Treur Nederland! Rampliederen door de eeuwen heen

Spijkers met koppen
Op 29 mei 2021 verscheen de CD Treur Nederland. Rampliederen door de eeuwen heen van Camerata Trajectina, in samenwerking met Lotte Jensen. Er werd aandacht aan besteed in oa  Spijkers met Koppen. Het CD-boekje is hier  te downloaden.

Verhalen zijn ultieme verbinders

Interview in Radboud Magazine
Elke ramp krijgt een weerklank in verhalen, schilderijen en liederen, of het nu de Sint-Elisabethsvloed van 1421 is of de coronacrisis van 2020. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, onderzoekt binnen haar onderzoeksproject ‘Dealing with disasters’ de rode draden in die culturele verbeelding van rampen. Ze ziet opgeheven vingertjes, maar ook troost, heldendom en vooral verbindende kracht.

Als een fenix uit de as herrezen. Stedelijke veerkracht in tijden van crisis

Last Lecture - De Dag van de Stad 2020
In haar Last Lecture bespreekt Lotte Jensen de rol van cultuur bij stedelijke rampen. Wat kunnen we van het verleden leren? En waarom is cultuur van essentieel belang voor rampverwerking? Ze gaat daarbij vooral in op de vuurwerkramp van Enschede in 2020 en het beeld van de feniks, de vogel die de as herrijst.

Vriendenlezing Zeeuws Archief

Alle wegen leiden naar Napoleon. Zeeland, de strijd tegen het water en Napoleons nalatenschap
Registratie van de vriendenlezing van het Zeeuws Archief 2020.

Nationale identiteit in crisistijd

Lezing Studium Generale UU
Rampen zijn van grote invloed op samenlevingen. Zo ook de coronacrisis. In korte tijd moesten we ons neerleggen bij het ‘nieuwe normaal’. Maar, rampen hebben niet alleen een destructieve werking: ze creëren ook saamhorigheidsgevoel.

Ode aan het Nederlands

De Taalstaat
Lefdesverklaring aan de Nederlandse taal van Lotte Jensen, met poëzie van Marsman, De Genestet, Huygens en Perquin. En met een watersnoodlied van Yentl en De Boer.

‘Het wij-gevoel is een cultus van mythes’

6 maart 2017
Interview in NRC Handelsblad door Dirk Vlasblom.

Hoe geven rampen de Nederlandse identiteit vorm?

Interview in Trouw

Vaderlandsliefde, oranjeliefde en nationalisme

College Universiteit van Nederland / AD
Koningsdag: een dag waarop we ons - in oranje kleding uitgedost - vaak nét iets meer Nederlander voelen dan normaal. Maar betekent dat ook dat we nationalistisch zijn? De Universiteit van Nederland vroeg aan prof. dr. Lotte Jensen (Radboud Universiteit) hoe dat precies zit.

De geboorte van de Nederlander

30 september 2016
Interview op Kennislink.

Fast Facts

De ideale Nederlander
Bestaat er zoiets als de ideale Nederlander of een Nederlandse nationale identiteit? En zo ja, wanneer is die ontstaan? Historisch letterkundige Lotte Jensen bestudeert Nederlandse cultuurhistorische bronnen. Op zoek naar de wortels van de Nederlandse identiteit.

Nederlandse helden

November 2015 Interview door Jeroen Schmale

Oude bekenden: Lodewijk Napoleon

serie VPRO
Over de eerste koning van Nederland

Kerstboodschap

Over Vondel, het vak Nederlands en de verengelsing
'Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten / Erbarremt over my en mijn benaeuwde vesten'. Op Eerste Kerstdag 2018 klonken de beroemde openingsverzen van Vondels Gysbreght van Aemstel op het NOS Radio 1 Journaal. Een interview over Vondel, het vak Nederlands en de verengelsing in het hoger onderwijs.

Historische rampliederen

Band-aid had veel voorgangers
Interview in de Volkskrant

Rampliederen zijn van alle tijden

NPO 1 Langs de Lijn
Gesprek over rampliederen op radio 1

Zingen over rampspoed

Interview bij de Taalstaat 5 september 2020
Zingen over rampspoed is al eeuwenoud. De liederen zijn ook ware taalschatten.

Avondgasten Limburg

Corona en wat we leren van eerdere rampen
De coronacrisis in historisch perspectief: hoe werd er vroeger omgegaan met rampen, en kunnen we daar nu misschien iets van leren?

Rampen in de geschiedenis

Interview bij dr Kelder en co
Rampen, crisis en pandemieën, ze zijn van alle tijden. Hoe gingen wij in de 19e eeuw met rampspoed om en welke lessen kunnen we nu trekken uit het verleden. Zo zijn historici niet verbaasd over het uitbreken van rellen en was er in de 19e eeuw een betere acceptatie van de dood. Literatuurhistoricus Lotte Jensen stelde, samen met een heel team historici, een kloek boek over samen rampen en catastrofes uit vroeger tijden.

Welke verhalen vertellen we?

Strijd tegen het water in verleden en heden
Op het elfde nationale Deltacongres was in de sessie van het kennisprogramma Zeespiegelstijging aandacht voor de vraag hoe verhalen uit het verleden doorwerken in het heden. Daarover verscheen ook de brochure Welke verhalen vertellen we? In dit filmpje worden vier typen verhalen uitgelegd aan de hand bij Lent en in de grote kerk van Elst.

Veerkracht. Omgaan met rampspoed door de eeuwen heen

Diesrede Radboud Universiteit 15 oktober 2020
 Rede uitgesproken bij de 97e Dies Natalis van de Radboud Universiteit, 15 oktober 2020. De tekst is hier terug te lezen. De rede is hier terug te kijken.

Crisis als motor voor innovatie

Interview in Up-Date
Wat doen crises en rampen met een samenleving? Die vraag onderzoekt prof. dr. Lotte Jensen, hoogleraar in Nijmegen. Meestal kijkt ze daarbij naar wat er de afgelopen eeuwen is gebeurd, maar nu we zomaar midden in een nieuwe crisis zitten, wordt ook de huidige tijd interessant. Met als hamvraag: kunnen we lessen trekken uit de rampen van vroeger? 

Spiegel voor Nederland

Interview door Harmen van Dijk over de Deense en Nederlandse nationale identiteit in Trouw
Op het oog zou je zeggen dat Nederland en Denemarken veel op elkaar lijken. Dat is ook zo, zegt hoogleraar Lotte Jensen. Maar juist de subtiele verschillen kunnen ons iets leren (foto: Jörgen Caris).

Colleges Universiteit van Nederland

maart 2016
Ooit zijn we ons “Nederlander” gaan voelen in plaats van de bewoners van dorp X of stad Y. Hoe is dat zo gekomen? En wat is dat eigenlijk, “Nederlander” zijn? Historisch letterkundige Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen) geeft vijf mini-colleges over allerlei vaderlandse helden en over Napoleon, die ons – onbedoeld – nog “Nederlandser” gemaakt heeft!

De strijd tegen het water

De vorming van een Nederlandse identiteit
Lezing in de Prinsenhof op 18-04-2018 te Delft voor De Jonge Akademie

VPRO boeken

2 oktober 2016
Op zondagochtend 2 oktober 2016 was Lotte Jensen te zien bij VPRO boeken, waar zij met presentator Jeroen van Kan in gesprek ging over haar nieuwe boek Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815.

Dwarsdenkers

5 juli 2016
Zomerinterview in Vox magazine door Martine Zuidweg.

De optimist

19 juni 2017
'Laat je troosten door literatuur en poezië. De van oorsprong Deense Lotte Jensen neemt de Nederlandse identiteit onder de loep door het bestuderen van de Nederlandse literatuur. Vandaag is Lotte Jensen 'De Optimist'.

Lichtgedichten

Verlichting in de letteren
Lezing over 'Verlichting' in de Letteren, waarbij allerlei lichtgedichten de revue passeerden, van onder meer Heimen Dullaert (‘Aen myn uitbrandende kaerse’), Constantijn Huygens (‘Oogentroost’), Hiëronymus van Alphen, Nicolaas Simon van Winter en Pierre Kemp.

Wij tegen het water

Interview in Vox Magazine

Verengelsing op de universiteiten

Gesprek met Jort Kelder
De Nederlandse universiteit verengelst en er komen steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland. Gevolg: ook de Nederlandse student krijgt een Engelstalige opleiding. Tegenwoordig wordt 74 procent van de masteropleidingen alleen nog in het Engels onderwezen. Een gesprek in Dr. Kelder en co over deze ontwikkelingen.

De vergeten vrouwelijke Vondel

Lucretia van Merken
Interview door Frits Spits in de Taalstaat over Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Rijk (1774)

De stem van het water

Interview in Volzin
Over het mooiste gedicht uit de Nederlandse letterkunde: 'Herinnering aan Holland' van Hendrik Marsman

Dominantie van het Engels en andere problemen aan de universiteit

Interview De Nieuwe wereld
Jelle van Baardewijk in gesprek met Lotte Jensen over de diverse problemen aan de universiteit.