In 1774 publiceerde de dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken een opzienbarend toneelstuk: Jacob Simonszoon de Ryk. In dit treurspel staan de heldendaden van de zestiende-eeuwse watergeus De Rijk centraal. Hij belandt in Spaanse gevangenschap en wordt het middelpunt van ingewikkelde diplomatieke onderhandelingen. Dankzij zijn moed en volharding weet hij vrij te komen, samen met zijn vier medestrijders. Deze heldhaftige episode uit de Tachtigjarige Oorlog sloeg zo goed aan, dat het nog vele malen werd opgevoerd. Het was een kassucces. 
Deze nieuwe editie verschijnt ter gelegenheid van de 230ste sterfdag van Van Merken, die in haar tijd tot de beste schrijvers van Nederland werd gerekend. Tijdgenoten roemden haar dichterlijk talent en noemden haar ‘het wonder van Euroop’. Ze kan met recht de vrouwelijke Vondel van de achttiende eeuw worden genoemd. Bekijk hier een vlog over het boek.