Image jensen rampen

Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland.

Amsterdam: Prometheus
Dit boek gaat over de vraag hoe mensen door de eeuwen heen op rampen hebben gereageerd. Waar putten ze hoop uit, waar vechten ze tegen? En hoe hebben rampen de Nederlandse samenleving veranderd?
Image kaft bundel

Dealing with Disasters from Early Modern to Modern Times

Hanneke van Asperen and Lotte Jensen (eds.), Responses to Catastrophes (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023)
This volume addresses cultural representations of catastrophes such as floods, epidemics, and earthquakes over the centuries. In the past as now, artists and authors try to make sense of disasters, grasp their impact, and communicate moral, religious, or political messages. 
Image voorplat boek

De grote en vreeselike vloed

De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.) Amsterdam: De Bezige Bij
Dit rijk geïllustreerde boek gaat in op de mythevorming en de culturele verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed, een van de grootste uit de Nederlandse geschiedenis. Het beschrijft het ontstaan en vergaan van het Zuid-Hollandse landschap en werpt een blik in de toekomst van onze omgang met water.
Image kaft aup

Crisis en catastrofe

De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw (red. Lotte Jensen, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021).
Crisis en catastrofe gaat in op de invloed van rampen op het geloof in God, solidariteit en liefdadigheid, en lokale en nationale identiteitsvorming in de periode 1750-1940. Ook is er aandacht voor de culturele representatie van rampen in literatuur, schilderijen en gedenkboeken. Open access.

Image kaft brochure

Welke verhalen vertellen we?

Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. Red. Lotte Jensen & Adriaan Duiveman, Nijmegen 2020.
Welke strategieën zijn effectief in de communicatie rondom zeespiegelstijging? Experts uit verschillende organisaties en academische disciplines leggen verbanden tussen het verleden en heden, met het oog op een klimaatbestendige toekomst.
Image lucretia

Lucretia van Merken

Jacob Simonszoon de Rijk. Editie Lotte Jensen en Tommie van Wanrooij (Nijmegen: Vantilt, 2019)
Deze nieuwe editie verschijnt ter gelegenheid van de 230ste sterfdag van Van Merken, die in haar tijd tot de beste schrijvers van Nederland werd gerekend. Tijdgenoten roemden haar dichterlijk talent en noemden haar ‘het wonder van Euroop’. Ze kan met recht de vrouwelijke Vondel van de achttiende eeuw worden genoemd.
Image kaft 2

Against English Pleidooi voor het Nederlands

Samenstelling Lotte Jensen, Niek Pas, Daniël Rovers en Koen van Gulik
Dit boek ageert tegen de verengelsing van samenleving en onderwijs. Het is bovendien een liefdevol pleidooi voor taaldiversiteit en pluriformiteit. 
Image 9200000073431573

Celebrating Peace

The Emergence of Dutch Identity, 1648-1815 (translation: Clare Wilkinson)
Celebrating Peace shows how peace treaties gave a significant boost to Dutch national identity.
Image helmers

Helmers herdacht

Gedichten van Jan Fredrik Helmers (1767-1813), ter gelegenheid van zijn 250ste geboortedag. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum en Lotte Jensen
Bloemlezing uit het werk van de Amsterdamse dichter Jan Fredrik Helmers.
Image 280 99999 6075 9789087046309.pinn.dne20163

Nieuwe perspectieven op Hendrik Tollens

Redactie Rick Honings & Lotte Jensen
Themanummer over de dichter Hendrik Tollens  naar aanleiding van zijn 160ste sterfdag.
Image performances of peace

Performances of Peace

Utrecht 1713
Collection of essays on the Peace of Utrecht, with an introduction by the editors: Renger E. de Bruin, Cornelis van der Haven, Lotte Jensen and David Onnekink.
Image 1001004010202366

De moderne Helicon

Editie Lotte Jensen en Alan Moss
Editie van de satirische droomvertelling De moderne Helicon (1792) van Arend Fokke Simonsz.
Image 1001004007431691

Geluk in de negentiende eeuw

Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde voor de Universiteit van Amsterdam. Redactie Lotte Jensen & Lisa Kuitert.
Image 9200000031543994

Schokkende boeken!

Onder redactie van Rick Honings, Lotte Jensen en Olga van Marion
Schokkende boeken! biedt een overzicht van werken uit de Nederlandse literatuur die in hun tijd als schokkend werden ervaren, en dat nog altijd zijn.
Image 9200000010677815

Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd

Vorm, identiteit en herinnering. Redactie Lotte Jensen en Nina Geerdink
In deze bundel staat de literaire verbeelding van oorlog in de vroegmoderne Republiek vanuit een Europees perspectief centraal.
Image jfhelmers

De Hollandsche natie

Editie Lotte Jensen, met medewerking van Marinus van Hattum
Editie van de klassieker De Hollandsche natie (1812) van Jan Fredrik Helmers.
Image cover water frame

Water: A Dutch Cultural History

Translated by Nancy Forest-Flier (Nijmegen: Radboud University Press, 2024)
Floating cradles, water wolves, a finger in the dike: what do stories about their struggle with the water tell us about the Dutch?
Image img 6455

Wij en het water

Een Nederlandse geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2022).
Eeuwenlang hebben de Nederlanders een strijd tegen het water gevoerd. Vele malen wisten we de waterwolf te temmen, maar minstens zo vaak kregen we te maken met verwoestende overstromingen. Denk aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421 of de Watersnoodramp van 1953. Deze cultuurgeschiedenis werpt nieuw licht op de Nederlandse omgang met het water.
Image jaarboek bilderdijk 2021

Jaarboek Bilderdijk 2021

Themanummer van het Jaarboek Bilderdijk gewijd aan rampen in de tijd van Bilderdijk (red. Rick Honings, Lotte Jensen & Gert-Jan Johannes).
Image kaft napoleons nalatenschap

Napoleons nalatenschap

Sporen in de Nederlandse samenleving. Onder redactie van Lotte Jensen (Amsterdam: De Bezige Bij, 2020).
In het rijk geïllustreerde Napoleons nalatenschap laten historici, cultuurwetenschappers en andere specialisten zien hoe Napoleons erfenis ons land heeft gevormd – in de politiek, de rechtspraak, het onderwijs, het waterbeheer en de cultuur.
Image kaft

Romantici en revolutionairen

Literatuur en schrijverschap in de achttiende en negentiende eeuw (Amsterdam: Prometheus, 2019)
Rick Honings en Lotte Jensen
ISBN 9789044630770
Image jan terlouwlezing

Veilig

Het verlangen naar geborgenheid. Beatrice de Graaf & Lotte Jensen (Deventer: De Kring, 2019)
Wanneer voelen we ons veilig? Beatrice de Graaf onderzoekt hoe wij omgaan met dreiging en terreur en Lotte Jensen vraagt zich af wat de dagelijkse berichten over klimaatverandering en zeespiegelstijging in ons land achter de dijken betekenen voor ons gevoel van veiligheid.
Image jensen   wij tegen het water

Wij tegen het water

Een eeuwenoude strijd (Nijmegen: Vantilt, 2018)
De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met overstromingen en watersnoodrampen. Denk aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421, de Kerstvloed van 1717 of de watersnoodramp van 1953. Ook vandaag de dag vormt het water een reële bedreiging. Velen beschouwen de strijd tegen het water dan ook als de kern van de Nederlandse identiteit. In Wij tegen het water laat Lotte Jensen zien hoe de media deze beeldvorming al eeuwenlang in stand houden. Ze bespreekt vier pijlers waarop het wij-gevoel steunt: het vaste beeldrepertoire, de rol van het koningshuis, de liefdadigheid en de nationale herinneringscultuur.          
Image 9200000055681560

The Roots of Nationalism

National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815. Edited by Lotte Jensen
The Roots of Nationalism challenges current international scholarly views on the formation of national identities, by offering a wide range of contributions which deal with early modern national identity formation from various European perspectives – especially in its cultural manifestations.
Image 9200000059528322

Vieren van vrede

Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815
Vieren van vrede laat zien dat vredessluitingen een belangrijke impuls aan de Nederlandse identiteit gaven.
Image 9200000057251889

Zussenboek

Een kadoboek voor en door zussen
Een kadoboek voor en door zussen.
Image 9200000026059379

Free Access to the Past

Romanticism, Cultural Heritage and the Nation (eds. Lotte Jensen, Joep Leerssen & Marita Mathijsen)
International collection of essays on the rise of nationalism, romanticism and cultural heritage in the nineteenth century.
Image 1000 1000 961 9065506659

Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt

Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw.
Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt beschrijft de ontwikkeling van het Nederlandstalige vrouwentijdschrift vanaf de vroegste uitgaven in de achttiende eeuw tot en met 1870, jaar van oprichting van de emancipatoire bladen Ons Streven en Onze Roeping.
Image 9200000052959304

De verheerlijking van het verleden

Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw
De verheerlijking van het verleden gaat over heldenverering in de negentiende eeuw. Het boek laat zien dat de literatuur het middel bij uitstek was om gevoelens van trots en saamhorigheid onder het volk te verspreiden.
Image 9200000009935036

Verzet tegen Napoleon

Dit rijk geïllustreerde boek behandlt het verzet tegen Napoleon in de jaren 1806-1813 in Nederland.
Image 9200000019678076

De les van Leeuwtje

Kinderboeken over het beleg en ontzet van Leiden
Spannende verhalen over stoere knapen, tijdmachines, oorlog en bevrijding. De verbeelding van Leidens beleg en ontzet door de ogen van kinderboekenschrijvers in de negentiende en twintigste eeuw.