtalige Tijdschriften: https://www.ent1815.nl/w/weekblad-zonder-tytel-1801/.
2018
Lotte Jensen, 'Amstels Schouwtooneel (1808-1809)'. In: Rietje van Vliet en Pieter van Wissing, Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften: https://www.ent1815.nl/a/amstels-schouwtooneel-1808-1809/.
2018
Lotte Jensen, 'De Amsteldamsche Nationale Schouwburg (1795)'. In: Rietje van Vliet en Pieter van Wissing, Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften: https://www.ent1815.nl/a/amsteldamsche-nationale-schouwburg-1795/.
2018
Lotte Jensen, 'De Algemeene Oeffenschool der Vrouwen (1784-1785)'. In: Rietje van Vliet en Pieter van Wissing (red.), Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften: https://www.ent1815.nl/a/algemeene-oeffenschool-der-vrouwen-1784-1785/.
2018
Lotte Jensen, 'De Engelsche Spectatrice (1762-1764)'. In: Rietje van Vliet en Pieter van Wissing, Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften: https://www.ent1815.nl/e-f/engelsche-spectatrice-1762-1764/.
2018
Lotte Jensen, 'De Dames-Post (1785)'. In: Rietje van Vliet en Pieter van Wissing, Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften: https://www.ent1815.nl/d/dames-post-1785/.
2018
Lotte Jensen, 'De Verstandige Snapsters (1756)'. In: Rietje van Vliet en Pieter van Wissing (red.), Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften, https://www.ent1815.nl/v/verstandige-snapsters-1756/.
2017
Lotte Jensen, 'Een internationale bestseller. Isabelle de Montolieu, Carlona van Lichtfield, maar het Fransch vertaald'. In: Belangrijk boekenbezit. Een bloemlezing uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Onder redactie van Hans Kienhorst & Kees Veelenturf. Utrecht 2017, 84-85.
Pdf
2017
Lotte Jensen 'Tegen de stadhouder. Joost van den Vondel, Palamedes of Vermoorder onnozelheid: treurspel'. In: Belangrijk boekenbezit. Een bloemlezing uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Onder redactie van Hans Kienhorst & Kees Veelenturf. Utrecht 2017, 66-67 
Pdf
2017
Lotte Jensen, 'Zelfs Vondels taal wordt in Engels keurslijf geperst'. In: De Volkskrant, Opinie & Debat (vrijdag 15 december 2017), 23. Online
2017
Lotte Jensen, 'Wat de verengelsing van het onderwijs met de ondergang van het Avondland gemeen heeft'. Commentaar bij de Spengleravond in de Rode Hoed, 20 november 2017. Lees hier de tekst.
Pdf
2017
Nicoline van der Sijs & Lotte Jensen, 'Cultureel erfgoed de klas in'. In: 31ste Conferentie Onderwijs Nederlands. Redactie André Mottart, Steven Vanhooren. Gent 2017, 313-316.
Pdf
2017
Lotte Jensen, 'Hoe vaderlands was de eerste dichter des vaderlands? Over Tollens en zijn "Oene van Sneek"'. In: Nieuw Letterkundig Magazijn 35 (december 2017) 2, 6-9.
Pdf
2017
Sanne Dekker, Jan van Baren-Nawrocka en Lotte Jensen, 'Op zoek naar de Nederlandse identiteit'. In: Praxisbulletin. Praktisch maandblad en website voor basis- en speciaal onderwijs 34 (februari 2017) 6, 24-28.
Pdf
2017
Lotte Jensen, 'Wat kunnen archieven ons leren over 'de Nederlander'?' In: Hoe zwaar is licht. Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap. Samenstelling Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2017, 158-160. 
Pdf
2016
Lotte Jensen, 'Revoluties in de neerlandistiek'. In: VakTaal. Tijdschrift van de Internationale Verneiging voor Neerlandistiek (2016) 1/2, 17. Pdf
2016
Lotte Jensen, 'Wien Neêrlandsch bloed (1817): het volkslied van Tollens als cultureel erfgoed'. In: Nieuw Letterkundig Magazijn XXXIV (2016), jubileumnummer, 26-29. Pdf
2016
Lotte Jensen, 'Er is niets normaals aan vrede'. In: De Volkskrant (21 september 2016), online.
2016
'Rijkdom Nederland komt niet uit de verf'. In: De Volkskrant, Opinie & Debat (27 mei 2016), 20. Online versie.
2016
Lotte Jensen, 'Typisch Nederlands'. In: Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Red. Jan van Baren-Nawrocka, Sanne Dekker & Marieke Peeters. Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, 52-67. Pdf
2015
Lotte Jensen, 'Handhaaf het Nederlands als voertaal'. In: Vox magazine 16 (2015), 36-37. Pdf
2015
'Stereotype echt onterecht'. In: NRC Handelsblad (20 oktober 2015), brieven, 16-17.
2015
Lotte Jensen, Erik Kwakkel, Willem Schinkel en Martijn Wieling, 'Ook niet-hoogleraren moeten promotor kunnen zijn'. In: NRC Handelsblad (28 april 2015), 17. Online versie. Zie ook de volledige versie op de site van De Jonge Akademie.
2015
'A Poem by Petronella Moens: "Bij het intrekken van Napoleon Buonaparte in Parijs"’. The Last Stand. Napoleon's 100 Days in 100 Objects. University of Warwick, edited by Mark Philps, Katherine Ashtbury and others, see https://100days.org.uk/items/show/61
2015
Lotte Jensen, 'Michiel de Ruyter kan voor elk doel dienen'. In: De Volkskrant (30 januari 2015), Opinie & Debat, 20: http://www.volkskrant.nl/opinie/michiel-de-ruyter-kan-dienen-voor-elk-doel~a3840456/
2015
Lemma's (totaal 15) van Joost van den Vondel-'Kinder-lyck' (1632), Joost van den Vondel-Gijsbreght van Aemstel (1637), Titia Brongersma-De bron-swaan of mengeldigten (1686), Balthasar Huydecoper-Arzases (1722), Willem van Haren-Leonidas (1742), Betje Wolff en Aagje Deken-Sara Burgerhart (1782), Rhijnvis Feith-Julia (1783), J.A. Schasz-Reize door het Aapenland (1788), Arend Fokke Simonsz-De Moderne Helicon (1792, met Alan Moss), Petronella Moens-De Vriendin van 't Vaderland (1798), Adriaan Loosjes-Het leven van Maurits Lijnslager (1808), J.F. Helmers-De Hollandsche natie (1812), A.B. van Meerten-Schilperoort-Penélopé (1821-35), H.H. Klijn, Montigni (1821)' en A.L.G. Bosboom-Toussaint-Het Huis Lauernesse (1840). In: De Leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur. Onder redactie van Nina Geerdink, Jos Joosten en Johan Oosterman. Nijmegen: Vantilt, 2015, 82-83, 86-87, 108-109, 122-123, 132-133, 144-145, 146-147, 150-151, 152-153, 156-157, 158-159, 162-163, 166-167, 168-169, 182-183.
2015
Lemma's (totaal 14) van 'De ontmaskerde waereld (1738)',  'De verstandige snapsters (1756)', 'De Engelsche spectatrice (1762-1763)', 'De onderzoeker (1768-1772)', 'De opmerker (1772-1778)', 'De rhapsodist (1771-1783)', 'De naamlooziana (1772)', 'De algemeene oeffenschool der vrouwen (1784-1785), 'De dames-post (1785)', 'Geschenk voor de juffrouwen (1792-1793)', 'De Amsteldamsche nationale schouwburg (1795)', 'De tooneelmatige roskam (1799)', 'Weekblad zonder tytel (1801)', 'Amstels schouwtooneel (1808-1809)'. In Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften (ENT). Redactie Rietje van Vliet en Pieter van Wissing. Digitaal raadpleegbaar via https://www.ent1815.nl/. Dit betreft een voorpublicatie Lotte Jensen, 'Veertien tijdschriften uit de lange achttiende eeuw'.
Pdf
2014
Lotte Jensen, 'Ware kennis. Josina Carolina van Lynden (1715-1791). In: Filosofie Magazine 22 (2014) 3, 59. Pdf
2013
Lotte Jensen, 'In één klap alle pamfletten over 1672'. Discussiebijdrage Groene Amsterdammer thema Tien Revoluties in de Geesteswetenschappen (oktober 2013). Online raadpleegbaar
2013
Lotte Jensen en Bart Verheijen, 'Terugkeer Oranje wel degelijk bevrijding'. In: De Volkskrant (29 november 2013), Opinie & Debat, 26. Pdf
2013
Lotte Jensen en Bart Verheijen, 'Oranje boven! De betekenis van 1813 voor het gewone volk'. In: Thema Tijdschrift. 200 jaar Koninkrijk (2013) 4, 10-11. Pdf
2013
Lotte Jensen, 'Verzet u tegen tyranny! Het Nederlands theater als platform van protest tegen Napoleon'. In: Geschiedenis Magazine 48 (oktober 2013) 7, 32-35. Pdf
2013
Lemma’s ‘Titia Brongersma’, ‘Francijntje de Boer’ en ‘Anna Muller-Westerman’. In: 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Samengesteld door Els Kloek. Nijmegen 2013, 500-501; 894-895; 935-936.
2012
Lotte Jensen, ‘Typisch Nederlands? Literaire huiselijkheid in de negentiende eeuw’. In: Historisch tijdschrift Holland 44 (2012) 3, 131-136. pdf
Pdf
2012
Lotte Jensen, 'Josina Carolina van Lynden (1715-1791)'. In: Vrouwelijke filosofen. Een historisch overzicht. Hoofdredactie Carolien Ceton. Amsterdam: Uitgeverij Atlas, 2012, 232-237. Pdf
2012
Lotte Jensen, 'Laffe haan. Satires op Napoleons veldtocht naar Rusland'. In: Thematijdschrift 1812 (voorjaar 2012), 56-59. Pdf
2011
Lotte Jensen, 'Verzetsliteratuur tegen Napoleon'. In: Napoleon in Nederland (2011/2012) nr.6, 48-49. Pdf
2011
Lotte Jensen, 'Proud to be Dutch'. In: Vaktaal 24 (2011) 1, 9.
Pdf
2011
Lotte Jensen, 'Heldenverering in Nederland'. In: Ex Tempore, Nijmegen 30 (2011), 5-11. Themanummer Nijmeegse helden. Pdf
2010
Lotte Jensen, ‘Nederlandse nationaliteit krijg je niet cadeau’. In: NRC Handelsblad (23-10-2010). Online versie.
2010
Lotte Jensen, ‘Loyaliteit’. In: De Volkskrant (19-10 2010). Online,
2010
Lotte Jensen, 'Catharina Felicia van Rees. Dutch author and composer'. COST-action. Red. Suzan van Dijk. Electronic publication. See database Women Writers.
2009
Lotte Jensen en Lisa Kuitert, 'Inleiding'. In: Geluk in de negentiende eeuw. ONder redactie van Lotte Jensen en Lisa Kuitert. Amsterdam 2009, 7-11.
2009
Lotte Jensen, 'Toneel in de 19e eeuw'. Literatuurgeschiedenis.org. Online.
2009
Lotte Jensen, '"Och was ik maar een jongen". Vrouwenemancipatie'. Literatuurgeschiedenis.org. Online.
2009
'De Hollandsche natie'. In: NRC Handelsblad (19-09-2009), wetenschapsbijlage. Pdf
2008
Lotte Jensen, 'Humoristische taferelen tot nut van groot en klein. De spotprenten van Jacob van Lennep'. In: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur 14 (2008) 50, 103-106. Pdf
2007
Lotte Jensen, 'Maurits en Maria Lijnslager: het ideale echtpaar uit de negentiende eeuw'. In Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur nr. 47 (juni 2007), 15-19. Pdf
2007
Lotte Jensen, 'Vaderlands-historische toneel als instrument van natievorming'. In: Theater Topics. Themanummer Ornamenten van het vergeten. Onder redactie van Lucia van Heteren, Chiel Kattenbelt, Christel Stalpaert & Rob van der Zalm. Amsterdam 2007, 134-135.
2007
Lotte Jensen, 'Een verrassend sympathieke antiheld: Johannes Wouter Blommesteyn van Adriaan Loosjes'. In: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur nr. 49 (2007) , 16-21. Pdf
2007
Lotte Jensen, 'Een Gelderse feministe: Catharina van Rees'. In: Arnhem de Genoeglijkste 27 (2007) 4, 205-209. Pdf
2006
Lotte Jensen, 'Aglaja' . In: Magazine! Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, georganiseerd door de Koninklijk Bibliotheek te Den Haag. Red. Marieke van Delft, Reinder Storm, Dirk Tang en Nel van Dijk. Zwolle 2006, 28-29.
Pdf
2006
Lotte Jensen, 'Penelope'. In: Magazine! Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, georganiseerd door de Koninklijk Bibliotheek te Den Haag. Red. Marieke van Delft, Reinder Storm, Dirk Tang en Nel van Dijk. Zwolle 2006, 16-17.
Pdf
2006
Lotte Jensen, 'Brongersma, Titia'. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Klik hier voor de tekst.
2006
Lotte Jensen, 'Westerman, Anna'. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Klik hier voor de tekst.
2006

Lotte Jensen, 'Boer, Francijntje de'. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Klik hier voor de tekst.

2006
Lotte Jensen, 'Bragner, Anna Margareta von'. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Klik hier voor de tekst. 
2006
Lotte Jensen, 'Brievenliefde. Spraakmakende, opruiende en hartstochtelijke brieven in de wereldliteratuur'. Inleiding bij Brievenliefde. Themanummer Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur 12 (juni 2006) 43, 3-10. Pdf
2006
Lotte Jensen, 'Een poëticale dichtbrief van Hendrik Tollens'. Brievenliefde. Themanummer Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur 12 (juni 2006) 43, 47-51. Pdf
2006
Lotte Jensen, ''Vrouwentijdschriften'. In: Magazine! Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, georganiseerd door de Koninklijk Bibliotheek te Den Haag. Red. Marieke van Delft, Reinder Storm, Dirk Tang en Nel van Dijk. Zwolle 2006, 88-89.
Pdf
2006
Catharina van Rees, 'Lieve Elize'. Toelichting: Lotte Jensen. In: Brievenliefde. Themanummer Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur 12 (juni 2006) 43, 52-55. Pdf
2005
Lotte Jensen, 'De manie van het handwerken. Handwerken in negentiende-eeuwse Nederlandse vrouwentijdschriften'. In: Jaarboek Stichting Textielcommissie Nederland. Almere 2005, 72-80. Pdf
2005
Lotte Jensen, 'Prulpoeet of volmaackt dichter? De Rijm-konstige werken van Klaas Pieters Hoeckstra'. In: Fryslan (2005), 6-8. Klik hier voor de tekst.
2005
Lotte Jensen, 'Klaas Pieters Hoeckstra, poetestar of piepende kikvors? Over Friese tuinpoëzie'. In: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur. Themanummer: O heerlijk paradijs. Tuinen in de literatuur 11 (juni 2005) 39, 61-66. Pdf
2005
Lotte Jensen, 'Van blijvende geestverkwikking?' Wolff en Deken anno 2005. In: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur.Themanummer: 'Boeken van een veelomvattende verscheidenheid'. Honderd jaar Wereldbibliotheek 1905-2005 11 (dec. 2005) 41, 7-13. Pdf
2004
Lotte Jensen, 'De waarheid door een vrouw. De logica van Josina Carolina van Lynden'. In: Historica 26 (2004) 1, 9-11. Pdf
2004
Lotte Jensen, '"Geheel aan de Vrouwelijke Kunne toegewijd?". Nederlandse vrouwentijdschriften in de achttiende en negentiende eeuw'. In: Van Zeep tot Soap. Continuïteit en verandering in geillustreerde vrouwentijdschriften. Catalogus persmuseum, bij de gelijknamige tentoonstelling 22 april-26 sept. 2004, Amsterdam, 22-37, 84-85. Pdf
2004
Lotte Jensen, 'Mijn jonge vriendinnen! Vrouwentijdschriften in de negentiende eeuw'. In: Spiegel Historiael 39 (2004) 9, 385-389, 408. Klik hier voor de tekst.
2003
Lotte Jensen, 'Nederlandse filosofes in de achttiende eeuw'. In: De Filosoof 3 (juli 2003), nr. 24, 2-3. Pdf
2002
Lotte Jensen, 'Een tijdschrift voor Vaderlandsche Jonge Juffers. De gestrande poging van Betje Wolff en Aagje Deken om een vrouwentijdschrift op te richten'. In: Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis. Lustrumboek van Ts. Tijdschrift voor tijdschriftstudies. Nijmegen 2002, 29-38 en 117-119. Pdf downloaden. Pdf
2001
Lotte E. Jensen, ‘Womens’ Press’. Women Writers’ Networks (Edited by Suzan van Dijk). Online version.
2000
Lotte Jensen, 'De eerste vrouwelijke recensent van Nederland? Petronella Moens en haar verdediging van het vrouwelijk schrijverschap'. In: Historica 23 (2000) 3, 18-20. Pdf
1999
Lotte Jensen, 'Tot lering van de jeugd: vermaarde Friese mannen en vrouwen'. In: Fryslan 5 (1999) 1, 26-27. Pdf
1999
Lotte Jensen, 'Van Dames-post tot Onze Roeping. Nederlandse vrouwentijdschriften in de achttiende en negentiende eeuw'. In: Literatuur 16 (1999) 1, 11-18. Klik hier voor de tekst.
1998
Lotte Jensen, 'Alleen tot nut en vermaak der Sexe ingerigt: een verkenning van De Dames-post (1785)'. In: Ts. Tijdschrift voor tijdschriftstudies (1998) 3, 21-26. Pdf downloaden. Pdf
1998
Lotte Jensen en Harm Nijboer, 'Titia Brongersma. Een Friese dichteres in de 17e eeuw'. In: Fryslan 4 (1998) 2, 3-5. Klik hier voor de tekst.
1997
Lotte Jensen, 'Dichtende dienstmaagd. Francijntje de Boer'. In: Riet Schenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997, 813-817.
1997
Lotte Jensen, 'Voor godsdienst en vaderland. Hester Wilhelmina Callenburch Baartmans'. In: Riet Schenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997, 775-758.
1997
Lotte Jensen, Met de passer in de hand. Petronella Johanna de Timmerman'. In: Riet Schenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997, 583-588.
1997
Lotte Jensen, 'Filosofie en dichtvorm. Christina Leonora de Neufville'. In: Riet Schenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar, Amsterdam 1997, 557-560.
1997
Lotte Jensen, Een moedige schrijfster over theologie en filosofie'. In: Riet Schenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997, 540-544.
1997
Lotte Jensen, 'Centrum van vriendinnenkring. Titia Brongersma'. In: Riet Schenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997, 413-417.
1997
Lotte Jensen, lemma's van Titia Brongersma, C. Mommael, Christina Leonore de Neufville, Petronella Johanna de Timmerman, Hester Wilhelmina Callenburgh Baartmans en Francijntje de Boer. In: Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Onder redactie van Riet Schenkeveld-van der Dussen (hoofdred.), Karel Porteman, Lia van Gemert en Piet Couttenier. Amsterdam 1997, 413-417, 540-544, 557-560, 583-588, 755-758 en 813-817. Pdf
1997
Lotte Jensen, 'Libben labben an eyn stucxken swijne vlees. Moffenbeeld bij de toneelschrijver Isaac Vos'. In: Vooys 15 (1997) 1, 22-28. Klik hier voor dit artikel of download het pdf-bestand. Pdf
1994
Lotte Jensen, 'De spin van Titia Brongersma'. In: Karree 3 (1994) 4, 14-15.
Pdf
1993
Lotte Jensen, recensie Doeschka Meijsing, Vuur en zijde. In: Karree 2(1993) 6, 15-16.
Pdf
1993
Lotte Jensen, 'Gesouten poesy en andere deegwaren' (over Huygens, Komrij en Kouwenaar). In: Karree 3 (1993) 6-8.
Pdf
1990
Lotte Jensen, Holden through the times. On J.D. Salingers Catcher in the Rye. Essay bekroond met de eerste prijs door de Amerikaanse Ambassade te Den Haag in de jaarlijkse 'American Literature Essay Contest'.
Pdf
Bekijk meer

Recensies / signalementen

2024
Lotte Jensen, recensie van Solvej Balle, Over de berekening van ruimte III. Vertaald uit het Deens door Adriaan van der Hoeven en Edith Koenders. In: De Volkskrant (1 juni 2024), 24, online.
2024
Lotte Jensen, 'In "Ben je verdrietig als ik doodga?" schetst Nicolas Lunabba een ontluisterend beeld van de Zweedse omgang met migranten'. Recensie van Nicolas Lunabba: Ben je verdrietig als ik doodga? Uit het Zweeds vertaald door Jasper Popma. In: De Volkskrant (24 mei 2024),online.

2024
Lotte Jensen, '‘In de zon’ is een bundel met intrigerende verhalen over beachboys in Mexico'. Recensie van Jonas Eika: Na de zon – Verhalen. Uit het Deens vertaald door Michal van Zelm (2024). In: De Volkskrant (25 april 2024), online.
2024
Lotte Jensen, korte recensie van Ineke Huysman en Roosje Peeters (red.), Vrouwen rondom Johan de Witt. In: De Volkskrant (13 april 2024), 24 en online.
2024
Lotte Jensen, 'Thomas Korsgaard weet de gedachtenwereld van de tiener Tue goed te verwoorden'. Recensie van Thomas Korsgaard, Mocht er iemand langskomen. Uit het Deens vertaald door Lammie Post-Oostenbrink. In: De Volkskrant (29 maart 2024), online.
2024
Lotte Jensen, 'Simone van der Vlugt haalt het verleden dichterbij'. Recensie van Simone van der Vlugt, Bloedlijn. In: De Volkskrant (23 maart 2024), 24, online.
2024
Lotte Jensen, 'Een tragedie die leest als een Netflix-serie'. Signalement van Asta Olivia Nordenhof, Geld als water- Scandinavian Star deel I. Uit het Deens vertaald door Michal van Zelm (2023). In: De Volkskrant (24 februari 2024), 14. Ook online.
2024
Lotte Jensen, 'Hilma af Klint wordt nu voor vol aangezien'. Signalement van Sofia Lundberg, Alyson Richmans & M.J. Rose, Hilma af Klint en haar salon op haar vrijdagavond. Uit het Engels vertaald door Janine van der Kooij (Orlando, 2023). In: De Volkskrant (3 februari 2024), 24 en online.
2024
Lotte Jensen, 'Braaf? Nee hoor'. Recensie van Marleen de Vries, Verlicht en vilein. Een biografie van achttiende-eeuws Nederland (Amsterdam 2023). In: De Volkskrant (13 januari 2024), 17, ook online.
2023
Lotte Jensen, 'nr .19 Annet Mooij' en 'nr. 33 Jens Andersen', De 57 beste boeken van 2023, de Volkskrant, Boeken en Wetenschap (2 december 2023), 6, 8, online
2023
Lotte Jensen, ‘Gripsholm’ is een mooie vertaling van Kurt Tucholsky’s kasteelroman'. In: De Volkskrant (30 september 2023), Boeken & wetenschap, 23 online.

2023
Lotte Jensen, 'Een frisse kijk op Tove Ditlevsen'. Recensie van Jens Andersen: Tove Ditlevsen, de biografie. Uit het Deens vertaald door Lammie Post-Oostenbrink. In: De Volkskrant (23 september 2023), Boeken & Wetenschap, 7-8 / online.
2023
Lotte Jensen, 'Solvej Balle schreef een fascinerende roman, die dankzij de originele, geometrische vorm blijft boeien'. Recensie van Solvej Balle, Over de berekening van ruimte I. Vertaald door Adriaan van der Hoeven en Edith Koenders (Amsterdam 2023). In: De Volkskrant (10 juni 2023), 21, online.
2023
Lotte Jensen, 'Een ode aan Alkmaar van Simone van der Vlugt'. In: De Volkskrant (27 mei), Boeken & Wetenschap, 12, online.
2023
Lotte Jensen, 'Denk toch eens om de buren'. Recensie van Maarten Doorman, Een jager in het woud - Frankrijk, Duitsland, Europa'. In: De Volkskrant (15 april 2023), Boeken en wetenschap, 8-9, ook online.
2023
Lotte Jensen, 'En het beeld schiet op zwart'. Recensie van Nicole Montagne, 'Het Keizerpanorama (Wereldbibliotheek 2023). In: De Volkskrant (18 maart 2023), 14. Ook online.
2023
Lotte Jensen, 'Zelden is een gekwelde geest zo overtuigend blootgelegd als in deze roman van Stig Dagerman'. Bespreking van 'Stig Dagerman: Het verbrande kind. Uit het Zweeds vertaald door J. Bernlef. Met een voorwoord van Siri Hustvedt. In: De Volkskrant (27 januari 2023), 17, ook online.
2023
Lotte Jensen, 'In het hoofd van een radeloze ik-verteller'. Bespreking van Stine Pilgaard, Mijn moeder zegt, in: De Volkskrant (21 januari 2023), 17 en online.
2023
Lotte Jensen, 'Cynici zullen smullen van dit Deense verhaal over een dichter die de wereld redt'. Recensie van Kasper Colling Nielsen, De verlosser uit Hvidovre. Uit het Deens vertaald door Femke Muller, Oevers, 2022). In: De Volkskrant (7 januari 2023), online.

2022
Lotte Jensen, 'Schipper en schrijver Corine Nijenhuis staat stil bij de Watersnoodramp in een veelbelovend boek'. In: De Volkskrant (31 december 2022), 12, online.

2022
Lotte Jensen, 'Simon Schama duikt in de medische geschiedenis, en dat belooft wat'. In: De Volkskrant (31 december 2022), 12, online
2022
Lotte Jensen, 'Prikkelend betoog over de waarde van onze sterfelijkheid'. Recensie van Martin Hägglund, Dit leven. In: De Volkskrant (12 november 2022), 13 en online.
2022
Lotte Jensen, recensie van Joep Stapel, De onzichtbare. In: De Volkskrant (5 november 2022),17, online.
2022
Lotte Jensen, recensie van Sven Lindqvist, Uitroeien die beesten. Vertaald uit het Zweeds door Kim Liebrand. In: De Volkskrant (29 oktober 2022), 17, online.
2022
Lotte Jensen, recensie van Gerwin van der Werf, De Droomfabriek. In: De Volkskrant (15 oktober 2022), 16, online
2022
Lotte Jensen, 'Zelfs als alles eindigt is een tjokvolle klimaatroman met een paar sterke scènes'. Recensie van Jens Liljestrand, Zelfs als alles eindigt. Uit het Zweeds vertaald door Eline Jongsma (Atlas Contact, 2022). In: De Volkskrant (1 oktober 2022), 17, ook online.

2022
Lotte Jensen, 'Altijd op zoek naar iets van een moeder'. Recensie van Mona Høvring, iets wat helpt (Amsterdam 2022). In: De Volkskrant 24 september (2022), 10, online.
2022
Lotte Jensen, 'Dunkelblum zwijgt is een ongekend knappe roman over een stadje met een gruwelijk verleden'. In: De Volkskrant (10 september 2022), 14-15, online
2022
Lotte Jensen, 'Ontregelend portret van een dertiger'. Recensie van Nadia de Vries, De Bakvis (Amsterdam: Pluim 2022). In De Volkskrant (27 augustus 2022), 17. Online.
2022
Lotte Jensen, 'Forugh Karimi wekt de geschiedenis van Afghaanse vluchtelingen tot leven'. In: De Volkskrant 2 juli 2022, 17, online.
2022
Lotte Jensen, 'Elk essay in deze bundel van Dorthe Nors is een pareltje'. Recensie van Dorthe Nors, Langs de kustlijn. Uit het Deens vertaald door Edith Koenders en Adriaan van der Hoeven. Podium, 2022. In: De Volkskrant (25 juni 2022), 9,  online.

2022
Lotte Jensen, 'Knut Hamsun schreef een verbluffend portret van een schrijver die tot waanzin wordt gedreven'. Recensie van Knut Hamsun, Honger. Vertaald door Adriaan van der Hoeven en Edith Koenders (Uitgeverij Oevers, Zaandam, 2022). In: De Volkskrant (4 juni 2022), 10-11 online.

2022
Lotte Jensen, 'Annemarie de Gee schreef een roman waarin de tijd lijkt stil te staan'. Recensie van Annemarie de Gee, Winters (Amsterdam 2022). In: De Volkskrant (14 mei 2022), 17, online.
2022
Lotte Jensen, 'Als een regisseur rijgt Thomas Heerma van Voss zijn scènes behendig aan elkaar'. Recensie van Thomas Heerma van Voss, Passagiers/Achterblijvers (2022). In: De Volkskrant (7 mei 2022), 14. Online.
2022
Lotte Jensen, 'Veelbelovend debuut met ontregelende verhalen van Mauk Westerman Holstijn'. Recensie van Mauk Westerman Holstijn: Een meedogenloos gehoor (Amsterdam 2022). In: De Volkskrant (16 april 2022), 19, online.

2022
Lotte Jensen, 'Steve Sem-Sandberg laat zien hoe een mens tot een moord kan komen'. Recensie van Steve Sem-Sandberg, W. Uit het Zweeds vertaald door Geri de Boer (Amsterdam 2022). In: De Volkskrant (16 april 2022), 12-13, online.  
2022
Lotte Jensen, Christine Otten houdt een moedig pleidooi voor de vrijheid om je als schrijver in iedereen in te leven'. Recensie van Christine Otten, De ander bestaat niet. Pleidooi voor moed in de literatuur (Amsterdam 2022). In: De Volkskrant (2 april 2022), 17, ook online.
2022
Lotte Jensen, 'Huiveringwekkend actuele allegorie op Rusland'. Recensie van Sana Valiulina: De Boekhouder en de Overste (Amsterdam 2022). In: De Volkskrant (26 maart 2022), 19, ook online.
2022
Lotte Jensen, 'Jamal Ouariachi levert rake kritiek op de wokecultuur in nogal eendimensionale satire'. Recensie van Jamal Ouariachi, Herfstdraad. In: De Volkskrant (19 maart 2022), 12-13, online
2022
Lotte Jensen, 'Tove Ditlevsen laat overtuigend zien hoe een geesteszieke de wereld ervaart'. Bespreking van Tove Ditlevesen, De gezichten. Uit het Deens vertaald door Lammie Post-Oostenbrink, 2022. In: De Volkskrant (12 maart 2022), 17. Online.
2022
Lotte Jensen, 'Reisverslag van een student medicijnen in Napoleons leger'. Recensie van Emile J. Blomme. Chirurgijn van Napoleon, Carolus Blomme en de slag bij Leipsizg 1813. Sub Rosa 2022. In: De Volkskrant (5 maart 2022), 17. Online.
2022
Lotte Jensen, 'Toegankelijke heruitgave van een vooruitstrevend pleidooi voor vrouwen in de wetenschap'. Recensie van Anna Maria van Schurman: Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap. Uit het Latijn vertaald door Renée ter Haar. Inleiding Angela Roothaan. Samenstelling Jacob Bouwman. In: De Volkskrant (19 februari 2022),17. Ook online.

2022
Lotte Jensen,'Doireann Ní Ghríofa schreef een razend knappe ode aan de literatuur'. Recensie van Doireann Ní Ghríofa, Een geest in de keel. Uit het Engels vertaald door Caroline Meijer. Amsterdam 2021. In: De Volkskrant (4 februari), online.
2022
Lotte Jensen, '(Cata)strofen: Watersnoodmonumenten in taal', Neerlandistiek (1 februari 2022), online.

2022
Lotte Jensen, 'Amanda Svensson schrijft een heerlijk sprankelende soap'. Recensie van Amanda Svensson: Een systeem zo magnifiek dat het verblindt. Uit het Zweeds vertaald door Kim Liebrand. Amsterdam 2021. In: De Volkskrant (29 januari),19,  online.

2022
Lotte Jensen, 'In Nelleke Noordervliets nieuwe roman probeert een boekhandelaar de lockdown te overleven'. Recensie van Nelleke Noordervliet, Wij kunnen dit. In: De Volkskrant (29 januari), 12-13, online. 
2022
'Na het succes van Unorthodox zoekt Deborah Feldman haar eigen weg in heden en verleden'. Recensie van Deborah Feldman, Exodus – Mijn leven na Onorthodox. Uit het Engels vertaald door Nadia Ramer. De Volkskrant (15 januari 2022), 17 online.
2021
Lotte Jensen, 'Een Oranje met bravoure'. Recensie van Willemijn van Dijk, De Italiaanse prinses. Het rusteloze leven van Marianne van Oranje-Nassau. In: De Volkskrant (18 december), 15. Online. 

2021
Lotte Jensen, 'Drama op z'n Scandinavisch'. Recensie van Lydia Sandgren, Verzamelde werken. Vertaald uit het Zweeds door Eline Jongsma en Janny Middelbeek-Oortgiesen (Oevers, 2021). In: De Volkskrant, 26 november, Boeken & Wetenschap, 10. Online.
2021
Lotte Jensen, 'Fraai gestileerde essays van Oek de Jong over prachtige beelden'. Recensie van Oek de Jong, De magie van het beeld. In: De Volkskrant (9 oktober 2021), 17. Online.

2021
Lotte Jensen, review of Bas van Bavel, Daniel R. Curtis, Jessica Dijkman, Matthew Hannaford, Maïka  de  Keyzer,  Eline  van  Onacker, Tim Soens, Disasters and  History. The  Vulnerability and Resilience of Past  Societies (Cambridge:  Cambridge University Press, 2020). In: The Low Countries Journal for Social and Economic History 18 (2021), 2, 147-149. DOI: 10.52024/tseg10836
Pdf
2021
'Klimaatverandering is het zwaard van Damocles in de nieuwe, onheilspellende roman van Karl Ove Knausgård'. Recensie van Karl Ove Knausgård, De Morgenster. In: De Volkskrant, Boeken & Wetenschap (25 september 2021), 9-10, online

2021
Lotte Jensen, 'Als een vaardige gids loodst Joop W. Koopmans de moderne lezer langs het 18de-eeuwse nieuws'. Recensie van Joop Koopmans, Het nieuws verbeeld. Oorlog en vrede in de titelprenten van de Europische Mercurius (1690-1750). In: De Volkskrant (11 september 2021),15. online.
2021
Lotte Jensen, 'Rampspoed is een knap en provocerend werk over de rol van rampen in de wereldgeschiedenis'. Recensie van Niall Ferguson, Rampspoed. Politiek ten tijde van catastrofe. In: De Volkskrant (11 september 2021), 10-11, Online.
2021
'Deze Noorse vertelling over twee zussen boeit mateloos'. Recensie van Mona Høvring, Omdat Venus op de dag dat ik werd geboren een alpenviooltje passeerde, De Volkskrant, online.
2021
Lotte Jensen, 'Meter/seconde is een scherpe satire op de Deense samenleving'. Recensie van Stine Pilgaard, Meter/seconde. In: De Volkskrant (14 augustus 2021), Boeken & Wetenschap, 8. Online.
2021
Lotte Jensen, 'De wandelende schrijver heeft altijd het juiste citaat bij de hand'. In: De Volkskrant (31 juli 2021), Boeken & Wetenschap, 8. Online.

2021
Lotte Jensen, recensie van Toos Streng, De roman in de negentiende eeuw. In: Nederlandse letterkunde 26 (2021), 95-97. https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/NEDLET2021.1.009.JENSL
Pdf
2020
Berber Bijlsma, 'Een crisis is een uitstekende motor voor innovatie'. Interview met Lotte Jensen in Update- #10 (2020), 14-17.
Pdf
2019
Lotte Jensen, recensie van Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis. In: De Volkskrant (15 juni), Boeken, 11. Online
2018
Lotte Jensen, recensie van Gabriël van den Brink, 'Waartoe is Nederland op aarde?'. In: De Volkskrant  (Sir Edmund, 10 maart 2018, 32). Online
2017
Recensie van Anne Petterson, Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam (Amsterdam 2017). In: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 14 (2017) 4, 155-157. 
Pdf
2017
Recensie van Donald Haks, Journalistiek in crisistijd. De (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 1747-1822. In: De Volkskrant (6 mei). Online.
2017
Recensie van Tom Verschaffel, De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800 (Amsterdam 2017). In; De Volkskrant (4 maart 2017), 35. Online.
2016
Recensie van J.C. Streng, Wat vlamme woelt my inde sinnen? Literatuur en literair leven in Overijssel en Gelderland van 1600 tot 1880. Epe 2012. In: Bijdragen en Mededelingen Gelre 107 (2016), 268-269. Pdf
2015
'Fries nationalisme'. Recensie van Philippus Breuker, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875 (Leeuwarden 2014). In: Nederlandse letterkunde 20 (2015) 2, 203-205. Online.
Pdf
2015
Lotte Jensen, 'Deux bonbons Napoléon'. In: De Volkskrant (Boeken, 6 juni 2015), 20-22. Online raadpleegbaar.
2015
Recensie van Joep Leerssen, Nationalisme (Amsterdam, 2015). In: De Volkskrant (25 april 2015). Online versie.
2015
Recensie van Brecht Deseure, Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België (Leuven 2014). In: BMGN-Low Countries Historical Review 130 (2015) 1. Pdf
2014
Recensie van 'Dagboek van officier in leger van Napoleon krijgt tweede leven'. Recensie van Willem Oosterbeek, Naar Moskou! Naar Moskou! Memories van een officier uit de lage landen in het leger van Napoleon (Amsterdam 2014). In: De Volkskrant, Boeken (11 oktober 2014), 29. Online versie.
2014
Recensie van Inger Leemans & Gert-Jan Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek (Amsterdam 2013). In: De Volkskrant (25 januari 2014), 6. Klik hier.
2014
Recensie van Helmers en France. Dagboek, brieven en gedichten van Jan Fredrik Helmers 1802. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum (Amstelveen 2014). In: Nederlandse letterkunde 19 (2014) 2, 175-177. Online.
Pdf
2014
Review of The Historical Imagination in Nineteenth-Century Britain and the Low Countries. Edited by Hugh Dunthorne & Michael Wintle. Leiden / Boston: Brill, 2013. In: BMGN- Low Countries Historical Review (2014) 2. Online versie. Pdf
2013
Recensie van Annemarie Doornbos, Traditionele verhalen en revolutionaire vertellingen. Tegendraadse elementen in het werk van Geertruida Toussaint. Hilversum (Verloren), 2013. In: Nederlandse letterkunde 18 (2013) 3, 3-5.
Pdf
2012
Recensie van Willem Bilderdijk, Het dichterlijk tafereel der stad Leyden in den avond en nacht van den 12n van Louwmaand 1807, door Mr. R.H. Arntzenius, aan een’ oud’ Liefhebber der Dichtkunst voorgelezen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum. EON Pers Amstelveen, 2012. In: Het Bilderdijk-Museum 29 (2012), 39-40. Online.
Pdf
2012
‘Het Leidse literaire leven’. Recensie van Rick Honings, Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860. Leiden 2011. In: Spiegel der Letteren 54 (2012) 4, 518-520. Pdf
2012
'Rehabilitatie van de Middeleeuwen'. Recensie van Peter Raedts, De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie (Amsterdam 2011). In: Tijdschrift voor geschiedenis 124 (2012) 1, 122-123. Pdf
2011
Recensie van Boudien de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem, 1850-1920 (Nijmegen: Vantilt, 2011). In: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 8 (2011) 4, 145-146. Klik hier voor de tekst. 
2011
'Twaalfhonderd gram women's writing: een subliem exportproduct'. Recensie van Women's Writing from the Low Countries, 1200-1875. Eds. Lia van Gemert (chief ed.), Hermina Joldersma, Dieuwke van der Poel, Riet Schenkeveld-van der Dussen (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010). In: Vooys 29 (2011) 1/2, 140-143. Pdf
2011
Recensie van Greet Draye, Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914 (Nijmegen 2009). In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 126 (2011), 116-118. Klik hier voor de tekst.
2010
Recensie van Dick van Halsema, Vrienden en visioenen. Groningen: Historische Uitgeverij, 2010). In: De Volkskrant (20 november 2010), Boeken, 6. Online.
2010
Recensie van Vrouwen rondom Huygens. Onder redactie van Els Kloek, Frans Blom en Ad Leerintvelt. Hilversum 2010. In: Nederlandse letterkunde 2 (2010). Pdf
2010
'Vrouwen en genootschappen in Nederland'. Recensie van Claudette Baar-de Weerd, Uw sekse en de onze. Vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca.1810). Hilversum 2009. In: Spiegel der letteren (2010), 366-368 Pdf
2009
Recensie van Liselotte Vandenbussche, Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914). Gent 2008. In: Tijdschrift voor tijdschriftstudies 26 (2009), 88-90. Pdf downloaden.
2009
Recensie van Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008. Onder redactie van Marinus van Hattum, Monique van Rooijen, Joris van Eijnatten, George Harinck. Amstelveen 2008. Iin: Spiegel der letteren 51 (2009), 106-107. Pdf
2009
Recensie van Pieter van Wissing (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800. Nijmegen 2008. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 124 (2009), 95-96. Pdf
2008
'Opvoedkundig lessen van Wolff en Deken;'. Elisabeth Wolff en Agatha Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel, door André Hanou. Amsterdam 2007. In: Spiegel der letteren 50 (2008), 1, 129-130. Pdf
2007
Recensie van De andere achttiende eeuw. Opstellen voor Andre Hanou. Redactie Cis van Heertum, Ton Jongenelen & Frank van Lamoen. Nijmegen 2006. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 122 (2007) 3, 260-261. Pdf
2006
'Jensen leest Van den Berg en Mathijsen'. In: Nieuwsbrief Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam 92 (aug. 2006), 6-7.
2005
'Een doorstart voor Wolff en Deken?' Recensie van Peter Altena en Myriam Everard (red.), Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken. Nijmegen 2004. In: Vooys 23 (2005) 2, 59-60.
Pdf
2005
'Partners in de wetenschap'. Recensie van Patricia Fara, Pandora's Breeches. Women, Science & Power in the Enlightenment. London: 2004. In: Historica 28 (2005) 1, 28. Pdf
2004
'Geletterde levens'. Recensie van Jeroen Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770. Hilversum 2004. In: Nederlandse letterkunde 9 (2004) 4, 208-211. Online.
2004
'Het land van de kleiaardappel'. Recensie van Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes. Academische poezie. Bezorgd door Marita Mathijsen en Dick Welsink. Amsterdam, 2003. In: Literatuur 21 (2004) 4, 41-42. Pdf
2004
'De goede smaak van Haagse lezeressen'. Recensie van Lizet Duyvendak, 'Door lezen wijder horizont'. Het Haags Damesleesmuseum. Nijmegen 2003. In: Roodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek 9 (2004) 2, 71-72.  
Pdf
2003
Recensie van Jacob van Lennep, De Roos van Dekama. Een verhaal. Bezorgd door Joke van der Wiel. Amsterdam 2003. In: Literatuur 20 (2003) 8, 41. Pdf
2003
'Hartstochtelijke denkers uit de negentiende eeuw'. Recensie van Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw. Samengesteld door Désanne van Brederode. Amsterdam / Antwerpen, 2002. In: Literatuur 20 (2003) 6, 44. Pdf
2002
'Housen en loungen met Hanou'. Recensie van Andre Hanou, Bewegende beelden. Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting. Nijmegen 2001. In: Literatuur 19 (2002), 45-46. Pdf
2002
'Patriotse journalistiek'. Recensie van P.J.H.M. Theeuwen, Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787). Een bijdrage tot kennis van de Nederlandse geschiedenis in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Hilversum 2002. In: Literatuur 19 (2002) 6, 180-182. Pdf
2001
'Klassieke teksten uit de Verlichting'. Signalement van Het licht der rede. De Verlichting in brieven, essays en verhalen. Samengesteld en ingeleid door Cyrille Offermans. Amsterdam / Antwerpen 2000. In: Literatuur 18 (2001) 4, 259-260. Pdf
2001
recensie van Ulrike Weckel, Zwischen Hauslichkeit und Offentlichkeit. Die ersten deutschen Frauenzeitschriften im sp?ten 18. Jahrhundert und ihr Publikum. Tubingen 1998. In: Ts. Tijdschrift voor tijdschriftstudies (2001) 8, 33-34. Pdf downloaden. Pdf
2000
'Vaderland en Vrijheid'. Signalement van Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (red. N.C.F. van Sas). Amsterdam 1999 en Vrijheid. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot de twintigste eeuw (red. E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema). Amsterdam 1999. In: Literatuur 17 (2000) 3, 185-186. Klik hier voor de tekst.
2000
signalement van Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher. Een bloemlezing met inleiding en commentaar door Riet Schenkeveld-van der Dussen en Annelies de Jeu. Amsterdam 1999. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 116 (2000) 1, 91. Pdf
1999
boekbeoordeling van J.Th.W. Oosterholt, De ware dichter. De vaderlandse poeticale discussie in de periode 1775-1825. Assen 1998. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115 (1999) 4, 379-381. Klik hier voor de tekst.
1999
recensie van Dorothee Sturkenboom, Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. Hilversum 1998. In: Nederlandse Letterkunde 4 (1999) 3, 268-271. Online.
1999
'Mogen vrouwen schrijven?'. Recensie van Toos Streng, Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860. Met een woord vooraf van Nelleke Noordervliet. Amsterdam 1997. In: Literatuur 16 (1999) 4, 239-241. Pdf
1999
signalement van Gerrit Paape, De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn en zo als zij weezen kan: of revolutionaire droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998. Bezorgd door Peter Altena, met medewerking van Mireille Oostindie. Nijmegen 1998. In Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115 (1999) 2, 198. Pdf
1999
signalement van Els Kloek e.a. (red.), Vrouwen en kunst in de Republiek. Een overzicht. Hilversum 1998. In: De zeventiende eeuw 15 (1999) 1, 168. Pdf
1998
signalement van Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Red. Harald Hendrix en Ton Hoenselaars. Amsterdam 1998. In: De zeventiende eeuw 14 (1998) 2, 299. Online.
1998
recensie van Geconfineert voor altoos. Het proces Jacob Campo Weyerman (1739). Uitgegeven door K. Bostoen en A. Hanou. Leiden 1997. In: Nederlandse Letterkunde 3 (1998) 4, 400-401. Online: https://www.dbnl.org/tekst/_ned021199801_01/_ned021199801_01_0038.php
1998
recensie van Wim Klever, Mannen rond Spinoza (1650-1700). Presentatie van een emanciperende generatie. Hilversum 1997. In: Nederlandse Letterkunde 3 (1998) 2, 202-203. Online.
1997
'De Alfareeks bloeit'. In: Nedwerk 2 (1997) 1, 27.
1997
signalement van Korenbloemen. Gedichten van Constantijn Huygens. Samenstelling: Ton van Strien. Amsterdam 1996. Griffioenreeks. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113 (1997) 2, 191-192. Pdf
1997
recensie van A. Agnes Sneller, Met man en macht. Analyse en interpretatie van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd. Kampen 1996. In: Nederlands Letterkunde 2 (1997) 4, 387-389. Online
1997
recensie van Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Altena. Hilversum 1996, Reeks egodocumenten deel 11. In: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 7 (1997), 32-43.
Pdf
1997
recensie van Eduard Douwes Dekker / Multatuli, Ik ben zwanger van denkbeelden. Toelichting: Annemarie Kets-Vree. Amsterdam 1996. Griffioenreeks. In: Vlugmaren. Nieuwsbrief van de afdeling Historische Letterkunde 7 (1997) 2, 9-10.
Pdf
Bekijk meer

Papers, lezingen, etc.

2024
Lotte Jensen, De Nederlandse strijd tegen het water: verleden, heden en toekomst. Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), Vrouwenpolder, 5 juni 2024.
2024
Lotte Jensen, 'Applied history, floods and draught'. Metaforum Water: scarcity and flooding, KU Leuven, Belgium, 8 mei 2024.
2024
Lotte Jensen, 'Remembered and Forgotten: the Nineteenth-Century Flemish and Dutch Famine in Cultural Memory'. International Conference Global Heritages of Hunger. University of Toronto, 4 april 2024.
2024
Lotte Jensen, 'Ware vaderlandsliefde. Rampen en nationalisme in de negentiende eeuw'. Keynote Docentenbijeenkomst Niederlandistenverband, Freie Universität Berlin, 21 maart 2024.
2024
Lotte Jensen, 'Hoog water in Nijmegen. Metaforen en waterverhalen'. Nijmegen Waterstad. Architectuurcentrum Nijmegen, 30 januari 2024.
2024
Lotte Jensen, 'Hoe maken we een U-bocht?. Terug naar de kern, het Nederlands, in het hoger onderwijs'. Symposium BON, Driebergen, 27 januari 2024.
2024
Lotte Jensen, Hoog water in Nederland: verleden, heden en toekomst. Historische vereniging voor de IJsseldelta, 'Jan van Arkel', 9 januari 2024.
2023
Lotte Jensen, Rampen in de geschiedenis en de literatuur. Radboud Try-Out 4 VWO, 1 december 2023.
2023
Lotte Jensen, 'Napoleon: de nalatenschap, de beeldvorming en de film'. Radboud Reflects, interview door Adriaan Duiveman, 27 november 2023. Verslag.
2023
Lotte Jensen, 'Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis'. Kennismiddag Klimaatadaptatie, Rijkswaterstaat, 17 november 2023.
2023
Oude teksten in een nieuw jasje. Sara Burgerhart. Nascholing Historische letterkunde, Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universiteit, 14 november 2023.
2023
Lotte Jensen, 'Nederlandse identiteitsvorming. Over de rol van geschiedenis, cultuur en taal'. Demografie in het hart van beleid, Filosofische School Nederland, Kasteel Oud Poelgeest, 9 november 2023.
2023
Lotte Jensen, 'On metaphors and mental software. Floods, sea level rise and Dutch Identity'. Keynote lectuur NEEDS Conference, University of Twente, 31 oktober 2023.
2023
Lotte Jensen, Napoleons nalatsenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving. Collegedag Historisch Nieuwsblad, Amsterdam, 27 oktober 2023.
2023
Lotte Jensen, 'Rampen als cultureel erfgoed. De regio Gelderland'. Netwerkbijeenkomst regionale onderzoeksagenda Gelderland, 11 oktober 2023.
2023
Kwetsbaarheid en trots. De Nederlandse strijd tegen het water door de eeuwen heen. Waterbeheer - zonder geschiedenis geen toekomst. Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Tiel, 28 september 2023.
2023
Lotte Jensen, Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis. Cultuurcafé Krimpenerwaard, 29 juni 2023.
2023
Lotte Jensen, Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis. Probus Hamaland, 13 juni 2023.
2023
Lotte Jensen, ' Welke verhalen vertellen we? Klimaatadaptatie, metaforen en frames'. Viering Rijkswaterstaat 225 jaar, Fort Lent, Nijmegen, 24 mei 2023.
2023
Lotte Jensen, 'Meebewegen en zeespiegelstijging. De rol van frames, metaforen en verhalen'. Hackaton Kennisprogramma Zeespiegelstijging, Rijkswaterstaat Utrecht, 23 mei 2023.
2023
Lotte Jensen, Schrijverstypen in literair Nederland, vroeger en nu. Stichting Cools, LocHal Tilburg, 23 april 2023.
2023
Marguérite Corporaal en Lotte Jensen, 'Famine and 'Hongersnood': Literary Legacies 1845-1847. Food Crises in Ireland and the Netherlands'. European Social Science History Conference, University of Gothenburg, 15 april 2023.

2023
Lotte Jensen, 'Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis'. Gastvortrag Universität Zürich Germanistik, 31 maart 2023.
2023
Lotte Jensen, 'Kwetsbaarheid en trots. De Nederlandse strijd tegen het water'. Historische vereniging Oud-Dordrecht, 20 maart 2023.
2023
Lotte Jensen, 'De canon van Nederland'. Gastcollege Nederlands en geschiedenis, UC Louvain, 17 maart 2023.
2023
Lotte Jensen, 'Romantici en revolutionairen: emancipatie en feminisme in de 18e en 19e eeuwse Nederlandse letteren'. College literatuurgeschiedenis, UC Louvain, 16 maart 2023.
2023
Lotte Jensen, 'Applied history: creating impact. Best practices'. Onderzoeksworkshop UC Louvain, 16 maart 2023.
2023
Lotte Jensen, 'Kinderboeken herschrijven? Het perspectief van een historisch-letterkundige. Radboud Reflects, 13 maart 2023. Terugkijken
2023
Panel en debat bij presentatie Language Matters. Taalgebruik en taalbeleid aan de Vlaamse universiteiten. Standpunt KVAB, Akademie van Wetenschappen, Brussel, 15 februari 2023.
2023
Interview en panel Zeevonken. Het water stijgt. Oostkerk Middelburg, 8 februari 2023.
2023
Lotte Jensen, 'De geschiedenis als politiek wapen'. Bijdrage aan debatavond Radboud Reflects, 9 januari 2023, Nijmegen.
2022
Lotte Jensen, 'Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis'. Lezing Leesclub Haaren, 1 december 2022.
2022
Muziek en poëzie als balsem voor de ziel. Drie Gelderse vrouwen over watersnood. Jubileum Vereniging Gelre, Provinciehuis Arnhem, 24 november 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis'. Cultuurcentrum Baarle, 22 november 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Wij en het water'. Gesprek met Frank van Pamelen, Lichtfestival Drechtsteden, Dordrecht, de Kunstmin, 17 november 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis. Cultureel activiteiten centrum Molenhoek (CAM), 15 november 2022. 
2022
Lotte Jensen, 'Trots en kwetsbaarheid: beelden over de strijd tegen het water'. Keynote op het 13e Deltacongres, Haarlem, 10 november 2022.
2022
Lotte Jensen, Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis, Boekhandel Dekker van de Vegt, Nijmegen, 29 oktober 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Leve het Nederlands en de internationalisering'. Discussiebijdrage Studium Generale Maastricht, Maastricht University, 19 oktober 2022.
2022
Lotte Jensen, 'De Nederlandse strijd tegen het water. Nationale en internationale veerkracht'. Openingslezing Erasmusleerstoel 'Nederlands over de grenzen'. Université Catholique de Louvain, 18 oktober 2022.
2022
Lotte Jensen, Kwetsbaarheid en trots. De strijd tegen het water door de eeuwen heen. Geschiedenisfestival Haarlem, 15 oktober 2022.
2022
Lotte Jensen, Veerkracht en kwetsbaarheid. Rampen door de eeuwen heen. Dag van de geschiedenis, Drenths Archief, Assen, 13 oktober 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Rebelse schrijfsters. Betje Wolff en Aagje Deken. Literaire salon Lochem, 9 oktober 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis'. Opening Bredase Maand van de Geschiedenis, Bibliotheek Breda, 1 oktober 2022.
2022
Ingrid de Zwarte & Lotte Jensen, Abundantly present, yet absent. Why there are hardly any monuments of the Dutch Hunger Winter. International Conference on 19th and 20th centuries famines, Unversidad de Granada, 23 september 2022.
2022
Ingrid de Zwarte en Lotte Jensen, 'Abundantly present, yet absent. Why there are hardly monuments of the Dutch Hunger Winter of 1944-1945. International conference  European Famines: Between History and Memory (19th and 20th Centuries), Universidad de Granada, 23 september, 2022. 
2022
Lotte Jensen, 'Iconische beelden van watersnoden in Nederland'. Gastlezing Faculteit der Rechtsgeleerdheid, sectie strafrecht en criminologie, Radboud Universiteit Nijmegen, 1 september 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Geven in Gelderland. Liefdadigheidsuitgaven na watersnoden'. Vijftiende Kneppelhoutwandeling, Heemkunde Renkum, 28 augustus 2022.
2022
De Nederlandse strijd tegen het water. Nationale en internationale veerkracht. Keynote 21ste Colloquium Neerlandicum, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Radboud Universiteit Nijmegen, 24 augustus.
2022
Boekpresentatie flyer
Pdf
2022
Interview door Hilde Van den Eynde in De Standaard. 16 juli 2022 
Pdf
2022
Lotte Jensen, 'De waterwolf en de Nederlandse strijd tegen het water'. Hooglerarendiner Radboud Universiteit, 14 juli 2022.
2022
Lotte Jensen, International Solidarity in Times of Disaster. British Fundraising Campaigns during the Floods 
of 1820, 1861 and 1953 in the Netherlands'. 14th International Conference Association for Low Countries Studies, University of Edinburgh, 12 juli 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Applied history: best practices and lessons'. Guest lecture Summer School Huizinga Instituut, 21 juni 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Dutch songs about nature-induced disasters'. Seminar Song Studies Network, 16 juni 2022, online.
2022
Lotte Jensen, 'Romantici en revolutionairen. Schrijverstypen in de achttiende en negentiende eeuw. Universiteit Wroclaw, Polen, 8 juni 2022.
2022
Lotte Jensen, 'De Sint-Elisabethslvloed en het kindje in de wieg'. Stichting behoud Geertruidskerk, Geertruidenberg, 19 mei 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Denkend aan Nederland, over de grenzen van de maakbaarheid van de Nederlandse identiteit'. Discussieavond bij boekpresentatie van Remieg Aerts, Denkend aan Nederland, Spui 25, Amsterdam, 18 mei 2022.
2022
Lotte Jensen en Tommie van Wanrooij, 'Inleiding bij de opvoering van Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Ryk'. Theater Kwast, Allard Pierson Museum, Amsterdam, 15 mei 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën en zeespiegelstijging'. Symposium: Wanneer weten we genoeg? Omgaan met onzekerheid in zeespiegelstijging, KNAW, Amsterdam, 12 mei 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom klimaatverandering'. Symposium letterenonderzoek t.g.v. eredoctoraat Adriaan van Dis. Radboud Universiteit Nijmegen, 11 mei 2022.
2022
Lotte Jensen, 'Culturele veerkracht. De omgang met epidemieën in verleden en heden'. Keynote Symposium Code Red GSV Excalibur, 26 april 2022.
2022
Lotte Jensen, 'De culturele verbeelding van de strijd tegen het water door de eeuwen heen'. Symposium Troubled Waters, 24 april 2022, Dordrechts Museum.
2022
Lotte Jensen, Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving. Historische vereniging Marithaime Elst, 12 april 2022.
2022
Lotte Jensen, 'The Dutch Self-Image and the Struggle Against the Water'. Huizinga ReMa Course: Imagining the Self and the Other, 7 April, University of Amsterdam.
2022
Lotte Jensen, 'De Sint-Elisabethsvloed, 1421-2021'. Historisch genootschap Pijnacker, 29 maart 2022.
2021
Lotte Jensen, 'Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging'. De Balie, 13 december 2021. Terugkijken (op 49:00).

2021
Lotte Jensen 'Welke verhalen vertellen we?' Toekomstatelier College voor Rijksadviseurs, 7 december 2021, Utrecht.
2021
Lotte Jensen, 'De mythe van het kindje in de wieg'. Symposium Sint-Elisabethsvloed, 1421-2021. Dordrechts Museum, 19 november 2021.
2021
De canon van Nederland en Limburg. Jubileumlezing Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), Sittard, 11 november 2021.
2021
Lotte Jensen, 'De Sint-Elisabethvloed van 1421. Mythevorming en de relevantie voor deze tijd. Vrije Boekhandel, Waalse kerk Breda, 5 november 2021.
2021
Lotte Jensen, 'Bouwlieden zijn we. Ode aan het vertalerslexicon'. Symposium ter gelegenheid van VNLex (Vertalerslexicon Nederland), Universiteit Groningen, 4 november 2021.
2021
Lotte Jensen, 'Kwetsbaarheid en trots. De strijd tegen het water, vroeger en nu'. Probus, Nijmegen, 5 oktober 2021
2021
Lotte Jensen, The New Canon of Dutch History. Gastvortrag, Universität Zürich, 1 oktober 2021.
2021
Kwetsbaarheid en trots. De strijd tegen het water vroeger en nu. Lezing de lage landen, Museum voor schone kunsten, Gent, 22 september 2021.
2021
Lotte Jensen, 'Kermis of geen kermis? De culturele verbeelding van besmettelijke ziektes'. Rijksmuseum Boerhaave te Leiden, 12 juni 2021. Terugkijken.
2021
Lotte Jensen, 'Napoleons nalatenschap in Nederland. Orde van de Prince, Rijssel, 30 mei 2021.
2021
Treur Nederland. Rampliederen door de eeuwen heen. Lezing bij release CD Camerata Trajectina. Sint Aegtenkapel Amersfoort, 29 mei 2021.
2021
Hoe goud was de Gouden Eeuw? Lustrumviering Dei Gratia Wageningen, 20 mei 2021.
2021
Lotte Jensen, 'Wegen uit de crisis. De geschiedenis als gereedschapskist'. Alumni symposium NSOB, Den Haag, 30 april 2021
2021
Lotte Jensen, 'Rampen in de geschiedenis en de literatuur'. College Track in Leren, Scholendriehoek Achterhoek, 22 april 2021.
2021
Canoniek en revolutionar. Het venster Sara Burgerhart (1782) in de Nederlandse geschiedeniscanon. Nascholing geschiedenisdocenten Universiteit Utrecht. 31 maart 2021.
2021
Lotte Jensen en Adriaan Duiveman, 'Narratieve strategieën rondom waterbeheer. Verleden en heden'. Expertmeeting Deltares Delft, 25 maart 2021.
2021
Lotte Jensen, 'Van saamhorigheid tot rebellie. Reacties van burgers op rampen'. KNAW Webinar Verkiezingen in coronatijd, 15 maart 2021. Online terugkijken (op 00:18:00).
2021
Lotte Jensen, 'Wat te doen met omstreden standbeelden?' KNAW Webinar De genealogie van het monument. Ontsokkelen, verplaatsen of laten staan?, 26 februari 2021.
2021
Lotte Jensen, Napoleons nalatenschap. Van Den Helder tot Limburg. Rotary Den Helder, 26 januari 2021.
2021
Lotte Jensen, 'Studentenwelzijn in coronatijd: wat maakt deze crisis uniek?'. Bijeenkomst Kennissteden over studentenleven in coronatijd', 25 januari 2021.
2021
Lotte Jensen, Publication strategies in academia. Graduate School of Humanities, Radboud University, 19 Jan 2021.
2021
Lotte Jensen, Floods as Shapers of Dutch Cultural Identity: Media, Theories and Practices. Keynote lecture IHE Delft Institute for Water Education, Winter school, 5 januari 2021.
2020
Lotte Jensen, Napoleons nalatenschap in Nederland. Orde van de Prince, Groningen, 15 december 2020.
2020
Lotte Jensen, 'Onderzoek doen naar rampliederen'. Liniemeeting 2020 Zuiderwaterlinie, 9 december 2020.
2020
Als een feniks uit de as herrezen. Stedelijke veerkracht in tijden van crisis. Last lecture op de Dag van de Stad, 16 november 2020. Terugkijken.
2020
Lotte Jensen, 'Verhalen uit het verleden en relevantie voor kennisprogramma zeespiegelstijging'. Sessie zeespiegelstijging. Deltacongres, 12 november 2020.
2020
Lotte Jensen, 'Alle wegen leiden naar Napoleon. Zeeland, de strijd tegen het water en Napoleons nalatenschap. Vriendenlezing Zeeuws Archief, 7 november 2020. Terugkijken.
2020
Panel Nacht van de geschiedenis, 'Oost en West in crisistijd in Nederland' met Eveline van Rijswijk en Marjolein 't Hart. Rijksmuseum Amsterdam, 31 oktober 2020.
2020
Lotte Jensen, Veerkracht. Omgaan met rampspoed door de eeuwen heen. Diesrede Radboud Universiteit, 15 oktober 2020.
2020
Lotte Jensen, Napoleons nalatenschap in Nederland. Boekhandel Dekker en vd Vegt, Nijmegen, 13 oktober 2020.
2020
Lotte Jensen, "En gy mijn Gorinchem! Gedreigd met ramp en rouw". De culturele verbeelding van de watersnood van 1799'. Stichtng Jacob Campo Weyerman, Gorinchem 19 september 2020.
2020
'De nieuwe beeldenstorm'. Forum Zomertalks, 18 augustus, Forum Groningen. Terugkijken.
2020
Lotte Jensen, 'Nationale identiteit in crisistijd'. Lezing in ADAPT-reeks, Studium Generale Universiteit Utrecht, 15 juni 2020. Terugkijken.
2020
Lotte Jensen, 'Romantici en revolutionairen. Schrijverstypen in de Nederlandse literatuur'. Gastvortrag Universitat Zurich, 11 maart 2019
2020
Lotte Jensen, 'Moet er een Vlaamse canonvorming komen?' Debatavond De Buren, Brussel, 20 februari 2020.
2020
Lotte Jensen, Over de Nederlandse identiteit, de Gouden Eeuw en de verengelsing. JOVD Rijk van Nijmegen, 18 februari 2020. 
2020
Lotte Jensen, 'Le mythe du sentiment du nous. Identité néerlandaise: passé et présent'. Soirée conférences-entretiens Images de nous-mêmes, images d’autrui. Nouveau centre néerlandais. Paris, 14 februari 2020.
2020
Lotte Jensen, Het water komt. Zeespiegelstijging vanuit cultuurhistorisch perspectief. Artis Academie, Amsterdam 12 februari 2020.
2020
Lotte Jensen, Ode aan de Nederlandse taal. Optreden in De Taalspits (van Frits Spits) op NPO1 Radio, 1 februari 2020. Terugluisteren.
Pdf
2020
Lotte Jensen, 'Het weer en het klimaat in Nederlandse gedichten: P.A. de Genestet en Ester Naomi Perquin'. Gastles Canisius College Nijmegen, 30 januari 2020.
2020
Lotte Jensen, 'Rampen en liedjes, onlosmakelijk verbonden'. In samenwerking met Folkcorn. Bibliotheek Wageningen, 27 januari 2020.
2020
Lotte Jensen, 'Nymeegen word haast heel / Door ’t water overmand'. De bijna-ramp van 1995 in cultuurhistorisch perspectief. Lezing Historische vereniging Numaga, Nijmegen, 25 januari 2020. 
2020
Lotte Jensen, 'Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging'. Expertmeeting Radboud Universiteit - Rijkswaterstaat - Deltastaf, 23 januari 2020.
2020
Lotte Jensen, Interview door Freek Bouricius over Against English. English bookshop Mayflower Leiden. 
2019
Lotte Jensen, Veilig achter de dijken. Jan Terlouwlezing, Schouwburg Deventer, 12 december 2019.
2019
Lotte Jensen, 'Verhalen die ons vormen'. Emancipatie in het onderwijs. Debatavond De Buren, Brussel, 3 december 2019. Online raadpleegbaar.
2019
Lotte Jensen, Zingen over watersnoodrampen. Orde van de Prince, Nijmegen, 28 november 2019.
2019
Lotte Jensen, 'Het collectieve geheugen is schuldig / onschuldig'. Vrijheidstribunaal, Lux Debat Nijmegen, 18 november 2019.
2019
De populariteit van Tollens' De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Museum Rijswijk, 17 november 2019. 
2019
Lotte Jensen, 'Romantics and revolutionaries. Worlding Dutch Literary History'. 13th International Conference of the Association for Low Countries Studies, London, 7 November 2019.
2019
De Nederlandse identiteit en de strijd tegen het water: verleden, heden en toekomst. Walkart Gemeenschap, Zeist, 3 november 2019.
2019
Interview: Anne Petterson en Claire Weeda, 'Over nationale identiteitsvorming, herinneren en vergeten. In gesprek met Lotte Jensen en Judith Pollmann'. In: Tijdschrift voor geschiedenis 132 (2019) 2, 281-290.
Pdf
2019
Lotte Jensen, 'Om Hollandsk og Dansk identitet'. Rektornetvaerk Gymnasier Danmark. Amsterdam 2019.
2019
Lotte Jensen, 'Resistance againt Napoleon on the Dutch Stage'. Conference Theatre on the Move, Oxford University, 18 September 2019.
2019
Lotte Jensen, 'Watersnoodliederen, vroeger en nu'. Lezing Deltacommissaris en staf, Prinsjesdag Den Haag, 17 september 2019.
2019
Lotte Jensen, Het water als vriend en vijand. Opening Nationale Monumentendag, de Nieuwe Kerk, Zierikzee, 12 september 2019.
2019
Lotte Jensen, 'Dansk og Hollandsk identitet: forskelle og ligheder'. Studietur UCN/ Hjørring Kommune, Amsterdam, 10 september 2019.
2019
Lotte Jensen, 'Over romantici en revolutionairen in de achttiende- en negentiende-eeuwse literatuur'. Veertiende Kneppelhoutwandeling, Oosterbeek, 25 augustus 2019.
2019
Sessie over rampen, solidariteit en inclusiviteit, Historicidagen, Rijksuniversiteit Groningen, 24 augustus 2019.
2019
Lotte Jensen, 'De strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit'. Gastcollege Niederlandistik, Universität zu Köln, 18 juni 2019.
2019
Lotte Jensen, Iedere tijd brengt zijn eigen helden voort. Debatavond 'Nieuwe helden'. De Balie, Amsterdam, 3 juni 2019.
2019
Lotte Jensen, Nederlanders en het water. Op de zeepkist, compagnietheater Ludwig, Amsterdam, 26 mei 2019.
2019
Lotte Jensen, 'Tussen Verlichting en Romantiek. Rampverwerking in Nederland vanuit historisch-letterkundig perspectief, 1755-1800'. Vijf eeuwen rampen en risico's. KNAW Workshop, Radboud Universiteit Nijmegen, 23 mei 2019.
2019
Lotte Jensen, 'De Nederlandse identiteit, verengelsing en Vondel'. Debat Wetenschap in media en debat, Radboud Universiteit Nijmegen, 20 mei 2019.
2019
Lotte Jensen, Over de strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit. Science Cafe Tilburg, 7 mei 2019.
2019
De strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Venray, 8 april 2019.
2019
De Nederlandse identiteit: heden en verleden. Gastcollege afdeling Nederlands, Universiteit Wroclaw, Polen 4 april 2019.
2019
Zingen om het hoofd boven water te houden. Overstromingen en liedcultuur in Nederland. Symsposium Water(on)veiligheid en natuurconcepten. Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam, 21 maart 2019.
2019
Wij tegen het water. Debatavond Radboud Reflects, Radboud Universiteit Nijmegen, Lux Nijmegen, 19 maart 2019.
2019
De Gouden Eeuw en de Nederlandse identiteit. College Historisch Nieuwsblad, Prinsenhof Delft, 18 maart 2019
2019
Hoe goud was de Gouden Eeuw? Dieslezing SIB-Utrecht, Universiteit Utrecht, 12 maart 2019.
2019
Typisch Nederlands. De eeuwenoude strijd tegen het water. Studium Generale Maastricht, 19 februari 2019.
2019
Lotte Jensen, 'Dutch identity and water management: a cultural-historical perspective. Keynote lecture Netherlands Centre for River Studies, Utrecht University, 1 February 2019.
2019
Fons Meijer & Lotte Jensen, 'Never waste a good disaster. The construction of modern monarchy in times of disaster in the Netherlands, 1807-1890. Monarchy and Modernity since 1500. University of Cambridge, 9 January 2019.
2018
Lotte Jensen, 'Identiteit, geschiedenis en landschap'. Liniemeeting Zuidelijke Waterlinie, 13 december, Megen. 
2018
Lotte Jensen, 'Dutch Epistolary Novels'. Witte de With Contemporary Art Centre. Rotterdam, 6 december 2018. 
2018
De toevalligheid van een volk. Panel in de Rode Hoed, Amsterdam, 3 december 2018.
2018
Alan Moss en Lotte Jensen, 'De schatkamer van Nederland. Cultureel erfgoed de klas in'. Plusprogramma's voor Nederlands, KNAW, Amsterdam, 19 november 2018.
2018
Lotte Jensen, 'Huiver en geniet'. Opening van de tentoonstelling STORM in het Panorama Mesdag, Den Haag, 17 november 2018.
Pdf
2018
Lotte Jensen, 'De strijd tegen het water, typisch Nederlands?'. College Een wereldgeschiedenis van Nederland, met Theo Engelen en Leo Lucassen. Boekhandel Dekker v.d. Vegt, Nijmegen, 14 november 2018.
2018
Lotte Jensen '25 jaar Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis: lofzang en desiderata'. Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, Technische Universiteit Delft, 8 november 2018.
2018
Lotte Jensen, Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd. Inaugurele rede, Radboud Universiteit, 2 november 2018.
2018
Multilingualism in the Humanities. Panel Joint Event Österreichische Akademie der Wissenschaften / Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 11 oktober 2018.


2018
Lotte Jensen, 'De Nederlander bestaat wel / niet. Doorhalen wat niet van toepassing is'. Workshop op Radboud Invites, Lustrum 95 jaar. 6 oktober, Nijmegen 2018
2018
Pompen of verzuipen. The Dutch with and against the water. Go Dutch Seminar. Universitat Zurich, Zwitserland, 3 oktober 2018.
2018
Verlichting en schrijvende vrouwen in de achttiende eeuw. Gastseminar Universitat Zurich, Zwitserland, 2 oktober 2018.
2018
Workshop Nederlandse identiteit: heldenverering en volksliederen. Kolloquium der Fachvereinigung Niederländisch, 
Universität Duisburg-Essen, 25 september 2018. 
2018
De mythe van het wij-gevoel. Studium Generale Universiteit Utrecht, 19 september 2018. Terugkijken.
2018
Over de plagen van ons land. Nederlandse rampliederen en identiteitsvorming. Keynote 20e Colloquium Neerlandicum. Universiteit Leuven, 30 augustus 2018. 
2018
Discriminatie en het slavernijverleden in de Nederlandse literatuur. Zomerpulse, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag 28 augustus 2018.
2018
Lotte Jensen, 'De watersnoodramp van 1861. Cremer versus Multatuli'. Dertiende Kneppelhoutwandeling, Heemkunde Renkum. Oosterbeek, 26 augustus 2018.
2018
Lotte Jensen, Picturing Reality? Singing about Natural Disasters in the Netherlands. Keynote lecture Association of Low Countries Studies, University of Sheffield, 28 June 2018.
2018
Lotte Jensen, Hispanophobia and Hispanophilia in the Netherlands: Continuities and Ruptures in the Nineteenth Century. Conference Mixed feelings. Literary Hispanophilia and Hispanophobia in England and the Netherlands in the Early Modern period and in the nineteenth century, University of Amsterdam, 15 June 2018.
2018
'Het wonderjaar 1747'. Boekpresentatie Fred Jagtenberg, Willem IV, boekhandel Van Stockum, Den Haag, 24 mei 2018.
2018
Lotte Jensen, Vredesvieringen en Nederlandse identiteitsvorming. Zuidelijke afdeling Maatschappij der Nederlandse letterkunde, Roermond 12 mei 2018.
2018
Lotte Jensen, 'Reiken naar de hemel: Tollens en Eric Clapton'. Van Constantijntje tot Tonio, Het dode kind in de literatuur. Universiteit Leiden, 26 april 2018.
2018
Lotte Jensen, 'Jeronimo de Vries en de neerlandistiek vandaag de dag'. Themamiddag Commissie voor taal- en letterkunde. Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Universiteit Leiden, 20 april.
2018
Lotte Jensen, 'Rampen als motor achter Nederlandse identiteitsvorming. Interscience De Jonge Akademie, Prinsenhof Delft, 18 april 2018.
2018
Lotte Jensen, 'De Gelderse schilder en schrijver Jacob Jan Cremer'. Toespraak bij de onthulling van het beeld van Kruuzemuntje in Driel. Driel, 13 april.
Pdf
2018
Marguérite Corporaal & Lotte Jensen, 'From Famine to Floods: a Transnational Approach to Disasters'. European Social Science History Conference, Queens University, Belfast, Northern Ireland, 7 April 2018.
2018
Lotte Jensen, 'Discriminatie in de literatuur'. Artikel 1 lezing, Universiteit Utrecht, 23 maart.
2018
'Koester de nationale cultuur, maar hoe'? Inleidingen van Micha Hamel en Lotte Jensen, dispuutavond KNAW, 20 maart 2018.
2018
Suzan van Dijk & Lotte Jensen, 'Carolina van Lichtfield in its international context: translating, adapting, rewriting'. Conference Literature without frontiers. Perspectives for a transnational literary history of the Low Countries. Ghent University, 10 februari 2018. 
2018
Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit. Historische kring Cuijk, 8 februari 2018.
2018
De Nederlandse identiteit: heden en verleden. Neerlandistiek in het nieuws, Radboud Universiteit Nijmegen, 25 januari 2018. 
2018
Mijn drijfveren in de wetenschap. Ledendag De Jonge Akademie, 18 januari 2018.
2017
Nicoline van der Sijs & Lotte Jensen, 'Schatkamer: cultureel erfgoed de klas in. HSN-conferentie Onderwijs Nederlands, Windesheim Zwolle, 25 november 2017.
2017
Marguérite Corporaal & Lotte Jensen, 'From Famine to Floods: a Transnational approach to Natural Disasters'. Conference 'Europe contested', Centre for Historical, Literary and Cultural Studies, Radboud University Nijmegen, 22 November 2017. 
2017
De ondergang van het Avondland. Spengleravond in De Rode Hoed, Amsterdam, 20 november. 
2017
Licht en Verlichting in de letteren. Interscience over 'Licht'. De Jonge Akademie. Technische Universiteit Eindhoven, 14 november 2017: https://vimeo.com/243839818
2017
Kinderboeken over het vaderlandse verleden. Gastcollege Eötvös Loránd Universiteit, Budapest, 9 november 2017.
2017
De Nederlander bestaat! De Nederlandse identiteit in historisch perspectief. Eötvös Loránd Universiteit, Budapest, 8 november 2017.
2017
Nederlandse identiteit in heden en verleden. Radboud Alumni Board, Radboud Universiteit, 31 oktober 2017.
2017
Geluk in de negentiende eeuw. Nacht van de geschiedenis, Rijksmuseum, 28 oktober 2017.
2017
Vredespubliciteit in de vroegmoderne Republiek: bind- of splijtmiddel? Congres Early Modern Festivals and Festivities, VNVVG, Universiteit Groningen, 27 oktober 2017. 
2017
'Drie volksliederen en twee dichters des vaderlands'. Workshop WON-manifestaties, Radboud-manifestatie, 13 oktober 2017. 
2017
'Het ontstaan van de Nederlandse identiteit'. Studium Generale Leeuwarden, 11 oktober 2017.
2017
'Dichten voor het vaderland'. Tweegesprek met Micha Hamel, Academische club, Universiteit van Amsterdam, 21 sept. 2017.
2017
'Dutch Identity between Past and Present'. SIB-Groningen, 4 september 2017.
2017
'Guilty pleasures: Napoleon en Tollens'. Historicidagen, Universiteit Utrecht, 25 augustus 2017.
2017
'Roofstaat, gevels en monumenten'. Boekproject Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit (24 augustus 2017).
2017
'Isabelle de Montolieu in Dutch'. NIAS workshop Hundreds of European Women Writers in One Database. Amsterdam, 14 June 2017.
2017
'Wie zijn wij? Dutch Identity under pressure in past and present'. Seminar Go Dutch, Aktuellen Themen der Niederlandistik, 23 maart 2017.
2017
'De Nederlander bestaat! De Nederlandse identiteit in historisch perspectief'. Gastcollege Universität Zürich, 21 maart 2017.
2017
'Typisch Nederlands?' Kindercollege bij Basisschool De Gazelle te Arnhem,10 maart 2017.
2017
'Nederlandse identiteitsvorming'. In gesprek met de rector. Faculteit der Letteren, 9 maart 2017.
2017
Breedte of diepte? Over profiel- en studiekeuze. Symposium Gelijk oversteken. Van VWO naar Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen / KNAW, 9 februari 2017.
Pdf
2017
Ik droom achteruit. Nieuw leven blazen in oudere teksten. Workshop Docentendag Nederlands, Radboud Universiteit NIjmegen, 19 januari 2017.
2016
De wereld van de Verlichting. Vooruitgang, vrouwen en revolutie. De Hermitage Amsterdam, 10 dec.
2016
 'Tollens: dichter des vaderlands?'. Symposium Hendrik Tollens Universiteit Leiden, 21 oktober.
2016
Lotte Jensen en Stine Jensen, Over grenzen. Openingslezing Week van de Geschiedenis, Stevenskerk Nijmegen, 14 oktober 2016.
2016
'Vieren van vrede'. Letterbrouwerij Nijmegen, Bibliotheek Mariënburg, 3 september.
2016
'Vaderlandsliefde, nationale identiteit en canonvorming'. Symposium Canonvorming in de vroegmoderne tijd. Rijksmuseum Amsterdam, 13 oktober 2016.
2016
'Passions of peace: Hope, conflict, and violence in Dutch peace poetry, 1648-1815'. AHRC Network Passions of War: Cross-Disciplinary Perspectives on Gender, Sexuality, and Conflict, 1550-1945 (University of Leicester, Ghent University, Dr. Guislain Museum, and the National Army Museum). London, 16 September.
2016
Marguérite Corporaal & Lotte Jensen, 'Translation as a Process of Political change and Transnational Transformation: English Translations of Willem van Haren’s Political Poetry in the Eighteenth Century'. Association of Low Country Studies, Dublin 1 July.
2016
'Interdisciplinariteit in het onderwijs'. Ledenweekend De Jonge Akademie, 3 juni 2016.
2016
'Dromen over vrede en over een numerus fixus bij de studie Nederlands'. Ledenweekend De Jonge Akademie, 3 juni 2016
2016
'De Nederlandse identiteit in historisch perspectief', EU Library Days, Brussel 20 April en Luxembourg 21 April.
2016
'Literaire fancultuur. Over schrijfsters die elkaar bewonderen'. Atria Amsterdam, 5 april.
2016
'Dutch Heroes in the Past and Present'. The Hero Round Table, Radboud University Nijmegen, 2 April.
2015
Paradijselijk Nederland. Eurekafestival Amsterdam, 29 november 2015.
2015
'Rethinking regionalism in the context of Dutch cultural nationalism: the case of Gelderland'. Conference Rethinking Cultural Memory, 1700-1850. Copenhagen University, 5 December.
2015
Lotte Jensen & Erik Kwakkel, 'Inspiring the Public at Large'. NWO / LNVH Pump up your career, Amsterdam 19 november 2015.
2015
'Waterloo, Napoleon en de Nederlandse identiteit'. Groninger Historisch Dispuut Ubbo Emmius, 1 oktober 2015.
2015
'Tweehonderd jaar na Waterloo: een nabeschouwing'. Symposium Waterloo. De slag om de herinnering. Rijksmuseum Amsterdam, 11 september 2015.
2015
'French Revolution and 19th Century Nationalism'. Summerschool The Making of Europe. From Middle Ages to Modernity, University Utrecht, 14 July, 2015.
2015
'The shaping of a Dutch Identity in popular reactions during the Hundred Days'. Conference on Popular Reactions and State Responses to the 100 Days, The University of Warwick, 7 July.
2015
'Waterloo and the shaping of a Dutch Identity'. Conference Waterloo Memory and Representation, 1815-2015. King's Manor, York, 28 June 2015.
2015
‘Zie ons bezwijkend Vaderland, door ramp op ramp om strijd bedolven!’ Rampen tijdens het bewind van Lodewijk Napoleon (1806-1810). Symposium Weerbaarheid in rampzalige tijden: de verwerking van historische catastrofen in de Lage Landen (ca. 1600-1850). Rijksuniversiteit Groningen, 19 juni.
2015
'Wy zijn dan weerom vereenight door de Vrede'. De Vrede van Breda (1667) in gelegenheidsgeschriften. Grote Kerk Breda, 5 juni 2015.
2015
(Invited) Chair session on Regional Outlooks. Identity, Ethnicity and Nationhood before Modernity: Old Debates and New Perspectives, 24-26 April, University of Oxford.
2015
'De (trans)nationale negentiende eeuw'. Studiedag Nederlandse literatuur, hoe zo? Leuvens Instituut voor het onderzoek naar Nederlandse literatuur. Leuven, 30 april 2015.
2015
Gastcollege Nationalisme en literatuur, Institut für Niederlandistik, Universität Koln, 13 mei 2015.
2015
'Nationale identiteitsvorming in Nederland: heden en verleden'. Suster Bertken. Studentenvereniging Cultuurwetenschappen, Open Universiteit Utrecht, 13 april 2015.
2015
'Modernisten versus traditionalisten. Napoleon en de Nederlandse identiteit'. Gastcollege cursus Imagining the Self and the Other, Huizinga Instituut, Universiteit van Amsterdam, 10 april 2015.
2015
Napoleon en Nederland. Symposium De erfenis van Napoleon. Leidschrift, Universiteit Leiden, 1 april 2015.
2015
'Perpetuum mobile: oorlog, vrede, oorlog, vrede, oorlog'. Interscience, De Jonge Akademie (KNAW), Amsterdam, 24 maart 2015.
2015
'Wat is typisch Nederlands?' Basisschool De Peppels, Boxmeer, 20 maart 2015.
2015
'Wat is typisch Nederlands? Over Napoleon en Michiel de Ruyter'. Roncallischool Velp, 26 februari 2015.
2015
'De Nederlander bestaat!' Winterschool Radboud Wetenschapsknooppunt, Radboud Universiteit Nijmegen, 28 januari 2015.
2015
'The Roots of Nationalism. An Introduction'. The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815, Radboud University Nijmegen 22 January 2015.
2015
'Negotiating the Memory of the Relief of Leiden in Children’s Books in the Nineteenth and Twentieth Century'. MLA Convention, Vancouver, 10 January 2015.
2014
'Verzet tegen Napoleon'. Collegedag Napoleon en Nederland. Historisch Nieuwsblad, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, 28 Nov 2014.
2014
'Human Potential: de kracht van de verbeelding'. Symposium Interdiscplinariteit in de wetenschappen, lezingen rondom het thema 'The Human Potential', ter gelegenheid van oratie prof.dr. Andrea Evers, 31 oktober 2014, Universiteit Leiden.
2014
'1815 and the shaping of a Dutch Identity'. International Conference 'Vienna 1815. The making of a European Security Culture', De Jonge Akademie/KNAW, 7 Nov 2014.
2014
Gesprek van het hart (gasten: Stine en Lotte Jensen) met Jos Palm, OBA-Zuid, 18 september 2014, Amsterdam.
2014
'Long live William IV! Or not? The Appropriation of the Nation’s Past by Orangists and Staatsgezinden in 1748'. Discord and Concord. Tenth biennial conference of the Association for Low Countries, University College London, 12 September 2014.
2014
Popular reactions to Napoleon's Hundred Days: the voice of female poets. Conference Napoleon’s Last Stand: Popular Reactions to Napoleon’s 100 days in Print, Satire, Song and Theatre. University of Warwick, 1 July 2014.
2014
Napoleonic Tourism. War Memories, Cultural Industry and Historical Distance. International Conference Things to Remember: Materializing Memories in Art and Popular Culture. Radboud University, 5 June 2014.
2014
Bé Breij en Lotte Jensen, Van klassieke retorica tot Nederlandse verzetsliteratuur. Ledenweekend De Jonge Akademie, Tilburg, 23 mei 2014.
2014
'Peace Celebrations and Europeanism, 1648-1748'. Europeanism in Early Modern Europe, University of Amsterdam 6 June 2014.
2014
'Oh, bekoorlijk Gelderland!' Negende Kneppelhout wandeling, Stichting voor Heemkunde Renkum, 31 augustus 2014. De lezing is hier terug te zien.
2014
'Peace Celebrations and the Rise of National Consciousness' .Current Research in German and Dutch literature: Freie Universität Berlin meets Radboud Universiteit Nijmegen. Berlin, 15 mei 2014.
2014
Het Napoleon-effect. Nationalisme in het verleden en heden. Lezing Société Européenne de Culture te Amsterdam, 14 april.
2014
Bekoorlijk Gelderland! De literaire identiteit van Gelderland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Symposium Tweehonderd Jaar Gelderland. Gelders Archief, 1 maart 2014.
2014
Verzet tegen Napoleon. Lezing voor de Historische Kring Land van Cuijk, Grave, 12 februari 2014.
2014
'De mythe van de Gouden Eeuw: uitvinding of heruitvinding?'. Publieksmiddag 'De making & branding van de Gouden Eeuw'. Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS), 18 januari 2014.
2014
'Dutch Identity, Nationalism and Literature'. Keynote speaker at the Student Research Conference, Technical University Delft, 26 Nov. 2014.
2014
'Lokale en nationale feestvreugde. Gelegenheidsgedichten rondom de bevrijding van Naarden in 1814'. Symposium Bevrijding Naarden 1814-2014. Raadhuis Naarden, 11 april 2014.
2013
`'De neerlandicus in 2014'. Presentatie De Jonge Akademie, Amsterdam 19 november 2013.
2013
Lotte Jensen en Bart Verheijen, '1813 en de terugkeer van Oranje'. Congres Werkgroep Negentiende Eeuw "Keerpunt 1813", Universiteit van Amsterdam, 13 december 2013.
2013
Groot, groter, grootst of: Lodewijk Napoleon, Napoleon en Bilderdijk. Boekpresentatie Rick Honings en Peter van Zonneveld, De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk, Leiden, 1 november.
2013
De les van Leeuwtje. Leidens beleg en ontzet in kinderboeken. Drie oktober lezing, Universiteit Leiden & 3 October Vereeniging, 29 september 2013.
2013
'Kleine mannen, grote ambities. Satires op Napoleon en Sarkozy'. Openingscongres Kenniscentrum Frankrijk-Nederland, 21 september, Maison Descartes, Amsterdam.
2013
Lotte Jensen and Iris Koopmans, 'The Young Dutch Academy'. Presentation at the General Meeting of the RSE Young Academy of Scotland, 29 August, University of Stirling.
2013
`War and peace in shaping early modern Dutch identity'. International conference Cultures of War and Peace, Huizinga Institute, The Hague / Utrecht, 18 June 2013.
2013
'Revoluties in de achttiende-eeuwse literatuur'. Publiekslezing Museum het Valkhof, Nijmegen, 28 april 2013.
2013
'Dutch epic poetry as a weapon against Napoleon: representation of the past, national identity and collective memory'. Colloquium Travelling to the Past: On Historical Distance in Literature. University of Pennsylvania, Philadelphia, 12 April 2013 (invited speaker).
2013
'Visions of Europe: Contrasts and Combinations of National and European Identities in Literary Representations of the Peace of Utrecht (1713)'. Internationaal congres Performances of Peace. Utrecht 1713-2013. Universiteit Utrecht, 26 april 2013..
2013
'O Nappie!!! Daar ga je. Nederlands verzet tegen Napoleon'. Symposium '1813-2013. 200 jaar koninkrijk: de mythe van 1813?'. Maatschappij der Nederlandse letterkunde, Leiden, 22 april 2013.
2013
Schrijfster, feministe, componiste: Catharina van Rees (1831-1915). Lezing HOVO-cursus 'Nieuwsgierig naar Schrijfsters', Universiteit Utrecht, 22 maart 2013.
2013
Parodieën op Vondels Gysbreght van Aemstel. Neerlandistiek in het Nieuws, studiedag SVN, Radboud Universiteit Nijmegen, 31 januari 2013.
2013
Napoleon and Sarkozy; or, the cyclical character of satire'. International Conference Satire Across Borders, Utrecht University, 17 January, 2013.
2013
'Sarkozy als tweede Napoleon; Europese en nationale identiteitsvorming’. Een inleiding bij de film La conquête in de serie Denkbeelden ter gelegenheid van het 90-jarige bestaan van de Faculteit der Letteren. Filmhuis Lux, 11 maart 2013.
2012
'In énen geest. Betje Wolff en Aagje Deken'. Vrienden van het Teylers Museum, Grote Kerk, Beemster, 28 september 2012.
2012
‘Nationalisme en heldenverering: vroeger en nu’. Kitchen Table Seminars. Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis, Amsterdam 27 juni 2012.
2012
Comments on Panel 'Sensations of change'. Conference Memory before Modernity. Memory Cultures in Early Modern Europe. Universiteit Leiden, 20-22 juni 2012.
2012
'Oorlogsliteratuur, 1600-1850. Een inleiding'. Symposium Oorlogsliteratuur: verbeelding, herinnering en identiteit, ca. 1600-1850. Radboud Universiteit Nijmegen, 1 juni 2012.
2012
'The City as Symbol of National Power: Representations of Amsterdam in Dutch Resistance Literature'. Big Cities, Low Countries, ALCS, University of Sheffield, 3-5 april, 2012.
2012
'Cornelius van Marle over Napoleons veldtocht naar Rusland'. Bilderdijk Museum, 2 maart 2012.
2011
'Commemorating Tollens: cultural nationalism, literary heritage and Dutch national identity'. Embodied Communities: Commemorating Writers in Europe, 1800-1914. Universiteit Utrecht, 8-9 december 2011.
2011
'De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit: het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813'. Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw, De grenzen van de Gouden Eeuw, 27 augustus, Gent, Belgie.
2011
'Het handboek der natie. Oorlogsliederen en nationale identiteitsvorming, 1780-1815'. Derde dag van het Nederlandse lied, Universiteit Utrecht, 10 mei 2011.
2011
'Nationale helden / Nijmeegse helden'. Geschiedeniscafe Nijmegen, 15 april 2011.
2010
'Wereldburgerschap als verzetsdaad. Helmers' visie op het wereldburgerschap. Symposium Wereldburgerschap in een eeuw van nationalism'. Werkgroep de Negentiende Eew; Amsterdam 10 december 2010.
2010
'Tollens als verzetsdichter'. Symposium Hendrik Tollens ter gelegenheid van de 230ste geboortedag van de dichter. Bibliotheek Rotterdam, 24 sept. 2010.
2010
Oorlogsspel en nationale herinneringscultuur. De Doggersbankers (1781) van Nomsz. De verbeelding van het verleden. Literatuur, geschiedschrijving, ideologie, 1600-1815. Radboud Universiteit Nijmegen, 4 juni 2010.
2010
'Typical Dutch humour? Laughter in the satirical writings of Arend Fokke Simonsz (1755-1812)'. Joy and Laughter in the Eighteenth Century. ISECS' Annual Meeting 2010, Syddansk Universitet, Kolding, Denmark, 25-28. August 2010. Online version of the paper.
2010
'De verheerlijking van het verleden'. Orde van den Prince. Vlaams-Nederlands genootschap voor taal en cultuur. Nijmegen, 13 januari 2010.
2009
'Paradoxen of tegenstrijdigheden? Nationale identiteit in De Hollandsche natie van J.F. Helmers'. Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de precessen van identiteitsvorming in de negentiende-eeuwse lage landen. 13-14 februari 2009. AMVC Letterenhuis Antwerpen.
2009
'Toneel als verzets- en propagandamiddel in de eerste helft van de negentiende eeuw. Theater & politiek in Nederland, 1800-1890'. Onderzoeksseminar 'Na de revolutie'. Huizinga-Instituut, Universiteit van Amsterdam, 26 februari 2009.
2009
'De Hollandsche natie'. Workshop Lange gedichten, Universiteit Utrecht, 19 juni 2009.
2008
'Literature as access to the past: the rise and fall of historical genres in the Netherlands in the nineteenth century'. Free Access to the Past. The past in the public sphere. Amsterdam 17-19 januari 2008.
2007
'Het New Historicism als de reddende engel? Bilderdijk als casus.' Eerste congres Nederlandse literatuur. Thema: Cross over. Universiteit van Amsterdam, 19 januari 2007.
2007
'Handwerken voor het vaderland. Vrouwentijdschriften in de negentiende eeuw.'. Studiemiddag 150 jaar publiekstijdschriften. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 26 januari 2007.
2007
'De verheerlijking van het verleden'. Staflezing Radboud Universiteit Nijmegen, 4 april 2007.
2007
'''Fressen und Saufen". Das Bild der Westfalen in der niederlandischen Literatur vom siebzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert'. Internationale conferentie 'Niederlandisch-deutsche Literaturbeziehungen 1600-1830'. Freie Universitat Berlin, 10-11 mei 2007.
2007
'The Rise of Historical Genres in the Netherlands, 1800-1850'. Fortunes et infortunes des genres litteraires en Europe. Deuxieme Congres du Reseau Europeen d'Etudes litteraires compares. Universite Blaise Pascal, Maison des Sciences de l'Homme. Clermont-Ferrand, 6-8 september 2007.
2005
'Tijdschriftcultuur in de negentiende eeuw'. Voorjaarstextieldag, Nederlands Textielmuseum Tilburg, 7 april 2005.
2005
'Toekomstdroom: naar een nieuw overzichtswerk van de eerste feministische golf'. Uitreiking 25ste Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, IIAV Amsterdam, 18 juni 2005,
2005
'Literary historicism' in de negentiende-eeuwse letterkunde. Een interpretatie van het vaderlandslievende werk van A.P. Muller-Westerman'. Conference 'Recent Research and Developments in the Letters culture in the Low Countries'. University of California, Berkely, 25-26 sept. 2005.
2005
'De manie van het handwerken. Handwerken in negentiende-eeuwse vrouwentijdschriften'. Jaarljkse herdenking van de geboortedag van Belle van Zuylen, Slot Zuylen, 29 oktober 2005.
2004
'Het masker van de negentiende-eeuwse vrouwentijdschriften'. Symposium Over vrouwentijdschriften gesproken. Persmuseum, 24 april 2004.
2003
'Vrouwentijdschriften in een internationale context'. Workshop 'Tijdschriftcultuur in Nederland in de negentiende eeuw: relaties met het buitenland'. Katholieke Universiteit Nijmegen, 10 januari 2003.
2003
'The 'Reception of English and American Women Writers in the Dutch Women's Magazines in the Nineteenth Century'. Fifth Anglo.fem Conference Roots / Routes: Writing between Two Cultures. Utrecht, 16 mei 2003.
2002
'Het vrouwentijdschrift als motor'. Symposium 'Tijdschriftcultuur in Nederland in de negentiende eeuw'. Amsterdam, 10 en 11 januari 2002.
2002
'Vrouwelijke filosofen uit het verleden'. Alumnidag Universiteit Utrecht, Faculteit Wijsbegeerte, 6 april 2002.
2002
(chair) 'Magazines constructing gender'. Conference 'Modelling American Culture: American Magazines in the Twentieth Century'. Roosevelt Study Center, Middelburg, 18 en 19 april 2002.
2002
'Journalistes in de achttiende en negentiende eeuw in Nederland'. Zomerschool James Boswell Instituut, Universiteit Utrecht, 24 juli 2002.
2002
'Vrouwen in de filosofie: drie achttiende-eeuwse filosofes.' Filosofisch cafe Leiden, 24 september 2002.
2001
'Vandaag weer vrouwtjesdag!'. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw.' Stichting Vrouwengeschiedenis Vroegmoderne Tijd, Utrecht, 22 juni 2001.
2000
'Van Dames-Post tot Onze Roeping. Vrouwenjournalistiek in Nederland 1785-1870.' Promovendi-weekend van het Huizinga-Instituut te Barchem op 4 februari 2000.
2000
'De effecten van een tijdschrift: het creeren van een lees- en schrijfgemeenschap'. Atelier 'Netwerken', Huizinga-Instituut, Amsterdam, 16 juni 2000.
1999
'Instruments of Domesticity and Liberation: Women's Magazines in the Nineteenth Century'. Women's Worlds 99: 7th International Interdisciplinary Congress on Women. Tromso, Norway, 20-26 juni 1999.
1999
'Dutch Women and the Periodical Press'. Tenth International Congress on the Enlightenment. Dublin, 25-31 juli 1999.
1999
'De Nederlandse vrouwenpers in de achttiende en negentiende eeuw vanuit internationaal perspectief'. Werkverband Neerlandistiek / geschiedschrijving / vrouwenstudies op 1 oktober 1999.
Bekijk meer

Podcasts

2023
Lessons from History: Cultural Resilience. Interview by Frits Bussemaker on The Brand Called You (21 November 2023), online.
2023
Paul Verhaeghe en Lotte Jensen, Podcast over Nederland en Belgie in 2050. Presentator: Tomas Vanheste. De lage landen, 28 juni 2023. Luisteren
2023
Podcast Voorproevers (VRT BE radio 1), Wij en het water, interview door Evert Venema, 27 februari 2023. 
2022
De Jortcast. De spirituele supermarkt #544, vrijdag 30 december 2022. 
2022
De Jortcast, Onze nieuwe religie: complottheoriën en zelfhulpboeken, #543, 29 december 2022
2022
René van Es en Richard Haring, De Leidse buskruitramp blauwdruk voor latere rampen. Podcast, 19 december 2022. Luisteren.
2022
Tracy Metz, Nattigheid. Een podcastserie over de omgang met water in Nederland. Aflevering 1: Leven met water (22 maart 2022). Online
2022
Betje Wolff en Aagje Deken. Podcast voor Het verhaal van Nederland, met Diederik van Vleuten, 2 februari 2022. Luisteren
2021
De Jortcast #397. Kerstspecial deel 2: Dansen met de dood, 30 december 2021. Beluisteren.
2021
De Jortcast #396, Kerstspecial deel 1: koninklijke speech en georganiseerde scepsis. 28 december 2021. Beluisteren.
2021
Het spoor terug: De Sint-Elisabethsvloed. Door: Michael Citroen, OVT Radio 1, 21 november 2021. Beluisteren.
2021
Een grote vreselijke vloed. De Sint-Elisabethsvloed. Podcast door Botte Jellema, Rijkswaterstaat. Beluisteren.
2021
Hollandse Nieuwe, radio 4 #30 - Rampliederen van Camerata Trajectina, 4 juni 2021. Terugluisteren.

2021
Controverse rondom Napoleon. Met het Oog op Morgen, 4 mei 2021. Luisteren.
2021
Napoleons laatste eiland. OVT, Het Spoor terug (door Mathijs Deen en Marian van der Pluijm). 8 mei 2021. Luisteren.
2021
'Napoleon is nog altijd overal'. NRC Podcast over Napoleon (door Bart Funnekotter), 5 mei 2021. Luisteren.
2021
Waarom voelen wij ons Nederlander? Focus NPO radio 1, 27 april 2021, Terugluisteren
2021
Interview door Jellle van Baardewijk in De Nieuwe Wereld over internationalisering, werkdruk, meertaligheid en andere zaken aan de universiteit (18-04-2021). Terugkijken.
2021
Grootspraak- Hugo de Grootjaar. Aflevering over Verengelsing. Beluisteren.
2021
Jortcast #302, Een rampzalig verleden, podcast met Jort Kelder (februari 2021).  
2020
Rampen, gemeenschapsvorming, zingeving. Podcast Erfgoed Brabant, 10 maart 2020. Beluisteren.
2020
Veerkracht na ramp. Podcast over de vuurwerkramp van Enschedé en veerkracht, vroeger nu. Fenix: de podcast over veerkracht in steden. Beluisteren 
2020
Lezen in het donker. Gesprek met Martix Koolhaas over Napoleons nalatenschap in Nederland. Beluisteren. 
2020
De ongelooflijke podcast. Ramspoed en religie met Lotte Jensen en Stefan Paas. Luisteren.
2020
De ontwrichting van de samenleving. Tentoonstelling Besmet! Boerhave Museum Leiden, 30 juni 2020. Luisteren.
2019
Maakbare helden. Ijscast tentoonstelling Rijzend water. Scheepvaartmuseum Amsterdam, 4 oktober 2019. Luisteren
2019
Jortcast #154. Een lesje literatuurgeschiedenis, podcast met Jort Kelder, 5 september 2019. Luisteren
2018
Jortcast #51, When you too much Engels in the onderwijs hebt, podcast met Jort Kelder, 13 augustus 2018.
Bekijk meer