Nederland bestaat door duinen,dijken, overstromingen en inpolderingen. Maar Nederland bestaat ook, als idee, door de verhalen die we over deze natuurlijke fenomenen en technologische ingrepen vertellen. Deze verhalen over water en land hebben een geschiedenis. De communicatiemedewerkers, journalisten en burgers van nu grijpen soms terug op narratieven die al door dichters en schrijvers in de zeventiende eeuw, of eerder, werden verteld.
In drie essays en vier interviews leggen experts uit verschillende organisaties en academische disciplines verbanden tussen het verleden en heden, met het oog op een klimaatbestendige toekomst. De centrale vraag: welke strategieën zijn effectief in de communicatie rondom zeespiegelstijging?
De brochure is hier te downloaden.