Image schermafbeelding 2017 08 21 om 15.48.28

NWO-VICI

This project investigates the way local (civic / regional) and national identities were shaped in response to natural disasters in the Netherlands, starting with the St Elisabeth’s Flood of 1421 and ending with the Severe Winter of 1890. More information: projectsite
Meer over NWO-VICI

De grote en vreeselike vloed

De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.) Amsterdam: De Bezige Bij
Dit rijk geïllustreerde boek gaat in op de mythevorming en de culturele verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed, een van de grootste uit de Nederlandse geschiedenis. Het beschrijft het ontstaan en vergaan van het Zuid-Hollandse landschap en werpt een blik in de toekomst van onze omgang met water.
Bekijk boek
Image voorplat boek

Crisis en catastrofe

De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw (red. Lotte Jensen, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021).
Crisis en catastrofe gaat in op de invloed van rampen op het geloof in God, solidariteit en liefdadigheid, en lokale en nationale identiteitsvorming in de periode 1750-1940. Ook is er aandacht voor de culturele representatie van rampen in literatuur, schilderijen en gedenkboeken. Open access.

Bekijk boek
Image kaft aup