Deze bloemlezing verschijnt ter gelegenheid van de 250stegeboortedag van de Amsterdamse dichter Jan Fredrik Helmers (1767-1813). Zijn reputatie is vooral gestoeld op één gedicht, De Hollandsche natie (1812). Deze uitgave geeft een beeld van de rest van zijn oeuvre, waarin thema’s als het wereldburgerschap, de religie en de vaderlandse geschiedenis een prominente rol spelen.