Image schermafbeelding 2017 08 21 om 15.48.28

NWO-VICI

This project investigates the way local (civic / regional) and national identities were shaped in response to natural disasters in the Netherlands, starting with the St Elisabeth’s Flood of 1421 and ending with the Severe Winter of 1890. 
Meer over NWO-VICI

Wij en het water

Een Nederlandse geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2022).
Eeuwenlang hebben de Nederlanders een strijd tegen het water gevoerd. Vele malen wisten we de waterwolf te temmen, maar minstens zo vaak kregen we te maken met verwoestende overstromingen. Denk aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421 of de Watersnoodramp van 1953. Deze cultuurgeschiedenis werpt nieuw licht op de Nederlandse omgang met het water.
Bekijk boek
Image img 6455

De grote en vreeselike vloed

De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.) Amsterdam: De Bezige Bij
Dit rijk geïllustreerde boek gaat in op de mythevorming en de culturele verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed, een van de grootste uit de Nederlandse geschiedenis. Het beschrijft het ontstaan en vergaan van het Zuid-Hollandse landschap en werpt een blik in de toekomst van onze omgang met water.
Bekijk boek
Image voorplat boek