Nieuwsweekend

Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland
Interview door Mieke van der Weij en Pieter van der Wielen over omgaan met rampen in Nederland door de eeuwen heen.

Mischa!

Interview door Mischa Blok op Radio 1
Hoe kan het dat we de ene ramp vergeten en de andere ramp in ons geheugen gegrift staat? En hoe kun je ervoor zorgen dat de solidariteit na het plaatsvinden van zo'n ramp zo lang mogelijk standhoudt? Ze schreef een boek over onze vaderlandse rampen - van Middeleeuwen tot nu - en er zijn opvallend veel overeenkomsten.

Het jaar van... Lotte Jensen

Terugblik op 2023 met Suzanne Bosman, Radio 1
Avondvullend gesprek op radio 1 over het afgelopen jaar: de verkiezingen, nationale identiteitsvorming, vrede, Napoleon en nog veel meer.

Vondel als spiegel voor de samenleving

Spraakmakers NPO radio 1 (1 december 2022)
Het literaire programma Brommer op zee stop. Opnieuw een klap voor de literatuur op televisie. En dat is jammer want we hebben volgens hoogleraar Lotte Jensen veel te leren van Nederlandse literatuur. En nog het meest van Nederlandse klassiekers zoals Vondel. Misschien wel de mooiste en meest indrukwekkende spiegel die we ons kunnen voorhouden.

De geschiedenis van Hongersnood in Europa

Spraakmakers NPO Radio 1
Een groep onderzoekers (Heritages of Hunger) doet onderzoek naar de geschiedenis van hongersnoden. Bij Spraakmakers vertelt Lotte Jensen over de bevindingen in dit onderzoek: hongersnoden maken deel uit van een gedeeld en levend Europees verleden.

Treur Nederland! Rampliederen door de eeuwen heen

Spijkers met koppen
Op 29 mei 2021 verscheen de CD Treur Nederland. Rampliederen door de eeuwen heen van Camerata Trajectina, in samenwerking met Lotte Jensen. Er werd aandacht aan besteed in oa  Spijkers met koppen en de Taalstaat. Het CD-boekje is hier te downloaden.

Rampen in de geschiedenis

Interview bij dr Kelder en co
Rampen, crisis en pandemieën, ze zijn van alle tijden. Hoe gingen wij in de 19e eeuw met rampspoed om en welke lessen kunnen we nu trekken uit het verleden. Zo zijn historici niet verbaasd over het uitbreken van rellen en was er in de 19e eeuw een betere acceptatie van de dood. Literatuurhistoricus Lotte Jensen stelde, samen met een heel team historici, een kloek boek over samen rampen en catastrofes uit vroeger tijden.

Vriendenlezing Zeeuws Archief

Alle wegen leiden naar Napoleon. Zeeland, de strijd tegen het water en Napoleons nalatenschap
Registratie van de vriendenlezing van het Zeeuws Archief 2020.

Nationale identiteit in crisistijd

Lezing Studium Generale UU
Rampen zijn van grote invloed op samenlevingen. Zo ook de coronacrisis. In korte tijd moesten we ons neerleggen bij het ‘nieuwe normaal’. Maar, rampen hebben niet alleen een destructieve werking: ze creëren ook saamhorigheidsgevoel.

Spiegel voor Nederland

Interview door Harmen van Dijk over de Deense en Nederlandse nationale identiteit in Trouw
Op het oog zou je zeggen dat Nederland en Denemarken veel op elkaar lijken. Dat is ook zo, zegt hoogleraar Lotte Jensen. Maar juist de subtiele verschillen kunnen ons iets leren (foto: Jörgen Caris).

Colleges Universiteit van Nederland

maart 2016
Ooit zijn we ons “Nederlander” gaan voelen in plaats van de bewoners van dorp X of stad Y. Hoe is dat zo gekomen? En wat is dat eigenlijk, “Nederlander” zijn? Historisch letterkundige Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen) geeft vijf mini-colleges over allerlei vaderlandse helden en over Napoleon, die ons – onbedoeld – nog “Nederlandser” gemaakt heeft!

De strijd tegen het water

De vorming van een Nederlandse identiteit
Lezing in de Prinsenhof op 18-04-2018 te Delft voor De Jonge Akademie

VPRO boeken

2 oktober 2016
Op zondagochtend 2 oktober 2016 was Lotte Jensen te zien bij VPRO boeken, waar zij met presentator Jeroen van Kan in gesprek ging over haar nieuwe boek Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815.

Nederlandse helden

November 2015 Interview door Jeroen Schmale

Wij tegen het water

Interview in Vox Magazine

De stem van het water

Interview in Volzin
Over het mooiste gedicht uit de Nederlandse letterkunde: 'Herinnering aan Holland' van Hendrik Marsman

Omgaan met crises

Interview bij Op 1
Het lijkt wel alsof we steeds vaker geteisterd worden door rampen, oorlogen en epidemieën. Niet alleen onze veiligheid en welzijn worden bedreigd, maar het kruipt ook onder onze huid. We staan opeens tegenover elkaar en vertrouwen elkaar niet meer. Hoe overleeft een samenleving een crisis? Hoogleraren Beatrice de Graaf en Lotte Jensen doen samen met vijf universiteiten binnen de Adapt-academy onderzoek naar hoe we beter voorbereid kunnen zijn en vertellen erover in Op1.

De toekomst van het Nederlands op de universiteiten

De Nieuwe Wereld
Ad Verbrugge in gesprek met hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen, over de toekomst van het Nederlands aan de academie:

Kunststof Radio 1

Interview door Jellie Brouwer
Een gesprek over haar boek ‘Wij en het water’, over de Nederlandse strijd tegen het water, de maand van de geschiedenis en de Nederlandse identiteit

Rampen: verleden, heden en toekomst

Interview in De Standaard (door Hilde Van den Eynde)
Corona, zware overstromingen, een oorlog: de voorbije maanden tuimelde Europa van de ene crisis in de andere. En dat terwijl we de grillen van ons bestaan onder controle dachten te hebben, zegt de Deens-Nederlandse cultuurhistorica Lotte Jensen. ‘Maar onkwetsbaar zijn we niet. De geschiedenis laat voortdurend het tegendeel zien.’

Van crisis naar crisis: voor elke ramp een scenario

De Kennis van nu, NTR
Zijn we voorbereid op een volgende crisis of pandemie? Wetenschappers uit diverse vakgebieden komen aan het woord

Verhalen zijn ultieme verbinders

Interview in Radboud Magazine
Elke ramp krijgt een weerklank in verhalen, schilderijen en liederen, of het nu de Sint-Elisabethsvloed van 1421 is of de coronacrisis van 2020. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, onderzoekt binnen haar onderzoeksproject ‘Dealing with disasters’ de rode draden in die culturele verbeelding van rampen. Ze ziet opgeheven vingertjes, maar ook troost, heldendom en vooral verbindende kracht.

Welke verhalen vertellen we?

Strijd tegen het water in verleden en heden
Op het elfde nationale Deltacongres was in de sessie van het kennisprogramma Zeespiegelstijging aandacht voor de vraag hoe verhalen uit het verleden doorwerken in het heden. Daarover verscheen ook de brochure Welke verhalen vertellen we? In dit filmpje worden vier typen verhalen uitgelegd aan de hand bij Lent en in de grote kerk van Elst.

Veerkracht. Omgaan met rampspoed door de eeuwen heen

Diesrede Radboud Universiteit 15 oktober 2020
 Rede uitgesproken bij de 97e Dies Natalis van de Radboud Universiteit, 15 oktober 2020. De tekst is hier terug te lezen. De rede is hier terug te kijken.

Crisis als motor voor innovatie

Interview in Up-Date
Wat doen crises en rampen met een samenleving? Die vraag onderzoekt prof. dr. Lotte Jensen, hoogleraar in Nijmegen. Meestal kijkt ze daarbij naar wat er de afgelopen eeuwen is gebeurd, maar nu we zomaar midden in een nieuwe crisis zitten, wordt ook de huidige tijd interessant. Met als hamvraag: kunnen we lessen trekken uit de rampen van vroeger? 

‘Het wij-gevoel is een cultus van mythes’

6 maart 2017
Interview in NRC Handelsblad door Dirk Vlasblom.

Hoe geven rampen de Nederlandse identiteit vorm?

Interview in Trouw

Vaderlandsliefde, oranjeliefde en nationalisme

College Universiteit van Nederland / AD
Koningsdag: een dag waarop we ons - in oranje kleding uitgedost - vaak nét iets meer Nederlander voelen dan normaal. Maar betekent dat ook dat we nationalistisch zijn? De Universiteit van Nederland vroeg aan prof. dr. Lotte Jensen (Radboud Universiteit) hoe dat precies zit.

Dwarsdenkers

5 juli 2016
Zomerinterview in Vox magazine door Martine Zuidweg.

Oude bekenden: Lodewijk Napoleon

serie VPRO
Over de eerste koning van Nederland

Historische rampliederen

Band-aid had veel voorgangers
Interview in de Volkskrant