‘Het wij-gevoel is een cultus van mythes’

6 maart 2017
Interview in NRC Handelsblad door Dirk Vlasblom.

De optimist

19 juni 2017
'Laat je troosten door literatuur en poezië. De van oorsprong Deense Lotte Jensen neemt de Nederlandse identiteit onder de loep door het bestuderen van de Nederlandse literatuur. Vandaag is Lotte Jensen 'De Optimist'.

De geboorte van de Nederlander

30 september 2016
Interview op Kennislink.

Fast Facts

De ideale Nederlander
Bestaat er zoiets als de ideale Nederlander of een Nederlandse nationale identiteit? En zo ja, wanneer is die ontstaan? Historisch letterkundige Lotte Jensen bestudeert Nederlandse cultuurhistorische bronnen. Op zoek naar de wortels van de Nederlandse identiteit.

Lichtgedichten

Verlichting in de letteren
Lezing over 'Verlichting' in de Letteren, waarbij allerlei lichtgedichten de revue passeerden, van onder meer Heimen Dullaert (‘Aen myn uitbrandende kaerse’), Constantijn Huygens (‘Oogentroost’), Hiëronymus van Alphen, Nicolaas Simon van Winter en Pierre Kemp.

'Context is nieuw, gedachtegoed gaat ver terug'. Interview over NWO VICI-project (de rol van rampen en lokale en nationale identiteitsvorming). Nederlands / English.

Wij tegen het water

Interview in Vox Magazine

Verengelsing op de universiteiten

Gesprek met Jort Kelder
De Nederlandse universiteit verengelst en er komen steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland. Gevolg: ook de Nederlandse student krijgt een Engelstalige opleiding. Tegenwoordig wordt 74 procent van de masteropleidingen alleen nog in het Engels onderwezen. Een gesprek in Dr. Kelder en co over deze ontwikkelingen.

Colleges Universiteit van Nederland

maart 2016
Ooit zijn we ons “Nederlander” gaan voelen in plaats van de bewoners van dorp X of stad Y. Hoe is dat zo gekomen? En wat is dat eigenlijk, “Nederlander” zijn? Historisch letterkundige Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen) geeft vijf mini-colleges over allerlei vaderlandse helden en over Napoleon, die ons – onbedoeld – nog “Nederlandser” gemaakt heeft!

VPRO boeken

2 oktober 2016
Op zondagochtend 2 oktober 2016 was Lotte Jensen te zien bij VPRO boeken, waar zij met presentator Jeroen van Kan in gesprek ging over haar nieuwe boek Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815.

Dwarsdenkers

5 juli 2016
Zomerinterview in Vox magazine door Martine Zuidweg.

Nederlandse helden

November 2015 Interview door Jeroen Schmale

De strijd tegen het water

De vorming van een Nederlandse identiteit
Lezing in de Prinsenhof op 18-04-2018 te Delft voor De Jonge Akademie

Oude bekenden: Lodewijk Napoleon

serie VPRO
Over de eerste koning van Nederland

Kerstboodschap

Over Vondel, het vak Nederlands en de verengelsing
'Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten / Erbarremt over my en mijn benaeuwde vesten'. Op Eerste Kerstdag 2018 klonken de beroemde openingsverzen van Vondels Gysbreght van Aemstel op het NOS Radio 1 Journaal. Een interview over Vondel, het vak Nederlands en de verengelsing in het hoger onderwijs.

Hoe geven rampen de Nederlandse identiteit vorm?

Interview in Trouw