Supervisie

Begeleiding promovendi:

Voltooid:

 • Lieke van Deinsen, Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis, 1700-1750 (promotores: Lotte Jensen, Johan Oosterman)
 • Bart Verheijen: Nederland onder Napoleon. Partijstrijd, identiteit en natievorming, 1801-1813 (promotores: Lotte Jensen, Remieg Aerts)
 • Sophie Reinders, De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640 (promotores: Johan Oosterman, Lotte Jensen)
 • Thomas Smits: Transnational images, national texts. The production of (trans)national identity in European illustrated newspapers, 1842-1870 (promotores: Sophie Levie, Lotte Jensen)
 • Alan Moss: A traveller’s identity in Dutch Grand Tour Accounts of the Seventeenth Century (promotores: Lotte Jensen, Johan Oosterman)
 • Fons Meijer, Verbonden door rampspoed. Rampen en natievorming in negentiende-eeuws Nederland.  (promotores: Lotte Jensen, Jan-Hein Furnée), 
 • Adriaan Duiveman, 'Dealing with disasters in the eighteenth-century Dutch Republic, 1700-1807 (promotores: Lotte Jensen, Joost Rosendaal)
 • Marieke van Egeraat, Narratives of resilience in the Low Countries, ca.1500-1600 (promotores: Lotte Jensen, Johan Oosterman)
 • Paul Hulsenboom, Batavians and Sarmatians.Dutch perceptions of the Netherlands, and Dutch and Polish national identity formation, 1618-1864 (promotores: Lotte Jensen, Johan Oosterman. 

Lopend:

 • Lilian Nijhuis, 'Coping with crisis in the Dutch Republic, ca. 1600-1700' (promotores Lotte Jensen, Johan Oosterman)
 • Charley Boerman, 'Teaching European Famines in Museums and Heritage Centres' (Marguérite Corporaal, Lotte Jensen, Ingrid de Zwarte)
 • Sophie van Os, 'The Transnational Dimensions of the Region in European Illustrated Periodicals, 1842-1900' (promotores: Marguérite Corporaal, Lotte Jensen, Chris Cusack) 
 • Anneloek Scholten, 'Local Colour Fiction in Flanders and the Netherlands, 1851-1914. Transnational Perspectives' (promotores: Marguérite Corporaal, Lotte Jensen, Tom Sintobin)
 • Tess Post, White Mythology: A Critical Cultural History of Milk in the Netherlands (promotores: Lotte Jensen, Laszlo Muntéan)
 • Alex van Noord, Doopsgezinden, natievorming en orangisme in de lange negentiende eeuw (1780-1920) (promotores: Lotte Jensen, Jan-Hein Furnée)
 • Thom Tolboom, Vroegmoderne Nederlandse humor (promotores: Ivo Nieuwenhuis, Cécile de Morrée, Lotte Jensen)

Onderwijs

Lotte Jensen geeft bacheloronderwijs bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Een selectie van cursussen: Canon van de Nederlandse literatuur: Middeleeuwen-1800 , Auteurschap in de Nederlandstalige literatuur, Bijbel en Klassieken.

CV

Nevenwerkzaamheden

 • Bestuur Stichting Praemium Erasmianum (2023-heden)
 • Kennisprogramma Zeespiegelstijging, deelname consortium 'Meebewegen', 2023-2024.
 • Tollensprijs (2022 - heden, voorzitter)
 • Voorzitter jury inktspotprijs 2022
 • Begeleidingscommissie Aanpak Coronacrisis deel 2, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2021-2022
 • Jury inktspotprijs 2021
 • Bestuurslid Werkgroep Willem Bilderdijk (Vereniging het Bilderdijk Museum)
 • Bestuurslid Werkgroep De Moderne Tijd (voorheen de Negentiende Eeuw, penningmeester 2005-2020, voorzitter 2021-heden
 • Redactieraad Geschiedenis De lage landen / the low counries / les plats pays
 • Voorzitter jury KNAW Onderwijsprijs, profiel Cultuur en Maatschappij, 2021
 • Voorzitter benoemingscommissie Faces of Sciences, KNAW, 2021-2022
 • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, sinds april 2020
 • Bestuurslid Het Tollensfonds, 2020-heden
 • Jury PC Hooftprijs 2020
 • Commissie herijking Canon van Nederland o.l.v. James Kennedy, 2019-2020
 • KNAW Adviescommissie Neerlandistiek 2019
 • NWO Vici-commissie 2019
 • Jury Libris Geschiedenisprijs 2019
 • Bestuurslid Vereniging Het Bilderdijk-Museum, 2019- heden
 • Extern adviseur Nederlands Letterenfonds, 2019-heden
 • Redactielid Jaarboek Bilderdijk, 2021-heden
 • Jury Nescio Profielwerkstukprijs, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit 2019
 • Regiegroep Strategisch Plan, Radboud Universiteit, 2018-2019
 • Raad van Advies, Wetenschapsknooppunt Nijmegen (WKRU), 2019-heden
 • Raad voor Geesteswetenschappen (KNAW) 2017-2023
 • beoordelingsjury Dudoc-Alfa programma, 2016-heden
 • Raad van Advies Atria, 2017-2019
 • Jury Johan de Witt scriptieprijs, 2018
 • Jury Elise-Mathilde Prijs 2018
 • Jury Libris Literatuurprijs 2018
 • Adviescommissie Geschiedenis en Letteren, Prins Bernard Cultuurfonds 2018
 • Vice-voorzitter, De Jonge Akademie 2016-2018
 • NWA Startimpulscommissie (NWO) 2017
 • Lid verkenningscommissie Taalbeleid in het Hoger Onderwijs (KNAW) 2016-2017
 • NWO Vidi-Commissie 2014-2015
 • Jury Rijksmuseum Junior Fellowship 2015-2018
 • Jury KNAW Onderwijsprijs 2014
 • Commissie voor Taal- en Letterkunde (Maatschappij der Nederlandse letterkunde) 2016-2018
 • Jury Amy van Markenprijs voor best vertaalde Scandinavische boek 2012-2014 

Prijzen / erkenning

 • Visiting Scholars KU Leuven LIAS (Leuven Institute for Advanced Studies), mei 2024
 • Ambassadeleerstoel Erasmus: Nederlands over de grenzen, Université Catholique de Louvain (2022-2023)
 • NWA subsidie (main applicant: Marguérite Corporaal, co-applicants: Lotte Jensen, Ingrid de Zwarte)
 • NWO Aspasia premie (2018)
 • NWO Vici subsidie (2017)
 • HLCS grant for groundbreaking research (2015)
 • Radboud Science Award (2014)
 • Gasthoogleraarschap Universiteit Gent (2010-11)
 • Teylers Tweede Genootschap, Gouden Erepenning (2011)
 • NWO Aspasia premie (2011)
 • NWO Vidi subsidie (2010)