Dealing with disasters in the Netherlands

The shaping of local and national identities in the Netherlands, 1421-1890

Rampen hebben een grote invloed op samenlevingen. Ze hebben niet alleen een destructieve werking, maar creëren ook saamhorigheidsgevoel. Dit project onderzoekt de wijze waarop rampen hebben bijgedragen aan lokale en nationale identiteitsvorming in Nederland tussen 1421 (de Sint-Elisabethsvloed) en 1890 (de Strenge Winter) vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Dit NWO-Vici project wordt uitgevoerd tussen 2017 en 2022 o.l.v. Lotte Jensen

Proud to be Dutch

The role of war and propaganda literature in the shaping of an early modern Dutch identity (1648-1815)
Dit NWO-Vidi project werd tussen 2011 en 2016 uitgevoerd aan de Radboud Universiteit o.l.v. Lotte Jensen en onderzocht de rol van oorlogs- en vredesliteratuur in de vorming van een vroegmoderne Nederlandse identiteit tussen ca. 1648 en 1815. De achterliggende idee is dat gevoelens van nationale saamhorigheid met name tijdens periodes van oorlog oplaaien. Bij het sluiten van belangrijke vredes komen deze tot uiting in bijvoorbeeld toneelteksten, gedichten en liederen. Lees hier het eindverslag van NWO.

Schrijfsters en publieken

Dit NWO-project (1997-2001) o.l.v. Suzan van Dijk resulteerde in een proefschrift en diverse artikelen (zie publicatielijst). 

Heritages of Hunger

Societal Reflections on Past European Famines in Education, Commemoration and Musealisation
European famines legacies continue to impact debates about economic decline, refugees and Brexit. They are re-evoked to stress transnational conflict, but actually offer potential to promote mutual understanding. This project, conducted by seven researchers at Radboud University, and Wageningen University & Research, and the NIOD, investigates how educational practices (at schools, heritage sites, museums, or surrounding commemorative practices) can create awareness of famines as heritages of shared experiences and past solidarity among European communities. This project is funded by the Dutch Research Council: Netherlands Organisation of Scientific Research, NWO; NWA-ORC grant (2019-24).Project leaders: prof.dr. 
Marguérite Corporaal (PI, RU), prof.dr. Lotte Jensen (RU) and dr. Ingrid Zwarte (WUR). Participants: dr. Lindsay Janssen, Anne-Lise Bobeldijk (MA), Charley Boerman (MA), Anne van Mourik (MA) and Martijn Bentum (MSc)

The construction of the Dutch literary past

The shaping, valorizing and representing the national literary heritage and literary incorporation of the past in the nineteenth century
Dit NWO-project werd van 2005 tot 2009 uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam en stond onder leiding van prof. dr. Marita Mathijsen.  Jensen heeft binnen dit project als postdoc onderzoek gedaan naar de verwerking van het nationale verleden in de negentiende-eeuwse letterkunde (1800-circa 1850). Dit heeft geresulteerd in het boek De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw (Nijmegen: Vantilt, 2008, 2e druk 2016). Begin 2009 is bovendien nog een teksteditie van De Hollandsche natie (1812) van J.F. Helmers verschenen (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen). In 2010 is uitgekomen de internationale congresbundel Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation. Eds. Lotte Jensen, Joep Leerssen, Marita Mathijsen (Leiden: Brill).