Toen Hendrik Tollens in 1856 stierf, verkeerde het land in diepe rouw. ‘Nee, Tollens, is niet dood! Hoe zou hij immers kunnen sterven / Die leeft zoo lang de taal van Neêrland wordt gehoord?’ schreef een bewonderaar in een lokale krant. Eerbetoon op eerbetoon volgde, met als hoogtepunt de onthulling in 1860 van een standbeeld te Rotterdam door koning Willem III. Op 21 oktober 2016 is het de 160ste sterfdag van Hendrik Tollens, maar de tijden zijn veranderd. Historici en letterkundigen zijn het er unaniem over eens dat er geen populairder dichter was dan Tollens, maar tegelijkertijd kampt hij met een imago van ingeslapenheid, burgerlijkheid en saaiheid. Reden genoeg om een nieuw licht op Tollens te werpen door nieuwe benaderingen en begrippen in de cultuur- en literatuurstudies, zoals memory studies, translation studies en self-fashioning, toe te passen op zijn oeuvre. Met bijdragen van Jan Oosterholt, Lotte Jensen, Rick Honings, Marita Mathijsen en Ruud Poortier. Met fraaie kleurenafbeeldingen.